"Moreover, you scorned our people, and compared the Albanese to sheep, and according to your custom think of us with insults. Nor have you shown yourself to have any knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where this Pirro came from, whose force could scarcely support the Romans. This Pirro, who Taranto and many other places of Italy held back with armies. I do not have to speak for the Epiroti. They are very much stronger men than your Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If you want to say that Albania is part of Macedonia I would concede that a lot more of our ancestors were nobles who went as far as India under Alexander the Great and defeated all those peoples with incredible difficulty. From those men come these who you called sheep. But the nature of things is not changed. Why do your men run away in the faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬ Skanderbeg, October 31 1460

SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

Këtu mund të diskutoni per fenomenet e pashpjegueshme, misterin, fenomenet paranormale, forcat e errëta të natyrës dhe shoqërise njerëzore. Mund të diskutoni dhe për besimet e errëta dhe jo tradicionale.

Moderator: uck_aksh

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#16

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:06 pm

SEANCA E DHJETË

Qeveria despotike
Çfarë lloji i qeverisjes mund t’i jipet shoqërive në të cilat ka depërtuar korrupsioni në të gjitha poret, ku pasuria arrihet përmes mashtrimeve e dinakërisë, ku sundon anarkia, ku morali mbahet përmes dënimeve dhe jo parimeve të arritura, ku ndjenjat patriotike dhe religjioze janë zëvendësuar me ide kozmopolite? Cila formë tjetër e qeverisjes mund t’i jipet shoqërive të tilla, nëse jo despotike, të cilën do ta përshkruaj tani.
Duhet të realizojmë centralizimin e fortë të shtetit, për të mbajtur në duar të gjitha forcat e shoqërisë. Pastaj, me ligje të reja, do t’i regullojmë automatikisht të gjitha funkcionet e jetës politike të besimtarëve tanë. Këto ligje do t’i shfuqizojnë një nga një të gjitha benificionet dhe liritë, ndërsa mbretëria e jonë do të shfaqet me një despotizëm madhështor, i cili do të jetë në gjendje të shkel individë të rezistueshëm dhe të paknaqur, gjithmonë dhe gjithkund. Atyre që pohojnë se despotizmi për të cilin po flas, nuk përkon me përparimin modern, unë do t’ju dëshmoj të kundërtën.
Fuqia e bazuar në shkatërrimin e fesë
Në kohën kur popujt i konsideronin udhëheqësit e tyre si përfaqësues të vullnetit të Perëndisë, ata i nënshtroheshin pa diskutim vullnetit të sovranit të tyre. Por, që kur ne i kemi njohtuar me të drejtat e tyre, filluan t’i shikojnë ata si njerëz të vdekshëm. Posa ua kemi lëkundur besimin në Zot, pushteti është shndërruar në pronë publike, të cilën e kemi grabitur ne. Aq më shumë që ne e kemi mjeshtrinë e sundimit me masa dhe individë, me ndihmën e teorive, frazave të mëdha, ligjërimeve mbi jetën sociale, etiketimeve të çdo lloji të artit, qëllimin e së cilave Gojët nuk mund ta kuptojnë. Kjo mjeshtri është një karakteristikë e gjeniut tonë administrativ, e mbështetur në analiza dhe zbërthime suptile. Në këtë fushë, si edhe në hartimin e planeve të veprimit politik dhe të solidaritetit; jemi të pa konkurrencë.
Pse është e pamundshme marrëveshja midis shteteve
Një ditë mund të bashkohen të gjithë Gojët, por ne tanimë jemi të mbrojtur, nëpërmjet përçarjeve që i kemi mbjellur aq thellë midis tyre, sa që nuk mund të çrrënjosen më. Ne i kemi sjellur në konfrontim interesat e tyre personale, popullore dhe fetare dhe urrejtjen racore; të gjitha ndjenjat me shekuj të vjetra, me të cilat i nxisim dhe ushqejmë zemrat e tyre. Falë kësaj, asnjë shtet nuk mund të kërkojë ndihmë askund për luftë kundër nesh, sepse çdo shtet do të mendojë se koalicioni kundër nesh, do të jetë më shumë në dëm se në dobi të tij. Duke qenë shumë të fuqishëm, ata janë të detyruar t’i bëjnë llogaritë me ne.
Qeveritë nuk mund të bëjnë asnjë marrëveshje pa praninë tonë.
Populli i zgjedhur
Zoti ka thënë: “Sipas meje, mbretërit mbretërojnë”. Profetët (1) tanë kanë thënë se vet Perëndia na ka zgjedhur të mbretërojmë me botën. Për këtë Zoti na ka dhuruar gjenialitetin. Ne duhet të kryejmë detyrën tonë për këtë synim, për të pushtuar botën me mjete paqësore.
(1) – Dijetarët e errësirës.
Ari është fuqia e vërtetë e qeverisë
Të gjitha rrotat e mekanizmave shtetërore sot, i lëviz një ngasës, i cili është në duart tona. Ky ngasës është ari. Shkenca e ekonomisë politike, të cilën e kanë shpikur shkencëtarët tanë (2) , qëmoti i shpreh respekt prestigjit mbretëror të kapitalit tonë.
(2) - Plagiat i deformuar i të vërtetës shkencore apo shkenca të vjedhura nga gjenitë njerëzore?
Monopoli me tregëtinë dhe industrinë
Në mënyrë që kapitali të ketë lirinë e veprimit, duhet krijuar lirinë e monopolit industrial, me të cilin do të nënshtrojmë popujt. Sot është më me rëndësi t’i çarmatosim popujt se sa t’i shtyejmë në luftë. Sot është më mirë t’i shfrytëzojmë se t’i qetësojmë ndjenjat e zgjuara, më mirë t’i pranojmë dhe interpretojmë idetë sipas kuptimit tonë se sa t’i shuajmë.
Roli rrënues i shtypit
Problem thelbor i qeverisë sonë është që përmes kritikës të dobësojmë shpirtin publik, që ai të humb shprehinë e vështrimit të gjërave.
Institucionet marioneta
Popujt dhe njerëzit fjalët i kanë marrë gjithmonë si vepra. Ata janë të kënaqur me sipërfaqësoren, dhe rrallë vërejnë se përfaqësuesit e tyre i përmbahen apo jo premtimeve të cilat i përkasin jetës sociale. Prandaj, ne i kemi organizuar institucionet mario-neta, përmes lozheve tona masonike, të cilat do të mbajnë fjalime se si ato i ndihmojnë zhvillimit.
Ne e kemi përvetësuar fizionomine e të gjitha partive për synime liberale, ne ju kemi siguruar oratorë, të cilët kanë folur aq shumë sa që dëgjuesit janë lodhur dhe kanë humbur vullnetin.
Korrupsioni i opinionit publik
Për të përfituar opinionin publik, ne duhet t’i vejmë ndërskamca e t’i hedhim mendime kontradiktore nga të gjitha anët, në mënyrë që Gojët e paudhëzuar të humbin në këtë labirint dhe të konkludojnë se është në të mirën e tyre të mos kenë fare mendim politik. Publiku nuk guxon t’i njohë çështjet politike në dritën e tyre të vërtetë, të cilat i takojnë vetëm atij që drejton. Mjet tjetër që të qeverisim me sukses është t’i shumëzojmë zakonet , shprehitë, epshet, ashtu që askush të mos mund të pështjellojë, në mënyrë që njerëzit përfundimisht, duke parë gjithçka në dritë tjetër, e duke dhënë interpretime personale, të mos mund të kuptohen as në mes veti.
Në këtë gjendje, armiqësia në mes të Gojëve do të bëjë që ata të tradhëtojnë njëri tjetrin për interesa tona. Kundërshtimi i mendimit krijon mosmarrëveshjen dhe urrejtjen më të suksesshme. Me këtë metodë ne do të korrim rezultate nga përçarjet e partive politike; do t’i ndajmë të gjitha forcat e tyre të bashkuara e të padëgjueshme, duke ju dobësuar vullnetin e iniciativave personale, të cilat do të kishin penguar punën tonë.
Rrënimi i nismave individuale
Nuk ka asgjë më vdekjeprurëse se sa nisma individuale. Nëse ajo është gjeniale, mund të bëjë më shumë se miliona individë mbi të cilët kemi vendosur mbikqyrjen. Ne jemi të detyruar t’i edukojmë Gojët ashtu që përpara çdo pune që kërkon iniciativë individuale, të ulin duart me shpirtë-ngushtësi.
Liria e veprimit, të cilën ia kemi futur Gojëve në kokë, iu dobëson forcat, kur të ballafaqohen me lirinë e huaj. Nga kjo rrjedhin dështimet, dëshpri-met dhe tronditjet morale të tyre.
Mbiqeverisja e jonë
E gjithë kjo, në fund të fundit, do të na shërbejë që të lodhim Gojët, për të qenë të detyruar të na ofrojnë pushtet ndërkombëtar, pushtet i cili me synimet dhe përgatitjet e veta mund t’i përfshijë pa vështirësi të gjitha qeveritë e botës për të krijuar një Mbiqeverisje.
Atëherë, në vend të sunduesve mbretëror, do të vendosim vet DEMONIN (3) , të cilin të gjithë do ta konsiderojnë Qeveri Mbishtetërore. Duart e tij do të shtrihen në të gjitha anët si kthetra, ndërsa organizata e saj do të jetë aq fuqiplote sa të sundojë me tërë botën.
(3) - Që dëshmon prejardhjen dhe synimet e këtij misioni.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#17

