"Moreover, you scorned our people, and compared the Albanese to sheep, and according to your custom think of us with insults. Nor have you shown yourself to have any knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where this Pirro came from, whose force could scarcely support the Romans. This Pirro, who Taranto and many other places of Italy held back with armies. I do not have to speak for the Epiroti. They are very much stronger men than your Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If you want to say that Albania is part of Macedonia I would concede that a lot more of our ancestors were nobles who went as far as India under Alexander the Great and defeated all those peoples with incredible difficulty. From those men come these who you called sheep. But the nature of things is not changed. Why do your men run away in the faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬ Skanderbeg, October 31 1460

STOP DHUNES TE FEMIJET

Ky është forumi ku mund të diskutoni për tema që nuk mund të përfshihen në forumet e tjera.

Moderator: Arban Blandi

Post Reply
User avatar
Adriana
Universe Member
Universe Member
Posts: 3194
Joined: Tue Jun 02, 2009 3:34 pm
Gender: Female
Location: Giethoorn (Nederland)
Contact:

STOP DHUNES TE FEMIJET

#1

Post by Adriana » Thu May 26, 2011 10:28 am

STOP DHUNES TE FEMIJET
Nese mendoni qe disa femije kane nevoje per ndihmen tone...atehere bashkohuni dhe ju me kete nisem.
Image

Image
Jam fisnike e kam zemren gure,
si Shqiponja ne flamure.
Mburrem dhe jam krenare,
qe kam lindur Shqiptare.
Nga do qe te jem me ndjek fati,
se jam Shqiptare, shkurt hesapi !!User avatar
Adriana
Universe Member
Universe Member
Posts: 3194
Joined: Tue Jun 02, 2009 3:34 pm
Gender: Female
Location: Giethoorn (Nederland)
Contact:

Re: STOP DHUNES TE FEMIJET

#2

Post by Adriana » Thu Jun 09, 2011 6:16 pm

Politikat dhe programet lidhur me dhunën kundër fëmijëve

Megjithëse ekzistojnë disa struktura dhe politika sektoriale, në Shqipëri nuk ekziston ende një politikë tërësore e harmonizuar ndërsektoriale, e pajisur me legjislacion të kompletuar, me mekanizma strukturorë, me burime financiare dhe njerëzore të mjaftueshme, që ka mundësinë e monitorimit dhe të përmirësimit të situatës së dhunës kundër fëmijëve.
Hartimi i politikave dhe programeve ekzistuese që adresojnë dhunën kundër fëmijëve në Shqipëri në nivelet më të larta vendimmarrëse institucionale është bërë pa u konsultuar direkt me fëmijët. Ndërkohë, prirja për të përfshirë fëmijët në planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e aktiviteteve në organizatat jofitimprurëse po zë vazhdimisht e më shumë hapësirë.
Aktualisht në Shqipëri mungojnë mekanizmat e monitorimit të politikave dhe programeve ekzistuese (shtetërore apo private, organizatave jofitimprurëse) lidhur me dhunën kundër fëmijëve.


Nga: www.psikologjia.com/pdf/Dhuna_ndaj_femijeve_ne_Shqiperi.
Jam fisnike e kam zemren gure,
si Shqiponja ne flamure.
Mburrem dhe jam krenare,
qe kam lindur Shqiptare.
Nga do qe te jem me ndjek fati,
se jam Shqiptare, shkurt hesapi !!User avatar
Adriana
Universe Member
Universe Member
Posts: 3194
Joined: Tue Jun 02, 2009 3:34 pm
Gender: Female
Location: Giethoorn (Nederland)
Contact:

Re: STOP DHUNES TE FEMIJET

#3

Post by Adriana » Thu Jun 09, 2011 6:21 pm

Në fushën institucionale rekomandohet

-të ngrihet në nivel qendror një strukturë e veçantë qeveritare (së bashku me strukturat në
nivel lokal) që të merret para së gjithash me trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve;
- të ngrihet një strukturë e veçantë parlamentare që të merret veçanërisht me dhunën ndaj
fëmijëve;
- të ngrihet një sistem që do të merrej me ankesat e fëmijëve që vuajnë episode dhune në
arsim dhe në institucione të kujdesit social;
- të ngrihet një sistem për regjistrimin e të gjitha rasteve që përfshijnë dhunën në institucione
dhe për raportimin periodik në organizma eprore me rëndësi;
- të ngrihen agjenci të veçanta publike për raportimin e detyrueshëm dhe vullnetar të rasteve
që përfshijnë dhunën ndaj fëmijëve;
- të ngrihen njësi këshillimore dhe rehabilitimi që merren me rastet urgjente ku ka dhunë
ndaj fëmijëve;
- të ngrihen qendra rehabilitimi afatgjata për fëmijët viktima të dhunës ose fëmijët dëshmitarë
të dhunës;
- të rishihen lëndët shkollore me qëllim që të pakësohet stresi te mësuesët dhe nxënësit dhe
të merren masa për trajnim lidhur me manaxhuesit e stresit.
- të shtrihet shërbimi psikologjik në të gjitha institucionet e edukimit dhe të përkujdesjes
shoqërore duke e mbështetur atë në të dhënave të besueshme.
Jam fisnike e kam zemren gure,
si Shqiponja ne flamure.
Mburrem dhe jam krenare,
qe kam lindur Shqiptare.
Nga do qe te jem me ndjek fati,
se jam Shqiptare, shkurt hesapi !!Post Reply

Return to “Forum pa kategori”