Page 1 of 1

Iliria ne dramen e shkrimtarit Samuel Taylor Coleridge

Posted: Sat Jul 21, 2018 10:32 am
by TeuAL
Iliria ne dramen e shkrimtarit Samuel Taylor Coleridge

Nje drame e S.T. Coleridge shkruar ne 1815, me titull: ' Zap(a)olya(Olivia e Sapes ?): A Christmas Tale'. Ngjarjet zhvillohen ne ILIRI. Personazhet jane mbreti Andrea i Ilirise, vellai uzurpator Emerick, mbreteresha Ilire Zap(a)olya, princi Andrea, oficeri besnik Qyprilliu, Laska, Bathori babai etj. Drama ka per model "The Winter's Tale" te Shekspirit. Ngjarjet ketu jane historike dhe tregohet ngjtja dhe renia e uzurpatorit te fronit mbreteror. Parimet e larta morale triumfojne. Ngjitja eshte pjese nga komenti i autorit. Me tej do te jap te plote nje artikull rreth drames.

http://archive.org/details/zapolyachris ... ?q=zapolya

Re: Iliria ne dramen e shkrimtarit Samuel Taylor Coleridge

Posted: Sat Jul 21, 2018 10:39 am
by TeuAL
. . . vijon

Artikulli qe po sjell diskuton dramen e mbretereshes Ilire dhe eshte nga libri: " The Oxford handbook of Samuel Taylor Coleridge / edited by Frederick Burwick. Oxford University Press 2009 "
vijon. . .

Re: Iliria ne dramen e shkrimtarit Samuel Taylor Coleridge

Posted: Sat Jul 21, 2018 10:41 am
by TeuAL
. . . vijon

Re: Iliria ne dramen e shkrimtarit Samuel Taylor Coleridge

Posted: Sat Jul 21, 2018 10:44 am
by TeuAL
. . . vijon

Re: Iliria ne dramen e shkrimtarit Samuel Taylor Coleridge

Posted: Sat Jul 21, 2018 10:47 am
by TeuAL
. . .vijon

Re: Iliria ne dramen e shkrimtarit Samuel Taylor Coleridge

Posted: Sat Jul 21, 2018 10:51 am
by TeuAL
. . . vijon

Re: Iliria ne dramen e shkrimtarit Samuel Taylor Coleridge

Posted: Sat Jul 21, 2018 11:10 am
by TeuAL
Artikullin e solla sepse e shoh me interes analizen qe i ben drames me ngjarjet qe zhvillohen ne Iliri. Coleridge vjen nga nje familje e lidhur ngushte me kishen dhe kjo ka ndikuar tek hapesira e madhe qe i ka kushtuar diskutimeve teologjike ne vepren e tij.