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:09 pm

SEANCA E NJËMBËDHJETË

Unifikimi i urdhërimit dhe ekzekutimit
Plani i udhëheqjes duhet të jetë i vendosur në një kokë të vetme. Shpërndarja e tij nëpër shpirtëra të ndryshëm e dobëson atë. Ai do të jetë i njohur vetëm për Sovranin, ndërsa drejtuesit e tij do të zbatojnë pjesët që do t’ju besohen, në rast nevoje, pa të drejtë komenti. Kjo për arësye për të mos dështuar, apo dëmtuar kuptimin apo harmoninë gjeniale të tërësisë së tij, rëndësinë praktike të fuqisë së tij, të cilën e përmban çdo pjesë e Planit. Nëse do debatohej dhe votohej, duke e ekspozuar para mendimeve të llojllojshme, do të mirrte kuptime të ndryshme, duke mos depërtuar në thellësinë dhe harmoninë e themeleve të tij. Planet tona duhet të jenë të menduar fuqimisht dhe logjikisht: prandaj edhe nuk mund t’i publikojmë, për të mos i dhënë mundësi opinionit për të sakatosur edhe këtë vepër gjeniale të udhëheqësit tonë.
Derisa të mos vijë ora e mbretërisë sonë, nuk do të ndërmarrim ndryshime thelbore të institucioneve ekzistuese; ne vetëm do të nën-shtrojmë bazën e tyre ekonomike, rrjedhimisht edhe funkcionimin e saj, duke e orientuar në rrugë të hartuar në planet tona.
Varrosja e institucioneve të shteteve Goje
Të gjitha institucionet e shteteve pothuajse janë të njejta, me emra të ndryshëm: përfaqësitë, ministritë, senati, këshilli shtetëror, organet ligjëdhënëse e ekzekutive. Nuk do t’ju flas mbi mekanizmin e marrëdhë-nieve reciproke të këtyre institucioneve, sepse ai është i qartë; vetëm do t’ju tërheq vëmendjen në atë, se secili nga ky institucion kryen një funkcion të rëndësishëm shtetëror. Këtu fjala “i rëndësishëm” ka të bëjë me funkcionin, e jo institucionin. Nga kjo rrjedh se nuk kanë rëndësi institu-cionet por funkcionet. Institucionet kanë bërë ndarjen e të gjitha funkcioneve shtetërore: pushtetin drejtues, ekzekutiv, ligjdhënës, gjyqësor dhe të kontrollit. Prandaj, këto funkcione të organizmit shtetëror janë bërë të ngjashme me organet e trupit të njeriut. Nëse një organ i aparatit shtetëror dëmtohet, do të sëmuret shteti, siç ndodh edhe me trupin e njeriut.
Efektet e liberalizmit
Duke infektuar organizmin shtetëror me liberalizëm, me këtë helm vdekjeprurës, e tërë jeta politike shteteve do të nënshtrohet; të gjitha do të goditen me sëmundjen vdekjeprurëse: shprishjen e gjakut. Nuk na mbetet tjetër, vetëm të presim fundin e agonisë së tyre.
Liberalizmi ka pjellë qeveritë kushtetuese, të cilat kanë zëvendë-suar aristokracinë2. Kushtetuta nuk është asgjë tjetër, përpos një shkollë e përçarjes, e konfrontimeve, e mosmarrëveshjeve, e mospajtimeve, e agjitacioneve të pafrytshme, e klaneve, e të gjitha atyre që e dobësojnë aktivitetin e shtetit.
Tribinat, si edhe shtypi, i kanë gjykuar sundimtarët me papunësi dhe pafuqi. Me këtë ata janë bërë të pavlerë. Për këtë edhe kanë rënë. Mëpastaj është bërë e mundur shpallja e epokës republikane: Përfaqësusesin e popullit e kemi zëvendësuar me karikaturën e tij - kryetarin e shtetit, të marrë nga masat, nga mesi i kreaturave tona, robërve tanë. Ky ka qenë eksplozivi i parë vënë shteteve të popujve gojimë.
Përgjegjësia e Presidentit
Në të ardhmen e afërt, do të përcaktojmë edhe përgjegjësinë e Presidentit. Atëherë nuk do të jemi më në pozitë të papërshtatshme për të zbatuar planin tonë: presidentët do të bartin tërë përgjegjësinë. Fakti i kësaj përgjegjësie, do të ndriçojë radhët e atyre që janë të etshëm për pushtet, kjo do të lind tollovinë dhe dezorganizimin në shtet, i cili nuk do të mund të zgjedh presidentin. Atëherë ne do hyjmë në radhët e tyre pa pengesa.
Presidentët e prishur - Kuvendi - Gjyqi suprem
Së pari do të përgatisim zgjedhjen e Presidentit, i cili, për të zhvilluar punën e tij, do të ketë një lloj “Paname” (1) . Për shkak të këtyre njollave nga e kaluara e tij, ai do të jetë kryerës besnikë i urdhërave, nga frika e zbulimit të tyre, por edhe nga levërdia dhe interesi të cilin ia sjell roli i Presidentit.
Kuvendit të delegatëve i takon që të zgjedh dhe mbrojë Presidentin, pushteti i të cilit do të bëhet cak i të gjitha sulmeve. Por ne, për ta mbrojtur, do t’ia japim të drejtën të thirret drejtëpërdrejt në emër të popullit, për ti ikur plebiscitit, pa ndërmjetësimin e përfaqësuesve të popullit, sepse populli është shërbëtor i yni i verbër.
Presidentit ne do t’i japim të drejtën të shpall gjykatën supreme. Këtë të drejtë do ta arësyetojmë me faktin se Presidenti, si shef i ushtrisë, mund të disponojë me ushtrinë për mbrojtjen e kushtetutës republikane, pasiqë ai është përfaqësues i kësaj kushtetute. Me këtë është e qartë se me një qeverisje të tillë, çelësi i shenjtë do të jetë në duart tona. Askush pos nesh nuk do të mund të sundojë me pushtetin ligjëdhënës.
(1) - Shprehje polonishte: Kabineti i Presidentit - me njerëz gjithashtu të komprometuar.
Kushtetuta e re demokratike
Për më tepër, Kuvendit do t’i mirret e drejta e interpelancës mbi masat të cilat do t’i ndërmarrë qeveria, me arësyetimin e mbrojtjes së sekretit politik, për të cilën do të jetë përgjegjës Presidenti. Numri i deputetëve të popullit, sipas kushtetu-tës së re, do të vihet në minimum, që do të zvogëlojë rritën e epsheve politike. Por, nëse epshet do të merrnin zjarr në Kuvend, ne do të kemi gjithmonë të drejtë për t’u thirrur në popull, si në shumicë.
Presidenti i republikës, do të ketë privilegj të emërojë kryetarët dhe nënkryetarët e Kuvendit dhe të Senatit. Ne do të punojmë që mbledhjet permanente parlamentare të zgjasin me muaj. Pos kësaj, Presidenti i shtetit, si shef i pushtetit ekzekutiv, do të ketë të drejtë të thërrasë apo shpërndajë kuvendet parlamentare, dhe, në rast të shpërndarjes, të shtyejë thirrjen e Kuvendit të ri parlamentar. Për të mos e tejngarkuar përgjegjësinë e Presidentit, nëpërmes urdhëresave të tij, do t’i bindim ministrat dhe zyrtarët e tjerë që e rrethojnë, të kalojnë mbi ato, duke i zëvendësuar me veprime vetanake. Ata do të marrin nganjëherë përgjegjësinë në vend të tij. Këtë rol ne do t’ia rekomandojmë në veçanti Senatit, Këshillit shtetëror dhe Kabinetit ministror.
Presidenti i republikës do t’i debatojë ligjet ekzistuese në mënyra të ndryshme, ashtu si duam ne. Në rast nevoje, ai do të mund të bëjë anulimin e tyre. Ai do të propozojë ligjet e përkohshme dhe ndryshimet kushtetuese, vetëm nëse këto masa i arësyeton me një interes më të madh shtetëror.
Kalimi në autokraci
Me këto mjete, hap pa hapi, do t’i shfuqizojmë të gjitha ato që kemi qenë të detyruar t’i vendosim, dhe, kur të vijë ora e jonë për t’i zëvendësuar qeveritë e tyre me qeverinë tonë autokratike, do ta shfuqizojmë, pa u vërejtur, çdo kushtetutë.
Shpallja e Sovranit Fuqiplotë
Mund të ndodh që Sovrani ynë të pranohet sovran botëror, para shfuqizimit të kushtetutave. Ky pranim mund të vijë si rezultat i dëshprimit nga trazirat dhe rënja morale e qeverive, kur popujt të brohorisin: “Poshtë të gjithë, duam vetëm një lider, mbretin e botës, qoftë i gjakut sionist, i cili do të dijë të na bashkojë dhe të eliminojë shkaqet e përçarjes sonë: kufijtë, fetë dhe borgjet e popujve; mbretin i cili më në fund, do të na kthejë besimin dhe rendin, ato të cilat nuk po i arrijnë qeveritarët dhe përfaqësuesit tanë, duke na sakrifikuar gjithmonë për interesat e tyre.
Lozhet që përhapin sëmundje të ndryshme dhe të këqijat tjera
Dihet mirë se si mund të nxiten epshet: duke i trazuar raportet midis popujve dhe qeverive. Kështu, të gjithë do të dërmohen nga përçarjet, nga armiqësitë dhe luftrat reciproke, nga bajraktarllëqet dhe mundimet e tjera, të cilat i çrrënjosin edhe popujt me durim të madh, përmes urisë e mjerimit, përhapjes së sëmundjeve të ndryshme, kundërhelmin e të cilave e njohin vetëm shkencëtarët tanë. Duke mos patur rrugëdalje tjetër, Gojët do t’i nënshtrohen zotërimit tonë financiar e monopolist. Nuk guxojmë t’ju japim frymë të lirë, sepse do të na prolongohen rezultatet e veprimeve tona të gjertanishme, gjë që nuk shkon në levërdinë tonë.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#18

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:10 pm

SEANCA E DYMBËDHJETË

Themelet e kushtetutës së re
Ja më në fund programi i kushtetutës sonë të përkohshme. Ne do t’i krijo-jmë ligjet, të drejtën dhe drejtësinë:
Me dekretet e Presidentit të përgjegjshëm;
Në formë të urdhëresave të përgjithshme;
Në formë të urdhëresave të senatit dhe të dekretit të këshillit shtetëror;
Në formë të rretheve ministrore, dhe
Nëse vie rasti i volitshëm, në formë të grushtshtetit.
Mjetet dhe hollësitë e revolucionit tonë
Duke iu përmbajtur këtyre pikave, do të mirremi me hollësitë e planit, të domosdoshme për të realizuar ndërrimin e mekanizmit të aparatit shtetëror, në momentin e volitshëm për ne.
Le të qartësojmë çështjet të cilat i përkasin lirisë, të drejtës së zgjedhjes dhe shumë çështjeve tjera, të cilat duhet të zhduken patjetër nga skena njerëzore, ose do të ndryshohen radikalisht me ardhjen në pushtet të Despotit ndërkombëtar.
Në atë moment duhet shpallur dhe zbatuar njëkohësisht dhe me rigoro-zitet të gjitha urdhëresat tona, sepse më vonë, çdo ndryshim pas goditjes i cili do të vinte përmes dorës së fortë, do të revoltonte popullin. Nga ana tjetër, nëse nuk do të zbatohej me vendosmëri, populli do të thonte: “E kanë pranuar gabimin”, gjë që do të dëmtonte aureolën e pagabueshmë-risë së pushtetit tonë. Që të dy rastet do t’i nënshtroheshin cënimit vdekje-prurës të autoritetit të forcës së re.
Pra, na duhet patjetër, që në momentin e shpalljes dhe ardhjes së pushtetit tonë, kur popujt janë akoma të hutuar nga grushtshteti, nga habia dhe frika, të kuptojnë se forca e jonë është aq e palëndueshme dhe e fortë, sa nuk do të llogarisim fare në protesta dhe as që do të mirremi me kërkesat apo vërejtjet e tyre, të cilat, nëse do të ketë nevojë, do t’i shtypim, në çdo kohë dhe në çdo vend. Duhet ta dinë se ne i kemi marrë të gjitha që na kanë munguar me një hov, dhe nuk do ta ndajmë me askënd. Atëherë, nga frika në palcë, do t’i mbyllin sytë dhe presin se çfarë do të ndodhë, me shpresë se ndoshta do të dalë ndonjë përmirësim. Aq më shumë që ne premtojmë se do t’ju kthejmë të gjitha liritë dhe privilegjet, pasi që t’i qetësojmë partitë dhe nënshtrojmë armiqt e paqes. Ardhmëria do të tregojë, sa kohë do të presin.
Rrena mbulon Lozhet
Pse përndryshe do ta kishim shpikur politikën e rrugës së tërthortë, nga e cila, për interesat tona, diçka i kemi treguar Gojëve, për të arritur atë që nuk kemi mundur në rrugë të drejtëpërdrejtë? Politika ka qenë themel i organizatës sonë. Tani nuk na mbetet tjetër, përpos për të punuar në përfundimin e saj, për të arritur tek froni në themele komfortabile e të forta.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#19

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:12 pm

SEANCA E TREMBËDHJETË

Liria
Kur të vijë ora e jonë, lirinë e cila mund të interpretohet në mënyra të ndryshme, do ta emërojmë kështu: “Liri quhet e drejta për të bërë atë që lejon ligji”. Ky interpretim do të jetë adekuat, sepse ligji do të lejojë vetëm atë që është në përputhje me programin e paraqitur më lart, të cilin do ta shtjelloj në vazhdim.
Shtypi nën pushtetin tonë
Sa i përket shtypit do të veprojmë si më poshtë:
Shtypi shërben për interesat tona për t’i zgjuar gjer në çoroditje epshet dhe egoizmin e partive. Ai shpeshherë është i zbrazët, i padrejtë dhe i rrejshëm, dhe shumica e njerëzve nuk e kupton se kujt i shërben në të vërtetë. Gazetave do t’ju vendosim sankcionin, si edhe të gjitha publikimeve të tjera. Çfarë interesi do të kishim, sikur të bëheshim shenjë e broshurave dhe e librave, sikur të mos liroheshim nga sulmet shtypit të përditshëm? Do të veprojmë ashtu, që publikimi i shtypit, i cili na kushton shumë - sepse jemi të detyruar ta cenzurojmë - të bëhet burim i të ardhurave tona. Për këtë qëllim do t’i vejmë taksë të veçantë dhe nga botuesi dhe shtypëshkronja do të kërkojmë kaucionin, i cili do të garantojë pagesën e dënimit. Këto dënime do të mbrojnë qeverisjen tonë nga sulmet e shtypit, sulmet të cilat do të dënohen, me arësyetimin që secila gazetë e cila pa bazë dhe arësye i zgjon shpirtrat, do t’i nënshtrohet dënimit. Sa i përket gazetave partiake, të cilat mund të mos brengosen për humbjet e parave, ne do të deklarojmë se askush nuk mund të rrezikojë prestigjin e qeverisjes sonë pa u dënuar. Nga këto arësye, ose nga pamundësia e tyre për të vërtetuar bazueshmërinë e arësyeve të sulmeve që i bëjnë, ne do t’i nënshtrojë edhe organet e padë-gjueshme të tyre.
Kur na duhet të bëjmë ndryshimin e ndonjë pike të institucioneve tona qeverisëse, këtë punë do ta organizojmë ashtu që ato të sul-mohen nga organet tona, dhe, pasiqë ata do të hedhin arësyetime të bazuara, për të dëshmuar paprek-shmërinë e pikës në fjalë, sulmet e tyre nuk do t’i ekspozohen ndjekjeve. Kjo, pos tjerash, do të shërbejë për të thënë se megjithatë ekziston fjala e lirë, e mënçur dhe e drejtë, të cilën ne nuk e shtrëngojmë.
Cenzura e gazetave, revistave, librave dhe organeve informative
Asnjë lajm nuk mund të dalë në opinion e të depërtojë në masë, nëse nuk i kalon kontrollit tonë, sepse të gjitha lajmet e botës kalojnë dhe cenzurohen nëpërmes agjencive tona. Këto agjenci, të themeluara nga ne, dërgojnë për opinion vetëm atë çka ne urdhërojmë.
Ai i cili dëshiron të bëhet botues, të ketë ndërmarrje botuese apo librari, është i detyruar të marrë diplomë për të ushtruar profesionin e tillë e cila, në rast të padëgjueshmërisë, mund t’i mirret. Me këtë regjim, mendimi i njeriut do të jetë mjet edukimi në duart tona, mjet i cili do të leçit shpirtin e popullit për të mos ëndërruar mbi të mirat e përparimit.
Përparimi
Këto iluzione shpiejnë në anarkinë e marrëdhënieve reciproke të njerëzve ndaj pushtetit, sepse ideja e zhvillimit ka thithur idenë e emancipimit të pakufishëm. Të gjithë liberalët kanë për synim ta kërkojnë këtë gjithnjë e më shumë, dmth. të shndërrohen në anarkistë, të paktën me mendime, nëse jo me vepra. Ata bëhen të pangopshëm me lirinë dhe bien në maniret e kokfortësisë, në anarki e cila kundërshton çdo gjë, vetëm sa për të kundërshtuar.
Gjithnjë shtypi
Le të kalojmë tani tek ndërmarrjet botuese. Çdo gjë që shtypet, do ta taksojmë sipas numrit të faqeve, dhe kjo taksë e veçantë do të sigurohet me kaucionin e kërkuar. Librat që kanë më pak se 600 faqe, do t’i vejmë në kategorinë e broshurave me tatime të dyfishta, ashtu që në njërën anë do të kufizojmë numrin e revistave, dhe, nga ana tjetër, do t’i detyrojmë shkrimtarët të botojnë vepra të gjëra dhe të mërzitshme, të cilat do të lexohen pak, për shkak të çmimit të tyre. Në këtë mënyrë do ta zëvendësojmë shitjen nga libraritë me revistat tona të lira.
Tatimi do t’i zvogëlojë synimet për literaturë të panevojshme; me këtë, shkrimtarët vetvetiu do të bien në duart tona. Nëse ka të atillë që duan të shkruajnë në frymë të kundërt me idetë tona, ata nuk do të gjejnë botues për t’i hedhur në dritë veprat e tyre. Çdo botues apo pronar shtyp-shkronje, duhet të marrë leje nga ne, para se të botojë ndonjë vepër, dhe nëse eventualisht nuk mund ta pengojmë, ne do të paraprijmë që të botohet, duke debatuar vetë mbi lëndën e saj, për të ulur përshtypjen e keqe që mund ta ketë vepra pas botimit.
Letërsia dhe gazetaria janë dy faktorët më të rëndësishëm të edukimit. Prandaj, shumicën e gaze-tave periodike - ditore, do t’i ketë qeveria e jonë. Sa i përket tjerave, ne do t’i blejmë ato duke i mbështetur. Kështu do të arrijmë ndikim të madh. Nga 30 botime, 25 do të botohen nga ne. Por, meqë opinioni nuk guxon të hetojë se si qëndrojnë gjërat, gazetat tona do të përmbajnë mendime të llojllojshme. Kjo do të na sigurojë besimin duke i tërhequr në kurthë kundërshtarët tanë, gazetat e te cilëve do t’i përcaktojmë ne.
Në vend të parë do të vejmë shtypin zyrtar. Ai do të vigjilojë pandërpre mbrojtjen e interesave qeveritare duke mos pasur kurfarë ndikimi. Në vend të dytë, do të vijë shtypi gjysëm-zyrtar, puna e të cilit do të jetë bashkimi i indiferentëve dhe butakëve.
Në vend të tretë, do të jetë shtypi me rryma dhe mendime plotësisht të kundërta me tonat, tek i cili do ta kemi vetëm një ndërmjetës, zëdhënësin (porte-voix) e çdo partie. Këto parti të ndryshme do të mbështeten tek ndërmjetësi ynë duke na hapur të gjitha letrat. Kjo kategori e shtypit do të përfaqësojë rrymat aristokratike, republikane, revolucionare, anarkiste, konzervative e rryma të tjera. Por, si Zoti Vishnu, ne do t’i kemi njëqind duar, dhe secila do të prek pulsin e përfaqësuesve të ndryshim të opinionit publik. Sa herë që diç lëviz në luftrat opozitare, njëra nga këto duar i afrohet partisë së eksituar, për ta orientuar kah qëllimi ynë, sepse ai i cili është i eksituar jasht mase, humb çdo gjykim dhe gjakftohtësi, dhe i lëshohet lehtë ndikimit të tjetrit, duke menduar se ai do ta ndihmojë për të mundur armikun. Kështu, ata që mund të mendojnë se përfaqësojnë mendimin e partisë së vet, në të vërtetë do ta thonë atë që shkruajnë agjentët tanë duke u shqetësuar edhe më shumë; duke imagjinuar se mbrojnë flamurin e partisë së tyre ata do të paraqiten me atë që i japim ne.
Për të renditur në këtë kuptim ushtrinë tonë gazetareske, duhet ta organizojmë këtë punë me kujdes të veçantë.
Me emërtimin “Sektori qendor i shtypit”, do t’i thërrasim mbledhjet letrare, në të cilat agjentët tanë do t’ju japin shkrimtarëve parolla dhe udhëzime.
Prej gjithë asaj që duket se po debatohet dhe akuzohet politika e jonë, organet tona nuk do të hyjnë në bërthamë të gjërave, por do të shtyejnë njërin kundër tjetrit edhe kundër gazetave zyrtare. Kjo do të na mundësojë të hulumtojmë terenin, për të njohur opinioni publik lidhur me këtë çështje, duke na dhënë mundësi të shprehemi më qartë seç ishte e mundur në rrethin zyrtar, ku nuk është mirë të paraqiten arësyet e veprimit nga ana e qeverisë. Sulmet ndaj nesh do të na shërbejnë për të menduar se liria e mendimit nuk është e ndaluar. Të tjerët, gjithashtu nga organet tona, do të dëshmojnë se të gjitha këto sulme janë të pabazuara, se autorët e tyre flasin, pa thënë asgjë, dhe se ata janë kundër urdhërave tanë, duke mos dhënë kurfarë arësyetimi të bazuar.
Me ndihmën e shtypit për çështjet politike, ne do të mund t’i zgjojmë apo qetësojmë shpirtërat sipas nevojës, t’i dëshmojmë apo mashtrojmë, duke shtypur herë të vërtetën herë shpifjet, faktet e besueshme, dhe, nëse ato pranohen dobët, aty për aty edhe demantet. Në këtë mënyrë, ne do t’i mposhtim me garancë kundërshtarët tanë, sepse, nga arësyet e sipërcekura, nuk do të kenë organe ku do të mund t’i paraqesin mendimet e tyre, ndërsa ne do të na mundëso-het t’i mbysim me themel gjykimet e tyre, qenë apo jo ato të vërteta. Ne do ta kemi në çdo rast fjalën e fundit, e cila do të ndikojë tek Gojët, të cilët nuk e kanë shikimin e mprehtë. Këto fshisa eksperimentale, të cilat do t’i hudhim në kategorinë e tretë të shtypit tonë, sipas nevojës, ne do t’i qesim në shtypin tonë zyrtar.
Shtypi dhe Masoneria
Tanimë në gazetari ekziston solidariteti masonerik, që ka parollën e vet. Të gjitha organet e shtypit janë të lidhur në mes veti me fshehtësinë profesionale dhe, sikur tek augurët e vjetër, asnjë anëtar i kësaj korporate nuk do të zbulojë fshehtësinë e besuar. Për këtë, asnjë gazetar nuk mund të vijë në mes të shkrimtarëve në zë, nëse e kaluara e tij nuk garanton se do të jetë i nënshtruar ndaj udhëzimeve tona dhe parollës sonë. Mjerimi, zbrazëtia, kryelartësia dhe të metat e tjera janë garancë e dëgjueshmërisë së gazetarit, i cili nxiton pas suksesit duke shkaktuar nënshtrimin e tij ndaj këtij solidariteti masonerik. Këto janë çelësat që hapin dyert e hapësirës letrare. Kjo hapësirë mbetet e mbyllur për shumë shpirtëra të mëdhenj, të cilët, si të papërkulshëm ndaj urdhëresave tona, nuk mund të hyjnë në te.
Nevojat e zonave krahinore
Planet tona shkojnë kah ajo që të përhapim ndikimin tonë në zona krahinore, ku duhet t’i nxisim përpjekjet për t’i orientuar kundër qyteteve kryesore, në të cilat mendimet mund të vonohen, sepse atje medimet zbatohen shpejt dhe me aksion. Derisa të mos jemi hapur në pushtet, qytetet kryesore duhet vënë nën ndikim të opinionit nga krahinat, dmth. nga shumica. Në çast të caktuar psikologjik duhet arritur, që kryeqytetet të mos mund të debatojnë lidhur me atë që do të jetë një akt i kryer, dhe i përqafuar nga shumica krahinore.
Pagabueshmëria e regjimit të ri
Kur të vijë koha që ne të jemi plotë-sisht në pushtet, nuk do të lejojmë më të dalin në shtyp shkaktarët e pandershmërisë publike.
Duhet arritur bindjet se regjimi i ri i tanimë i ka plotësuar dëshirat e tërë botës dhe se kriminaliteti është zhdukur. Kriminalitetet do të jenë të njohur vetëm për dëshmitarë të rastësishëm.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#20

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:13 pm

SEANCA E KATËRMBËDHJETË

Dyfytyrësia e veprimit
Duhet t’i sigurojmë të gjitha mjetet të cilat do të mund t’i përdornin kundër nesh kundërshtarët tanë. Do të shërbehemi me shprehjet më të thella dhe më të ndërlikuara të fjalorit ligjëdhënës, për t’u arësyetuar gjatë ekzekutimit të dënimeve, të cilat mund të duken shumë të guximshme dhe të padrejta. Ja vlen shumë që dënimet të jipen me fjalë të cilat i japin dukshmërinë parimeve të moralit më të lartë.
Ndihmësit e drejtorisë sonë
Qeveria e jonë do të rrethohet nga të gjitha forcat e civilizimit në mes të cilave ajo do të veprojë. Ajo do të rrethohet nga gazetarë, njerëz të drejtësisë, udhëheqës dhe diplomatë, të cilët kanë fituar edukim të lartë në shkollat tona speciale.
Shkollat tona speciale dhe qëllimi i tyre
Njerëzit tanë do të jenë të njohtuar me të gjitha fshehtësitë e jetës shoqërore. Do të njohin teknikën politike, gjuhët e përbëra nga germat dhe fjalët politike. Do të njohtohen, nëse mund të thuhet ashtu, me qenjen e brendshme të njeriut, nivelet edukative, të metat, mangësitë dhe karakteristikat e Gojëve, e me të gjitha “telat” e ndieshëm në të cilët do të luhet. Do t’ju spjegohen veçantitë e ndryshme të klasave të ndryshme. Nënkuptohet vetvetiu, se këta bashkëpunëtorë të ditur të pushtetit tonë nuk do të mirren nga mesi i Gojëve, sepse Gojët zakonisht kryejnë punë administrative, pa u brengosur për qëllimin që duhet arritur, dhe as që mendojnë për interesin nga puna e tyre. Ata përcjellin rutinën e mekanizmit administrativ, automatikisht të vënë në lëvizje; nënshklruajnë letra, dhe nuk i lexojnë, bëjnë shërbime nga interesi i tyre, apo nga karrierizmi.
Qeverinë tonë do ta rrethojmë me një numër të madh ekonomistësh (për këtë edhe shkencat ekonomike janë një nga lëndët kryesore me të cilat merremi), bankierë, ndërmarrës, kapitalistë, sidomos milionerë, sepse numri do të vendosë.
Vendet me rëndësi do t’i besohen njerëzve me renome të keqe
Derisa të mos sigurohet se nuk do të rrezikohen pozitat zyrtare për vëllezërit tanë, ato do t’ju japim njerëzve, me të kaluar dhe karakter që i ndan një greminë nga populli i tyre, dhe poqese kundërshtojnë interesat tona ose i tejkalojnë urdhëresat tona, do t’i ekspozohen ndjekjeve gjyqësore, dhe përzënjeve /internimeve/, për shkak të keq-përdorimeve të cilat i kanë bërë, e të cilat do të zbuloheshin. Kështu, do të ishin të detyruar të mbrojnë interesat tona si të tyret.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#21

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:15 pm

SEANCA E PESËMBËDHJETË

Revolucionet e njëkohëshme botërore
Kur më në fund të marrim pushtetin, me ndihmën e grushtshteteve të përgatitura gjithkund dhe në të njejtën kohë; kur njëherë e përgjithmonë të pranohet paaftësia e qeverive ekzistuese të Gojëve (që mund të ndodh së shpejti; në përfundim të shekullit XX ?...apo më vonë?...), ne do të çrrënjosim edhe padëgjue-shmërinë dhe kryengritjen më të vogël kundër qeverisë sonë.
Ndalesa e shoqërive të fshehta – Gjyqi suprem
Së pari do t’i eliminojmë pa mëshirë ata që nuk pranojnë t’i marrin armët për të vendosur pushtetin tonë.
Themelimi i organizatave të fshehta do të dënohet me vdekje, ndërsa ato ekzistuese të cilat, pasi që i njohim, edhe na kanë shërbyer, do të shpërndahen. Masonët që dijnë shumë do t’i internojmë në vende të largëta, ose do ta reduktojmë numrin e tyre, ndërsa masonët që nga çfarëdo arësye, na kanë kanë mundësuar të banojmë në Europë, do të jetojnë në frikë të përgjithshme nga internimi, sepse ne do ta shpallim ligjin nga qendra e qeverisë sonë, nga Europa, me të cilin do të leçitet secili që i ka takuar ndonjë organizate të fshehtë, edhe nëse ka pushuar së ekzistuari.
Vendimet e qeverisë sonë do të jenë definitive dhe pa mundësi ankese.
Shumëzimi botëror i Lozhave masonike
Duke pritur ardhjen e mbretërisë sonë, do t’i krijojmë vetë Lozhat masonike në të gjitha anët e botës. Në to do të inkuadrojmë të gjithë ata që janë të aftë për t’u bërë politikaj të mëdhenj, sepse këto Lozhe do të jenë burimet tona kryesore të informacionit si edhe mjet i ndikimit tek politikajt.
Lozha drejtuese Qendrore – mendimtarët sionistë
Të gjitha Lozhat do të kenë një qendër të panjohur me të cilat do të udhëheqin dijetarët tanë. Çdo Lozhë do të ketë përfaqësuesin e dukshëm i cili do të mbulojë dijetarët e lartëpërmendur, nga të cilët do të marrin parollat dhe programin. Këtu do të krijojmë çerdhen e të gjithë elementëve revolucionarë e liberalë, të cilët do t’i tërheqim nga të gjitha shtresat e shoqërisë. Planet më të detajizuara politike do jenë të njohura për ne dhe do të vijnë me direktivën tonë ditën e njejtë të hartimit.
Në Lozha do të tërheqim të gjithë agjentët e policisë nacionale, sidomos internacionale. Sërbimet e kësaj të fundit janë sidomos të nevoj-shme për ne, sepse do t’i mbulojnë aksionet tona me arësyetim të shuarjes së revoltave e krye-ngritjeve, do të krijojnë arësye të paknaqësive etj.
Udhëheqja me shoqata të fshehta
Shumica e atyre që inkuadrohen në shoqata të fshehta janë aventuristë, shtreberë apo shpirtëra mendjelehtë. Me njerëz të tillë do ta kemi lehtë të vazhdojmë veprën tonë, dhe, sipas dëshirës, të lëvizim makinën maso-nerike.
Nëse e tërë bota ngritet në kryengritje, kjo ndodh sepse kemi nevojë për këtë, për të rrënuar solidaritetin e saj të madh ose për të parandaluar çdo veprim të pavarur të saj. Nëse bota do të ëndërronte një gjë të tillë, do t’i vijë njëri nga shërbëtorët tanë më besnik. Kështu ne llogarisim edhe me veprimtarinë masonike, sepse e dijmë se kah po e drejtojmë njerëzimin. Ne e kemi të njohur qëllimin e fundit të çdo akcioni politik apo social, ndërsa Gojët nuk vërejnë asgjë jasht rezultatit të drejtëpërdrejtë të çdo urdhërese e cila ju është dhënë. Ata
anojnë vetëm kah fitimi momental, për t’u kënaqur me plotësimin e dëshirave, kryerjen e projekteve të drejtëpërdrejta, pa qenë fare të vetëdijshëm se këto projekte rrjedhin nga ne duke iu imponuar në kokat e tyre.
Angazhimi i Gojëve rreth suksesit
Gojët shkojnë në Lozhe nga kureshtja ose shpresa se do të marrin një copë karrige. Ka të tillë që atje vijnë vetëm sa për t’i publikuar utopitë e tyre, qoftë edhe në rreth të ngushtë. Ata kërkojnë lavdata, dhe ne ato nuk i kursejmë, sepse është në dobinë tonë që ata t’i adaptohen entuziazmit të suksesit.
Sa e lehtë që është për t’i bërë shpirtngushtë këta kokëboshë naivë edhe me mossuksesin më të vogël apo thjesht vetëm duke ua shkurtuar lëvdatat, sukseset e vogla dhe uljen e prestizhit! Atëherë është lehtë t’i nënshtrosh, duke i sjellur afër dëgjueshmërisë së vullnetshme, vetëm me shpresën e suksesit të ri. Se sa tanët e urrejnë suksesin vetëm e vetëm që t’i realizojnë planet e tyre, aq janë edhe Gojët të gatshëm që për suksesin e tyre t’i rrezikojnë planet. Kjo e lehtëson shumë detyrën tonë për të udhëhequr me ta. Këta, në dukje si tigra, në realitet, kanë shpirt deleje, ndërsa kokat i kanë bosh (me fjalë tjera: në kokë kanë shkujë ajri). Ne iu kemi futur në kokë idenë fikse, ëndrrën, që individualitetin njerëzor ta zëvendësojnë me unitetin simbolik të kolektivizmit.
Kolektivizmi
Me të sigurtë mund të gjykohet se ata nuk e kuptojnë se si kjo ide të cilën e kemi lansuar ne, është në kundërshtim me themelet e natyrës, e cila që nga fillimi i krijimit, lind një qenje të ndryshme nga tjetra, me qëllim për t’i dhënë secilit individua-litetin e vet. Fakti se Gojimët kemi arritur t’i sjellim deri tek verbëria e tillë, tregon se sa më i ulët është zhvillimi i trurit të tyre nga i yni. Truri i tyre është i barabartë me të kafshës. Kjo vërteton zgjedhjen tonë, dhe kjo garanton suksesin tonë.
Duhet terrorizuar dhe vrarë pa marrë parasysh viktimat
Nga kjo shihet se sa mendjemprehtë ishin dijetarët tanë kur i kanë përpunuar planet për nënshtrimin e Gojëve, duke na dhënë parimin për të mos u ndaluar nga mjetet që duhet përdorë, pa marrë parasysh numrin e viktimave për të realizuar misionin tonë aq të rëndësishëm e serioz. Nuk i kemi numëruar Gojët e rënë gjatë rrugës, ndërsa tanët i kemi ruajtur, duke iu dhënë pozitë të tillë në botë, të cilën nuk kanë mundë ta ëndërrojnë në kohën kur dijetarët tanë kanë hartuar planin e punës, një mijë vjet më parë.Viktimat që i kemi dhënë, kanë shpëtuar racën tonë.
Viktimat masonerike – Liberalizmi për Gojët
Vdekja është fund i paevitueshim e secilit prej nesh. Më mirë të shpejto-het për ata që pengojnë punën tonë, se sa për vëllezërit tanë të cilët kryejnë punën tonë. Le t’i kthehemi masonëve. Që sot ne i vrasim ata për shkak të padë-gjueshmërisë së tyre, dhe ate në mënyrë që vetëm vëllazëria mund të dyshojë se janë likuiduar, ndoshta edhe vet viktimat... Në sytë e opinionit, të gjithë vdesin me vdekje natyrale, dhe ate kur duhet. Vëlla-zëria nuk guxon të dëshmojë, sepse e kemi zhdukur embrionin dhe vullnetin më të vogël që të dëshmo-het kundër urdhërave tona.
Ndaj Gojëve propagandojmë liberali-zmin, popullin tonë e mbajmë në dëgjueshmëri rigoroze, sepse ku ka dëgjueshmëri, ka rend dhe mirëqenje.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#22

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:17 pm

SEANCA E GJASHTËMBËDHJETË

Ligjet e shkurtër, të qartë dhe të pakontestueshëm
Kur të vijë ora e jonë për të qeverisur hapur, për të treguar mirësitë e udhëheqjes sonë, do t’i ndryshojmë të gjitha ligjet ekzistuese. Ligjet tona do të jenë të shkurtër, të qartë dhe të pakontestueshëm, pa nevojë për t’i debatuar, pasi që ato do të jenë të njohura gjer në imtësi nga secili. Karakteristikë kryesore e tyre do të jetë detyra e dëgjueshmërisë ndaj rendit hierarkik. Atëherë do të zhduket keqpërdorimi për shkak të përgjegjësisë së të gjithëve, pa përjashtim, nën pushtetin apsolut të Sovranit tonë.
Për keqpërdorim të pushtetit - dënimet më të rënda
Keqpërdorimi i pushtetit në drejtorinë e ulët do të dënohet me aq pamëshirë, sa do të humbasë çdo vullnet për t’u përsëritur diç e tillë. Ne do të mbikqyrim me rigorozitet çdo lëvizje edhe më të vogël (nga e cila varet i tërë drejtimi i mekanizmit drejtues, sepse korrupsioni në udhëheqje shkakton korrupsionin e përgjithshëm), ashtu që asnjë akt joligjor, asnjë keqpërdorim, nuk do të mbetet pa u ndëshkuar me denim shembullor. Bashkfajësia e fshehjes së krimit dhe keqpërdorimi i shërbimit nga nëpunësit, të gjitha këto plagë, do të zhduken menjëherë pas dënimeve të para shembullore. Kushdo që lëndon prestigjin e ligjit tonë, do të dënohet sipas shembullit të krimit të tij, qofshin këto edhe dënime mizore. Nëse fajtorit i gjykohet dënim tepër i rëndë, do t’i përngjajë ushtarit i cili në fushën administrative të betejës bie fli e pushtetit të pacenueshëm, dmth. për të mirën e rendit të këtij pushteti. Kështu do të veprohet për të ruajtur parimin e prestigjit dhe të ligjit i cili nuk lejon kurfarë lëshimi për interesa personale të atyre që drejtojnë karrocën udhëheqëse. Kështu, gjyqtarët tanë do ta dijnë se nëse dikush, nga ndjenjat narcisoide të tij, dëshiron të tregohet liberal, do të jetë fajtori i parë, sepse lëndon parimin e drejtësisë, të krijuar për të shërbyer si shembull edukativ, me ndihmëm e ndëshkimit të gabimeve, e jo që vet gjyqtari të tregojë euforinë e mirësisë së tij. Këto eufori janë të mreku-llueshme në jetë private, por jo në ate publike ku edukohen njerëzit.
Kufizimi i afatit të shërbimit të gjyqtarëve sipas moshës
Drejtuesit tanë do të mund të kryejnë funkcionet e tyre vetëm gjer në moshën 55 vjeçare, meqë të moshuarit i përmbahen me kokë-fortësi paragjykimeve dhe i nën-shtrohen me vështirësi ndryshimeve. Kjo masë do të na mundësojë transferimin e personelit i cili na pëlqen më pak. Ata që duan të ruajnë pozitën e tyre, duhet të dëgjojnë verbërisht për ta merituar.
Liberalizmi dhe nëpunësit
Gjyqtarët tanë do të zgjedhen nga njerëz me vullnet të fortë. Ata do të dijnë se detyra e tyre është të zbatojnë ligjet, dhe jo të tregojnë liberalizmin e tyre në dëm të planit edukativ të qeverisë, siç e imagji-nojnë Gojët tani, të cilët nuk e kuptojnë se çdo butësi shpie në shkapërderdhje, sepse i lejon fajtorit të shpresojë se nuk do të ndësh-kohet.
Sistemi ynë i transferimit të funksio-narëve na shërben për të thyer solidaritetin midis kolegëve, dhe të gjithë ata do t’i lidh për interesa të qeverisë e cila vendosë për fatin e tyre. Tek gjeneratat e reja të gjyqtarëve do t’i përmbahemi idesë së rendit të pandryshueshëm (të cilin do ta vendosim në marrëdhëniet e besimta-rëve tanë) dhe domosdoshmërisë për të ndëshkuar pa mëshirë çdo keq-përdorim të këtij rendi.
Gjyqtarët Gojimë sot, çdo krimi i gjejnë rrethana lehtësuese, dhe, nga liberalizmi dhe lëshimet, i arësyetojnë fajtorët, sepse nuk kanë ide të sakta mbi detyrat e tyre dhe as mbi rëndë-sinë e përgjegjësisë për shërbimin e tyre. Kjo është kështu për shkak se ata që drejtojnë, kur i vendosen në vende të larta, nuk kujdesen mjaft për t’ju futur në kokë kuptimin e detyrës dhe vetëdijen e veprës që duhet të kryejnë. Sikur që kafsha i dërgon të vegjlit e vet për të kërkuar ushqim, ashtu edhe Gojimët ju besojnë të besuarve të tyre vende fitimprurëse, as duke mos ëndërruar për t’iu shpjeguar qëllimin e shërbimit të tyre dhe as pozitën që ai merr në mekanizmin social. Për këtë arësye Gojimët vet, me forcat e veta, rrënojnë ekzistencën e tyre, me ato forca që mbajnë fijet jetike të pushtetarëve të tyre, dmth. me efektin e drejtimit të tyre. Nga këto rezultate ne nxjerrim lekcione për qeverinë tonë.
Kur do të vijë çasti i qeverisjes sonë, ne do të çrrënjosim liberalizmin nga vendet e rëndësishme strategjike. Nga kjo varet edukimi i besimtarëve tanë mbi organizatën e regjimit social, e cila duhet të jetë e pandry-shueshme. Këto vende me rëndësi do t’ju besohen vetëm atyre të cilët ne i edukojmë për udhëheqje të drejtorisë.
Do t’i përgjigjem vërejtjes së D.A. i cili thotë se pensionimi i nëpunësve të vjetër mund t’i kushtojë shumë shtetit: 1. atyre do t’u jipen shërbime ose profesione të lira, për t’i zëvendësuar ato nga të cilat tërhiqen; 2. pastaj do të theksoj se ari dhe kapitali botëror gjendet në duart tona; këtë do ta dëshmoj kur të debatohet lidhur me çështjet financiare, dhe së fundi, atëherë do të ekzistojë paraja ndërkombëtare, paraja e vërtetë, një lloj marke, e cila do ta lehtësojë këmbimin, në vend se ta komplikojë, siç është bërë në sistemet e sotme, të cilët i kemi krijuar ne, për t’i nënshtruar Gojët përmes mjerimit. Për shkak kësaj nuk duhet të brengosemi për shkak të rritjes së shpenzimeve.
Autokracia
Apsolutizmi ynë do të jetë logjik në çdo aspekt, me këtë edhe i palëkundshëm me të gjitha rregullat e tij. Vullneti i ynë do të respektohet dhe zbatohet, sepse, të vetëdijshëm për fuqinë tonë, nuk do të llogarisim në masat e ndërmarra dhe shfaqjen e paknaqësive. Kur paknaqësitë të shfaqen në vepër, ne do t’i shtypim me sankcione shembullore.
Shfuqizimi i të drejtës së ankesës
Ne do të shfuqizojmë të drejtën e ankesës dhe kjo do të jetë ekskluzi-visht një privilegj i Sovranit. Këtë jemi të detyruar ta bëjmë për të pamun-dësuar edhe mendimin se si gjyqtarët të cilët ne i emërojmë sjellin vendime-dënime të gabuar.
Despotizmi i drejtësisë sonë
Kështu qeveria posedon të drejtën e të fortit ndaj të paditurve. Ajo duhet të shërbehet me këtë, që të barazojë njerëzimin në kahje të cilën e ka përcaktuar vet natyra, e kjo është dëgjueshmëria. Gjithçka në botë i nënshtrohet, nëse jo njerëzve, atë-herë rrethanave apo natyrës, ose ndonjë gjëje tjetër më të fortë se ai vetë. Ne pra do të jemi kjo qenje më e lartë; ne do të jemi kështu në kuptim apsolut, pa zvarritjen e të gjithë atyre që dëmtojnë planet tona apo lëndojnë urdhëresat tona, sepse detyra edukative mbështetet tek çrrënjosja e së keqes së çdo opozite, me ndëshkime shembullore.
Mbreti ynë, Patriarku i botës
Atë ditë kur mbreti hebrej, mbreti i Shtëpisë së Davidit, të vendos mbi kokë kurorën, të cilën do t’ia ofrojë Europa, ai do të bëhet patriark i botës. Numri i viktimave të shkak-tuara për të përshpejtuar ardhjen e tij, nuk do të arrijë kurrë numrin e viktimave goje, të cilin gjatë këtij shekulli ia kanë sakrifikuar udhë-heqësit Gojimë madhështisë së tyre të çmendur
Sa i përket politikës sonë të fshehtë, të gjithë popujt, si edhe qeveritë e tyre, janë fëmijë. Siç mund ta shihni dhe vetë, unë e bazoj despotizmin tonë në të drejtat dhe obligimet. E drejta e qeverisë për të kërkuar nga populli që të kryejë detyrën e tij, në vete është e detyrë e Sovranit, si babë i besimtarëve të tij.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#23

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:18 pm

SEANCA E SHTATËMBËDHJETË

Skllavërimi nën pushtetin tonë
Me ardhjen e mbretërisë sonë, nuk do të lejojmë që të na ikë asnjë rast, pa bërë krahasime të mirëbërjes së qeverisë sonë me qeveritë e paqëndrueshme të kohërave të kaluara. Do t’i theksojmë mirë gabi-met e qeverive gojime. Ndaj tyre do të zgjojmë një gërditje të tillë, që popujt më shumë do të dëshirojnë paqe dhe qetësi në robëri, se sa të drejtat e lirisë së brohoritur, e cila i ka munduar aq shumë ndër shekuj, dhe e cila i ka shteruar vet burimet e ekzistencës njerëzore, burimet të cilat aq shumë aventuristë ia kanë rrëmbyer, pa ditur as vetë se ç’po bëjnë.
Atëherë popujve do t’iu vijnë për hundësh ndryshimet e paefektshme të regjimit në të cilat i kemi shtyer, duke iu groposur aparatin drejtues, kështuqë ata më me dëshirë do t’i pranonin të gjitha ato që ne iu imponojmë, se sa t’i ekspozohen rrezikut të rënjes në mundime dhe mjerim. Aq më parë që ne me kritikat tona publike do t’i theksojmë gabimet e qeverive Goje të cilat i kanë shkaktuar vuajtje shekullore të njerëzimit. Njerëzimi nuk e ka kuptuar lumturinë e vërtetë dhe ka shkuar vazhdimisht pas përmirësimeve fantastike sociale, duke mos vërejtur se këto përmirësime, pranë asaj që dikujt i sjellin mirëqenje, dëmtojnë ato kolektive dhe rendin si themel të ekzistencës njerëzore.
Parimeve dhe masave tona do t’i shkojë në favor fakti që ne këto i shtjellojmë dhe i paraqesim sikur janë në konflikt me regjimin e kalbur të kohës së kaluar.
Besimet e ardhëshme, të fshehta
Filozofët tanë do të polemizojnë duke i kritikuar të gjitha kotësitë e besimit gojim. Por Gojimët këtë nuk do të mund ta bëjnë për besimin tonë, sepse askush prej tyre nuk i njeh fshehtësitë e saj, përpos talmudistëve dhe rabinëve tanë. Këto fshehtësi ata nuk do t’i zbulojnë kurrë, sepse mbi to bazohet e tërë fuqia e ndikimit tonë mbi delet tona.
Pornografia dhe letërsia e ardhëshme
Në të ashtuquajturat shtete të zhvilluara, ne kemi krijuar shtypin idiotesk, të paturpshëm dhe të fëlliqur. Kur të vijmë në pushtet, nuk do ta ndalojmë, por do ta çrrënjosim pak nga pak me kritika të ashpra, që të mbesë akoma si mbeturinë e rrënojave Goje për të përshkruar kontrastin në mes të asaj që vjen nga lartësitë tona dhe asaj që del nga barishtat moqalike të mbretërive gojime.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#24

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:20 pm

SEANCA E TETËMBËDHJETË

Skllavërimi për shkak të bukës së gojës
Nevoja për bukë të përditshme do t’i hedhë Gojimët në vështirësi dhe do t’i bëjë skllevër të përulur. Nëse do t’i autorizonim të mendojnë për çkado kjo do të bëhej vetëm për të bërë zhurmë debatesh, për të kamufluar synimet tona, duke ju treguar ato si një akt tanimë të kryer. Askujt nuk do t’i kujtohet të shfuqizojë dekretin e maskuar në fuqi, pasi që ai do të paraqitet si përparim. Pos kësaj, agjentët tanë do t’ia kthejnë vëme-ndjen e opinionit në drejtim të të arriturave moderne (ne i kemi mësuar njerëzit të kërkojnë gjithmonë moder-nizmin).
Problemet politike – Supermacioni i shteteve
Këto janë çështje me të cilat do të preokupohet shpirti i drejtuesve, i atyre politikajve naivë të cilët nuk kuptojnë asgjë nga lënda për të cilën flasin; se gjithçka që i takon politikës nuk i përket dhe ofrohet askujt tjetër përpos atyre që e udhëheqin me shekuj, sipas një plani të përhershëm, atyre që e kanë krijuar dhe zbatuar në praktikë, ashtu siç bëhet me automjetet me të cilat voziten njerëzit, të cilët nuk dijnë se kah po shkojnë.
Politika nuk do t’i qartësohet opinionit publik, përpos për t’ia dhënë rastin të polemizojë, por jo edhe të ndikojë në aktet tona, dhe nuk do të lejojmë të na ikë asnjë rast, pa e thënë se si për ne nuk ka asnjë synim tjetër përpos synimit për t’i shërbyer të mirës së përgjithshme.
Problemet ekonomike të tregëtisë dhe industrisë
Për të larguar vëmendjen e Gojëve nga politika e vërtetë, çështjet e industrisë dhe të tregëtisë i kemi vënë në teren i cili duket politik. Gojët do të mirren me këtë problem të ri.
Lojërat dhe shtëpitë publike
Për t’i larguar sa më shumë nga punët mendore dhe përkushtimi në punë, ne iu kemi organizuar lloj-lloj zbavitje, të cilat ata i vizitojnë me kënaqësi, gjoja për të shijuar gjithçka. Së shpejti nëpërmes shtypit do t’i lansojmë garat artistike dhe sportive ose edhe garat për shpikjet. Kështu, më në fund, do t’i largojmë nga debatet mbi çështjet me të cilat duam të merremi ekskluzivisht vetë. Duke u përcaktuar gjithnjë e më shumë që ata të kenë mendime të pavarura sa i përket çështjeve sociale, njerëzit do të pajtohen me ne, sepse ne jemi të vetmit që i sjellim idetë e reja, dhe ate përmes atyre me të cilët duket se nuk kemi mendim të njejtë.
Teoritë e marra për Gojët – e Vërteta e Vetme për ne
Kur të pranohet pushteti ynë dhe të vendoset qeveria ndërkombëtare, roli i utopistëve do të përfundojë. Por, tani për tani na nevojiten, sepse i orientojnë shpirtërat kah fantastika, të ashtuquajturat teori përparimtare me të cilat këthehet vëmendja nga realiteti. Kemi arritur sukses t’i çmendim me idetë e zhvillimit. Nga mesi i Gojëve nuk është gjetur asnjë i aftë të kuptojë se ekziston vetëm një e vërtetë dhe si e vërtetë nuk mund të përparojë; se zhvillimi është gjith-monë i larguar nga e vërteta, kur nuk bëhet fjalë për zbulime materiale; se përparimi shërben për të fshehur të vërtetën, e për ta mos njohur askush pos nesh, ne të zgjedhurit e Zotit, mbrojtësit e të vërtetës mbi fshehtë-sinë e marrëdhënieve njerëzore dhe të mirat e tyre, të asaj të vërtete të cilën ne e mbajmë fshehur deri në çastin e fitores sonë përfundimtare dhe të pushtimit tonë paqëkrijues të botës.
Problemet e mëdha të cilat e kanë sjellur nënshtrimin e botës ndaj nesh
Kur ta marrim pushtetin, oratorët tanë do të debatojnë mbi problemet e qeverive të regjimeve, duke treguar gabimet e qeverive gojime me të cilat ne e kemi siguruar mirëqenjen nën zotërimin tonë. Kush mëpastaj do të do të dyshojë se këto gabime janë krijuar dhe kalitur sipas programit tonë edukativ, sipas planit politik, të cilin e kanë hartuar dijetarët tanë, me Sallamonin në ballë, për ta pushtuar botën në mënyrë paqësore, për kurorën tonë, për shtëpinë e mbretit David?
Rrënimi i besimit, përpos atij të Mojsiut
Nuk është e dëshirueshme që të ketë fe të tjera përpos fesë sonë, e cila i gjunjëzohet vetëm një Perëndie, me të cilin është lidhur fati ynë, dhe sipas nesh, edhe fati i tërë botës, sepse, sipas fesë sonë, ne jemi ushtri e zgjedhur e Zotit. Për këtë arysye, e kemi për obligim të përpiqemi që para asaj dite t’i fshijmë të gjitha fetë tjera nga faqja e dheut. Nëse angazhimet tona në këto çaste ngjallin mosbesim, ato do të na shërbejnë si element kalimtar për besimin tonë dhe nuk mund të na dëmtojnë, por përkundrazi, do të jenë një shembull për gjeneratat e ardhëshme, të cilave do t’ia propagandojmë besimin e Mojsiut. Ne do të qëndrojmë në anën e të vërtetës së saj mistike, e cila ka qenë aq e fuqishme, sa ka ditur që me shekuj t’i sjellë të gjithë popujt nën zotërimin tonë.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#25

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:21 pm

SEANCA E NËNTËMBËDHJETË

Reformat në universitete
Për t’i rrënuar të gjitha forcat kolektive, gjatë mbretërimit tonë ne do t’i bëjmë të padëmshme universitetet, të cilat paraqesin shkallën e parë të kolektivizmit. Personelin e tyre do ta edukojmë në frymë të re. Drejtuesit dhe profesorët e tyre do të edukohen sipas programit të fshehtë dhe të përsosur akcional, nga i cili nuk do të mund të largohen pa u dënuar. Ata do të zgjidhen me kujdes të veçantë dhe do të varen plotësisht nga qeveria. Nga programi do të fshihen mësimet e të drejtës civile dhe gjithçka që ka të bëjë me çështjet politike. Këto gjëra do t’i mësojnë në shkolla speciale vetëm disa dhjetra individë, të cilët i përfundojnë shkencat universitare dhe që dallohen me aftësi të larta. Vetëm këta do të jenë në mesin e të udhëzuarve. Nga universitetet nuk do të dalin ata që krijojnë kushtetuta si komeditë dhe tragjeditë e vërteta, e që përzihen në çështjet politike, nga të cilat as baballarët e tyre nuk kanë kuptuar gjë.
Studimet e drejtuara keq të çështjeve politike, në shumicën e rasteve, i shërbejnë krijimit të utopistëve dhe qytetarëve mesatarë, gjykuar sipas rezultateve të marra nga universitetet e lëndëve të përgjithshme të cilat u jipen Gojëve. Na është dashtë që në sistemin e tyre edukativ t’i fusim të gjitha parimet me të cilat rrënohet i tërë rendi social i tyre. E ashtuquajtura politikë, me të cilën disponon masa, ka mundësuar që para së gjithash të turbullohet ky rend.
Kur të arrijmë në pushtet, nga ligjërimet do t’i largojmë të gjitha gjërat, të cilat i zgjojnë shpirtërat, ndërsa rininë do ta bëjmë fëminore (e cila i dëgjon udhëheqësit e vet dhe Sovranin), një mbështetëse e cila siguron paqe dhe rend. Mësimet klasikëve dhe të historisë së vjetër - të cilat përmbajnë më shumë shembuj të këqinj se të mirë, do t’i zëvendësojmë me studimin e problemeve bashkohore dhe të ardhëshme. Nga mendja njerëzore do t’i fshijmë të gjitha ngjarjet e shekujve të kaluar të cilat nuk na pëlqejnë; do t’i lejmë vetëm ato, ku shihen gabimet e qeverive gojime. Në ballë të programit tonë edukativ do të vendosim studimin e jetës praktike, lidhur me rendin social, domosdonë e evitimit të shembujve të këqinj të egoizmit, të cilët kanë mundësi të nxisin të keqen; dhe së fundi, çështje të ndryshme pedagogjike. Ky program do të përpunohet sipas një plani të veçantë për çdo profesion, dhe nuk guxon të kalojë në përbërje të studimeve të përgjithshme. Kjo është çështje e një rëndësie më të madhe.
Shkollat sipas shtresave të ndryshme shoqërore
Çdo klasë shoqërore duhet të edukohet sipas programit rigorozisht të kufizuar edukativ, në raport me pozicionin dhe karakterin e punës së vet. Gjenitë e rastësishëm kanë ditur të depërtojnë gjithmonë në klasa të larta; por, për shkak të këtyre rasteve të rralla, nuk guxon t’ju krijohet mundësia e depërtimit në qarqe të larta individëve të paaftë, duke i vedosur në shtresa që sipas edukatës nuk i përkasin pozitës së tyre, e cila iu është përcaktuar që nga lindja. Kjo do të thoshte, të themi ashtu, kthim i lokomotivës në rrugë të shtrembëruar, që do të pshtjellonte rrjedhën e tërë mekanizmit social. Tashmë e dini si ka përfunduar përvoja me Gojët të cilët kanë dashtë të rrënojnë rendin e vendosur nga Zoti, për t’ju dhënë të gjithëve të drejta të barabarta për t’i ndarë të gjitha të drejtat sipas qejfit: kjo nuk mund të kalojë pa u dënuar.
Shkolla në shërbim të sovranit tonë botëror
Për ta vulosur sa më fuqishëm prestigjin e sovranit në zemrat e besimtarëve, gjatë mbretërisë së tij duhet të udhëzohet ushtria me veprat e tij, duke ia tërhequr vërejtjen në rëndësinë e sovranit dhe dome-thënien mirëbërëse të anga-zhimeve të tij, në të mirë të popullit dhe të njerëzimit.
Heqja e lirisë së mësimit shkollor
Do të heqim çdo lloj të lirisë së mësimit shkollor. Të gjitha burimet e mësimit shkollor do të koncentrohen në duart e pushtetit. Do të ketë konferenca formalisht të lira, të lejuara në ditët e festave nëpër shkolla, ku nxënësit së bashku me prindërit e tyre do të gjenden në shoqëri, ku do të shkëmbejnë mendime nga ana filozofike e marrë-dhënieve ndërnjerëzore, mbi nevojën e ruajtjes së vendit të tyre të përhershëm në jetën shoqërore, mbi ligjet dhe rregullat me të cilat duhen rregulluar raportet shoqërore midis njerëzve.
Teoritë e reja mbi dogmat e besimit fetar
Më në fund, këto ligjërime do të shërbejnë: për t’i spjeguar teoritë e reja të cilat akoma nuk kanë dalë në botë, e të cilat do t’i shpallim dogma fetare. Do të bëjmë që të na shërbejnë t’i sjellim njerëzit në besi-min tonë. Themelet e këtyre teorive do t’ju ekspozoj, kur t’ju njohtoj me programin tonë të ardhmërisë.
Heqja e lirisë së mendimit
Shkurtimisht, nga përvoja e dijmë se me njerëzit drejtohet përmes teorive, dhe se ato imponohen me ushtrime. Do të ushtrojmë çdo moshë me sukses të njejtë, me kusht që të shërbehemi me sisteme të ndryshme, me të cilat do të vijmë tek sugjestionet e tilla. Ne do të dijmë t’i thithim dhe shfytëzojmë edhe gjurmat e fundit të pavarësisë së mendimit njerëzor, të cilin me shekuj e drejtoj-më në rrugën e cila na shkon për shtati.
Lekcionet mbi gjërat - Edukimi sipërfaqësor
Së fundi, me metodën e edukimit të hapur ne iu kemi robëruar çdo mendim. Kjo metodë do t’i bëjë Gojët të paaftë që të mendojnë, duke i bërë kafshë të nënshtrueshme. Ata do të kërkojnë vërtetimin e ndonjë mendimi para se të përpiqen për ta kuptuar. Një nga agjentët tanë më të mirë në Francë, Bourgeois, tashmë ka paralajmëruar sistemin e ri të edu-kimit intuitiv. Tani, kur jemi në fuqi, nuk na nevoiten më mendimtarët gojimë, por punëtorë, këta materia-listë të pangopshëm, shpenzuesit e etshëm të të gjitha të mirave të tokës.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#26

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:23 pm

SEANCA E NJËZETË

Nxitja e paknaqësisë formale
Nëse gjatë mbretërimit tonë do të na duhet t’i forcojmë mjetet për të mbrojtur pushtetin tonë, në radhët e grupimeve të caktuara, do t’i nxisim paknaqësitë formale. Këto paknaqësi do t’i shprehin oratorët tanë mendje-mprehtë, të cilët do t’i ndjekin kopetë e deleve njerëzore. Kështu do t’i arësyetojmë hetimet tona dhe do të kemi shkas për të ashtuquajturën mbikqyrje të policisë Gojime, ndërsa ne në të vërtetë, me ndihmën e saj, pasi që ajo është në pushtetin tonë, do të lirohemi nga kundërshtarët tanë, duke hedhur arësyetimin se ata janë të futur si agjentë e provokatorë.
Mbikqyrja e agjitatorëve
Shumica e agjitatorëve janë agjitatorë vetëm nga dashuria ndaj fshehtësive dhe llomotitjeve. Ata nuk do t’i prekim derisa të mos fillojnë të punojnë kundër nesh. Deri atëherë do të kufizohemi në atë që t’ju vendosim mbikqyrës. Nuk duhet harruar se autoriteti i qeverisë bie, nëse dilet para opinionit lidhur me atentatet që mund planifikohen kundër saj. Zbulimi i agjitatorëve të shpeshtë tek njerëzit mund të sjellë besimin se qeveria e ka gabim, apo se është e dobët. Kjo mund t’i revoltojë të paknaqurit. Siç e keni të njohur, ne e kemi ulur autoritetin e udhëheqësve Gojimë me atentate të shpeshta, të cilat i kanë organizuar agjentët tanë kundër tyre, deleve të verbëra, të cilët ka qenë lehtë për t’i shtyer, me fraza të mëdha liberale, për të filluar me krime politike. Udhëheqësit e tyre ne i kemi detyruar, përmes intrigave dhe forcës, ta pranojnë dobësinë e tyre, duke i rrethuar publikisht me polici të fshehtë për t’i mbrojtur.
Kontrollimi i sovranit
Në rast se sovrani ynë nuk është plotësisht i sigurtë, ne do ta rrethojmë me njerëz dhe gra cilët si nga kureshtja do t’i marrin vendet në rendet e para pranë tij, duke mbajtur rendin e vendeve tjera dhe duke bërë me dije se aty janë vetëm sa për të mbajtur disciplinë, të cilën e kërkojnë nga rrethina e tyre. Nëse dikush paraqitet se dëshiron të dorëzojë ndonjë lutje, ata do t’i ndihmojnë në këtë, dhe, sikur gjoja nuk duan të mërzisin publikun, ata në prezencën e tij do ta dorëzojnë lutjen për atje ku është e caktuar. Kjo është patjetër e nevojshme, në mënyrë që besimtarët të jenë të bindur se ekziston kontrolla edhe mbi vet sovranin. Autoriteti i pushtetit kërkon që secili mund të thojë: “Sikur ta dinte këtë mbreti!...” ose “Mbreti do ta marrë vesh këtë”. Kuptohet që ne Gojëve ua kemi propaganduar të kundërtën, dhe sot po e shohim se ku i kanë sjellur këshillat tona.
Kapja dhe burgosja e fajtorëve politikë në dyshim të parë
Nuk do të kemi kurfarë mëshire ndaj kriminelëve politikë, meqenëse, edhe-pse lejojmë rrethana lehtësuese mbi krimet e së drejtës së përgjithshme, nuk do të pranojmë kurfarë arysyetimi për ata të cilët mirren me çështjet, prej të cilave askush nuk kupton asgjë përpos qeverisë. Këtu nënkuptoj qeverinë tonë, sepse qeveritë gojime nuk kuptojnë asgjë mbi motivet që lëvizin gjithçka.
E drejta e paraqitjes së lutjeve dhe propozimeve
Duke mos lejuar që individët të mirren me politikë, ne bëjmë avancimin e planeve dhe të bazave tona mbi çështjet e jetës sociale dhe përmirësimin e tyre. Në këtë mënyrë do të udhëzohemi në zbrazëtitë e regjimit dhe synimin e besimtarëve tanë. Gjithëçka i nënshtrohet testimit tonë dhe kërkesave do t’i përgjigjemi me pohimin ose mohimin tonë të qartë, për t’ia treguar lutësit shkurt-pamësinë e tij.
Shuarja e revoltave dhe e protestave
Kur njëherë e mirë të organizohet qeveria e jonë, jo policore por sociale, çdo protestë kundër saj do t’i ngjajë si të lehurit e qenit ndaj elefantit. Masat policore keqësojnë dhe rrisin pretestat, ndërsa represionet sociale i përfundojnë. Qeni leh ndaj elefantit deri sa të mos e kuptojë fuqinë dhe rëndësinë e tij, por mjafton njëherë t’i tërhiqet vërejtja për ta ulur bishtin dhe për t’u fshehur sapo të vërejë elefantin.
Kriminelët e turpëruar politikë
Kriminelëve politikë do t’ju ngrisim çdo aureolë të guximit. Për këtë, ata që bëjnë krime do t’i vendosim në karrigën akuzuese si edhe hajdutët, banditët dhe kriminelët e tjerë të urryer. Atëherë opinioni publik nuk do të dallojë më kriminelin politik nga atentatori vulgar e i paturpshëm. Do t’i shikojë me përçmim të njejtë.
Ne jemi përpjekur që t’i pengojmë Gojët të mos shërbehen me këtë lloj lufte kundër kryengritjeve. Pandaj, jemi përpjekur që me ndihmën e shtypit të përhapim kuptimin e domosdosë që kryengritësit të dëno-hen me dënime të veçanta edukative, duke i reklamuar në të njejtën kohë mundimet që po bëhen për mirë-qenjen publike. Një reklamë e tillë ka rritur numrin e të vuajtsve liberalë për të drejtën e të ashtuquajturës të vërtetë, duke tërhequr mijëra dele gojime në radhët e robërve tanë të dëgjueshëm.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#27

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:24 pm

SEANCA E NJËZETË E NJËTË

Misteri kohë
Nga të gjitha që kam thënë, jam munduar që të përshkruaj sa më mire e saktë misterin e ngjarjeve të kaluara dhe të sotme. Të gjitha rrjedhin nga majat tona për të krijuar eksplozionet e njëpasnjëshme të ngjarjeve të ardhshme. Ju kam treguar gjithashtu misterin e ligjeve financiare, raportet dhe operacio-nalizimin e tyre. Kësaj nuk kam për t’i shtuar diç më të rëndësishme.
Ari mijëravjeçar – themel i mirëqenjes në të ardhmen
Ju e dini se ne e kemi në dorë fuqinë më të madhe - arin. Për 48 orë ne mund të nxjerrim nga arkat tona aq sa na nevoitet. A ka nevojë të dëshmojmë akoma se qeveria e jonë është e përcaktuar nga vet Zoti për të udhëhequr me botën? A është e mundur që me këtë pasuri të mos arrijmë të dëshmojmë se e keqja kalimtare, të cilën kemi qenë të detyruar ta shkaktojmë, ka dhënë këtë efekt dobiprurës?
Që të gjitha do të vijnë në rend, por jo përmes dhunës së përhershme. Ne do të dëshmojmë menjëherë se ne jemi mirëbërësit të cilët ia kanë kthyer botës mirëqenjen e vërtetë dhe lirinë individuale. Kjo liri do të mbrohet nga çdo sulm me kusht që që të respektohen ligjet të cilët ne i vendosim. Të gjithë do ta kenë paqen në punë, qetësinë dhe dinjitetin në marrëdhëniet reciproke. Ne do të dëshmojmë qartë se liria nuk përbëhet prej shkapërderdhjes dhe as në të drejtën e shkapërderdhjes, ashtu siç edhe dinjiteti e fuqia e njeriut nuk përbëhet në të drejtën që secili të shpallë parime, kuptimin e të cilave nuk e njeh; se liria kurrsesi nuk e jep të drejtën për ta hutuar veten dhe të tjerët, duke shkaktuar çrregullime me fjalime të tepërta nëpër mbledhje të zhurmshme - por se ajo bazohet në moslëndimin e individit të ndërgjegjshëm për t’i respektuar ligjet sociale; se dinjiteti i njeriut gjendet në të kuptuarit e të drejtave të tij dhe të kufijve të tyre, dhe se ky dinjitet kërkon respektimin e të tjerëve dhe ndalon imagjinatën fantastike të individualizmit egoist.
Autoriteti i pushtetit
Pushteti i ynë do të jetë i famshëm sepse do të jetë i fuqishëm. Ai do të qeverisë pa përfillur oratorët dhe llafazanët që paraqesin utopitë e tyre, me të cilat ata vezullojnë në emër të parimeve. Pushteti i ynë do të jetë studimi i rendit në të cilin gjendet fshehtësia e mirëqenjes popullore. Autoriteti i këtij pushteti do t’i frymojë popujve respektin mistik para të të cilit do të përkulen. Fuqia e vërtetë ruan gjithmonë të drejtën e vet. Askush nuk do të guxojë t’i afrohet asaj me synim për t’ia marrë qoftë edhe atomin më të vogël të autoritetit.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#28

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:25 pm

SEANCA E NJËZET E DYTË

Kufizimi i prodhimit të gjërave luksoze
Në mënyrë që njerëzit t’i përshtaten dëgjueshmërisë, ata duhet edukuar mbi thjeshtësinë e cila lind vitalitetin. Për këtë arësye ligjet tona do të kufizojnë prodhimin e sendeve lukso-ze të cilat e dobësojnë njeriun dhe nxisin lakminë. Kështu do të përmirë-sojmë sistemin e prishur të konkure-ncës me të cilin nxitet luksi.
Themelimi i industrisë shtëpiake
Ne do të rivendosim industrinë e vogël, që do të rrisë rëndësinë e tyre ndaj ndërmarrësve të mëdhenj, të cilët janë krekosur për së tepërmi, si pasojë e fitimeve të mëdha, dhe të cilët shpesh zgjojnë frymën e masave kundër nesh.
Eliminimi i varfërisë
Përparësia kryesore e kësaj mase është se populli i cili posedon industrinë e vogël nuk di për varfëri. Ai i përmbahet rendit dhe qeverisë së fortë, detyra e së cilës është ta mbrojë besimtarin e vet nga vështirë-sitë të cilat mund t’ia shkaktojnë të tjerët. Është vërtetuar se nuk ka më vdekjeprurëse për shtetin se varfëria. Kemi dhënë prova se me kalimin e pushtetit në duart tona ajo do të zhduket.
Ndalimi i alkoholizmit
Dehja alkoholike do të ndalohet dhe dënohet sipas ligjit, si krim kundër dinjitetit njerëzor të cilin e përul alkoholi gjer në marrëzi.
Përsëris se njerëzit i nënshtrohen verbërisht vetëm pushtetit të fortë, të organizuar dhe të pavarur nga ata, në të cilin i ndiejnë prangat, por edhe mbrojtësin e mbështetësin kundër vuajtjeve të tyre sociale.
Njerëzit fare pak preokupohen që sovrani i tyre ka shpirt engjullor. Ata e dijnë se cilësitë e tij mbështeten në forcë dhe pushtet.
Vdekja dhe ringjallja e shoqërisë
Gjatë ndërrimit të pushtetit Sovrani i ynë, para së gjithash, do të shuajë flakën përbindëshe të anarkisë në qeveri, të krijuar nga shoqëritë e demoralizuara nga ne, të cilat fillimisht patën fituar krihë të pushtetit perandorak. Prandaj shoqëritë e tilla duhen shkatërruar për të ringjallur të renë, ushtrinë e përgatitur e cila do të dijë përse lufton: kundër helmit të vet, anarkisë.
Mbreti ynë - i zgjedhuri i Zotit
Ky i zgjedhur i Zotit, i dërguari i Zotit, do t’i zbrapsë të gjitha forcat e marra të cilat udhëhiqen nga epshet e jo arësyja, nga egërsia e jo njerëzish-mëria; ato forca të cilat janë të prirura për plaçkitje dhe uzurpime në emër të parimeve të drejtës dhe drejtësisë (lirisë).
Këto forca e kanë rrënuar gjithandej rendin social por roli i tyre do të përfundojë, falë rënjes së tyre, posa të vendoset froni i mbretit hebrej. Në çastin kur të arrihet ky qëllim, do të duhet të pastrojmë rrugën e ushtrimit të pushtetit tonë nga çdo pengesë.
Atëherë do t’i themi popullit: “Falenderoni Zotin dhe përuluni para atij që mban në ballë vulën e parapërcaktimit, për të cilin, vet Zoti e ka udhëhequr yllin e tij ndër shekuj”.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#29

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:26 pm

SEANCA E NJËZET E TRETË

Si të forcohet pushteti i dinastisë së Davidit
Sot do të kaloj në çështjen e mjeteve të cilat do të përdoren për të përforcuar muskujt dinastike të mbretit David në brendësitë më të thella të tokës. Ne do t’i përmbahemi parimeve të njejta të cilat dijetarëve tanë i kanë siguruar drejtimin mbi punët botërore, gjegjësisht drejtimin e edukimit të mendimit njerëzor dhe orientimin e tërë politikës botërore.
Shumë anëtarë të familjes së Davidit do të përgatiten për të mbretëruar dhe qeverisur me popujt. Popujve do t’ju përgatisim mbretërit, ndërsa pasardhësit e tyre do të zgjidhen jo sipas trashëgimisë heredite, por sipas aftësive të tyre. Ata do të udhëzohen në fshehtësitë më të mëdha politike, dmth. në planet tona të qeverisjes, duke pasur kujdes që askush të mos njihet me to, përpos atyre vetë. Detyra e qeverisjes nuk mund t’i besohet atyre që nuk janë të udhëzuar në fshehtësitë dhe mënyrën e zbatimit praktik, pa e kuptuar qëllimin. Vetëm këtyre do t’ju tregohet se si duhet bërë zbatimi praktik i planeve të hartuar, duke e krahasuar përvojën e arritur gjatë shekullit, duke i shqyrtuar lëvizjet politiko-ekonomike të shkencave sociale dhe konkluzionet e bëra nga këto shqyrtime. Vetëm ata do ta njohin shpirtin e vërtetë të ligjit të cilin e ka themeluar vet natyra për të rregulluar marrëdhëniet ndërnjerë-zore.
Mbreti ynë dhe këshilltarët e tij
Planet e sotme të aksionit, sidomos ato të ardhshëm, do të jenë të panjohur edhe për ata njerëz që quhen këshilltarë të afërt të mbretit. Vetëm mbreti me mësuesit dhe inspiruesit e tij do të dijë se çfarë është përgatitur për të ardhmën.
Mbreti ynë - personifikim i fatit
Do ta shohin të gjithë se Sovrani është zot i vetvetes, me vullnetin e tij të papërkulshëm. Ai do të jetë personifikim i fatit në rrugë të panjohura. Duke mos ditur qëllimin e urdhëresave të mbretit, askush nuk do të guxojë që t’i vendosë pengesa atij, të cilit gjithçka i është përgatitur në fshehtësi.
Është e qartë se truri i Sovranit duhet medeomos t’i përgjigjet nivelit të madhështisë së planit shtetëror. Prandaj ai do të ngritet në fron vetëm pasiqë të ketë kaluar provimin intelektual nga dijetarët tanë.
Që populli ta njohë dhe dojë mbretin e vet, mbreti duhet t’i flasë atij në vende publike, sepse vetëm ky është mjeti i cili do ta përforcojë unitetin midis këtyre dy pushteteve botërorë, të cilat ne i kemi ndarë nëpërmes frikësimit, sepse kjo na është dashtë për të vendosur veten tonë në mes tyre, për të ndikuar duke e orientuar secilin prej tyre veç e veç.

Hylli i Drites
Member
Member
Posts: 42
Joined: Fri Jun 05, 2009 7:08 pm
Gender: Male

Re: SEKRETI I SUNDIMIT TË BOTËS

#30

Post by Hylli i Drites » Thu Feb 04, 2010 8:30 pm

SEANCA E NJËZET E KATËRT

Programi financiar
Sot do të flas mbi programin financiar, të cilin e kam lënë për fund të raportit tim, sepse kjo është pika kryesore dhe më e vështirë, vendimtare për planet tona. Duke filluar këtë çështje thërras kujtesën tuaj, për atë që tanimë kam thënë; se numrat do të vendosin mbi rezultatin e punës sonë.
Kur të vijmë në pushtet dhe për ta mbajtur pushtetin tonë autokratik, ai duhet të ruhet për të mos e ngarkuar popullin me tatime të reja. Nuk duhet harruar për asnjë çast, se mbreti duhet luajtur rolin e babait, të shtëpiakut, Patriarkut tonë hebrej.
Por, meqë organizata e jonë udhëheqëse kushton shumë, duhet gjetur mjete financiare, të domosdoshme për ekzistencën e saj. Prandaj, duhet studjuar me shumë mend çështjen e barazpeshës. Meqenëse Sovrani në shtetin tonë është pronar i ligjshëm i të gjitha të mirave të shtetit të tij, ngritja e mjeteve nga kapitali do të mund të shërbejë për të rregulluar qarkullimin e parave në shtet.
Për të mos pasur ankesa nga detyruesit e pasur të tatimit ndaj taksave të cilat i godasin, do t’ju tregohen llogaritë detale mbi dedi-kimin e hargjimeve të bëra, përpos llogarisë së fondit të fshehtë, të cilat përdoren en bloc për nevojat e fronit dhe të administratës. Sovrani nuk do të ketë pronë personale, pasiqë atij i përkasin të gjitha të mirat shtetërore; përndryshe, këto dy kuptime do të ishin në kundërthënie me njëra-tjerën. Fakti se ka pronë personale, do t’ia përjashtonte të drejtën e posedimit me të gjitha.
Arka shtetërore
Banka shtetërore është e detyruar të ruajë fondin rezervë me sasi konstante të mjeteve, dhe në rast se nga tatimi mblidhet më shumë se nga kjo sasi, teprica duhet të kthehet në qarkullim për t’u përdorur për punët publike. Fakti se nisma për këto punë i përket qeverisë, punëtorit do t’ia lidhë duart për interesa të shtetit dhe të personelit të sovranit, i cili i personifikon ato në vetvete. Një pjesë nga kjo shumë do të përcaktohet për shpërblimet të cilat do t’i ndahen zbuluesve dhe prodhuesve, sepse përpos sasisë së caktuar (e cila do të llogaritet në të gjërë), asgjë nuk do të ngelë në arkë, as fondi më i vogël. Paraja është për të qarkulluar, dhe çdo stagnim e dëmton funkcionimin e mirë të mekanizmit shtetëror, të cilit paraja i shërben si kallauz. Nëse kallauzi mungon, makina mund të ketë pasoja. Duke vendosur qarkullimin e obligacioneve në vend të një pjese të parave të imta, zbatohet ndalesa, pasojat e së cilës vërehen që tani.
Trezori shtetëror
Do të themelojmë trezorin shtetëror, tek i cili sovrani çdo moment do të mund t’i gjejë llogaritë e gatshme të të ardhurave shtetërore, përpos për muajin paraprak, të cilat akoma nuk do të tregohen. Personi i vetëm i cili nuk do të ketë interes të vjedhë arkën e shtetit është pronari i tij, e ky është sovrani. Për këtë vetëm kontrolla e tij mund të pengojë humbjen dhe përdorimin pa kriter të tij.
Ndalimi i shpenzimeve të reprezentacionit
Do t’i ndalojmë të dalat dhe letrat-etiketat e tjera me shkrim të cilat sovranit i marrin kohën e çmuar për t’u marrë me çështje serioze. Vetvetiu nënkuptohet se sovrani ynë për asnjë moment nuk mund të jetë i preokupuar me detyra në drejtorinë e tij. Po të përkujdesej me etiketat dhe të hyrat, të cilat sovranin e shndërrojnë në kukëll, puna e tij do të pamundësohej. Sovrani i ynë nuk do të shkapërderdhë fuqinë e tij në llogari të të vardisurve, të cilët nuk mendojnë për interes të shtetit, por për profitin e tyre personal.
Frenimi i jetës ekonomike
Për të shkaktuar kriza ekonomike tek Gojimët, mjafton të tërheqim paranë nga qarkullimi. Kapitali i madh është grumbulluar pasi që i është marrë shteteve, të cilat pastaj kanë qenë të detyruar të kërkojnë kredi. Pagesa e kamatave në këto kredi i ka ngarkuar financat shtetërore, duke shkaktuar robërimin e shteteve ndaj kapitalit tonë. Koncentrimi i industrisë në duar të kapitalistëve, të cilët e kanë mbytur industrinë e vogël, i ka thithur të gjitha fuqitë, së pari të popullit, pastaj edhe të shteteve.
Qarkullimi i parasë
Emitimi i tanishëm i parave të imta nuk i përgjigjet sasisë së shpen-zimeve për kokë dhe nuk mund t’i kënaqë nevojat e punëtorëve. Ky emitim tek ne do të jetë në proporcion me shtimin e popullsisë sonë. Fëmiu i posalindur do të konsiderohet si një njësi më shumë, të cilin duhet kënaqur si të rriturin. Përkundrazi, çdo vdekje do të tërheqë me vete zvogëlimin nga shuma e tërë ndaj shpenzimit personal, të cilën e ka pasur i ndjeri sipas rrjedhës së kohës dhe nevojave individuale. Ky revizion i dhënjes së parave është një çështje kapitale për tërë njerëzimin.
Paraja e bazuar sipas vlerësimit të punës
Ju e dini se njësia e arit ka qenë fatale për shtetet të cilët e kanë përvetësuar, sidomos për shkak se ka zvogëluar paranë në qarkullim. Prodhimi i parasë së artë na ka dhënë mundësinë për ta mbledhur për vete, duke e zvogëluar edhe më shumë qarkullimin e parave.
Paraja e imtë në të ardhmen
Ne do të kemi një sistem plotësisht tjetër: do të vendosim paranë e bazuar mbi vlerën e punës. Asgjë nuk pengon se a është ajo prej letre a druri, sepse paraja, si shenjë e ndryshimit, nuk guxon të ketë vlerë të brendshme, por vetëm shërben për të shënuar çmimin e gjësendeve të cilët përdoren për nevoja normale njerëzore, e jo për vathët e njerëzve. Njerëzit shpenzojnë fuqinë e tyre për të arritur këtë vlerë, të cilën e kanë përvetësuar një grup kapitalistësh, për t’i sunduar dhe robëruar njerëzit tjerë.
Drejtoria financiare tek Gojët
Por, kur ne të vijmë hapur në pushtet, do t’i ndryshojmë themelet financiare të Gojëve. Ato ne i mendojmë në formën e cila nuk do të zgjojë dyshimin e askujt. Do të vërtetojmë domosdonë e këtyre ndryshimeve duke e lansuar në opinion gjendjen e parregulluar financiare të Gojëve. Do të tregojmë se si çrregullimi financiar i tyre i ka sjellur deri aty, sa që më nuk kanë buxhet të përhershëm. Ata përcaktojnë llogarinë e rregullt e cila rritet çdo vit, nga këto arësye: kjo llogari, siç e shihni, mjafton vetëm për gjysëm viti; votohet për llogarinë plotësuese e cila shpenzohet për tre muaj, dhe gjithçka kokludohet me llogarinë plotësuese, dhe atë me likuidim. Pasiqë llogaritja e një viti vlerësohet sipas llogarisë së vitit të paraprak, aprovohet rritja shtesë deri 30% në vit, me çka për çdo 10 vjet buxheti trefishohet. Me këtë metodë, e cila shteteve i lejon mosbrengosjen, arkat e tyre mbesin të zbrazëta. Pason periudha e kredive të cilat e hanë mbetjen, pason bankroti i shteteve. Ky sistem i drejtimit financiar me të cilin i kemi mësuar Gojët, për ne nuk vlen.
Kreditë shtetërore
Çdo kredi dëshmon dobësinë e shtetit dhe paaftësinë e sovranëve për t’i kuptuar të drejtat e tyre. Ata nuk dijnë t’i plotësojnë nevojat financiare nëse nuk shtrijnë dorën dhe luten për mëshirë nga bankierët tanë. Kreditë e jashtme janë ushujza të cilat nuk do ta lëshojnë organizmin shtetëror derisa vet shteti të mos i heqë qafe. Mirëpo, shtetet nuk i heqin ato, përkundrazi, ato i tërheqin gjithmonë, për të shumëzuar kontributin të cilin ia paguajnë bankierëve tanë. Për këtë ato detyrimisht do të vdesin nga humbja e gjakut, të cilin ia pinë vetvetes.
Le të shqyrtojmë pra, çka është krediti, e në veçanti, krediti i jashtëm.
Krediti është dhënja e letrave me vlerë obligative shtetërore, sipas të cilave shteti do të paguajë kamatat e caktuara të kapitalit të dhënë. Nëse krediti është me 5% kamatë, shteti, brenda 20 vjetëve, nga kamatat do të humb aq sa është krediti; brenda 40 viteve, sasia e humbur do të dyfishohet; brenda 60 viteve tre-fishohet, ndërsa borxhi mbetet siç ka qenë në fillim. Sipas kësaj llogarie, është e qartë se shteti, me sistemin e tatimit të përgjithshëm, obliguesve të pafat të tatimit ua merr edhe metelikun e fundit, për të mbuluar kamatat e kapitalistëve të huaj, tek të cilët ka huazuar paratë, në vend se t’i marrë në vendin e tij, e të mos paguajë kamata të cilat janë njësoj si edhe borxhet e përjetshme.
Derisa kreditë kanë qenë popullore, Gojët vetëm sa i kanë bartur ato nga xhepi i të varfërit në xhep të të pasurit. Prej kohës kur ne i kemi blerë njerëzit, nëpërmes të cilëve kanë arritur kreditë e jashtme, e gjithë paraja ka ardhur në arkat tona dhe të gjithë gojimët na kanë paguar borxhet, duke mos dyshuar fare në këtë.
E vërteta është se, mendjelehtësia e pushtetarëve gojimë, korrupcioni i ministrave të tyre, apo mosnjohja e çështjeve financiare, sa i përket punëve shtetërore, ka shkaktuar nënshtrimin e popujve ndaj nesh, duke i detyruar të krijojnë borxhe tek ne, nga të cilat nuk do të mund të lirohen kurrë. Kjo ka shkaktuar vendosjen e të gjitha çështjeve financiare nën drejtimin tonë. Por duhet ditur se kjo punë na ka kushtuar me shumë mundime, kohë dhe para.
Kreditë e ardhshme shtetërore
Kur të vijë koha e jonë, nuk do të durojmë pengesa të qarkullimit të parasë. Rrjedhimisht, nuk do të ketë obligacione shtetërore me kamata, pagesa e të cilave do t’i thithte të gjitha të ardhurat, në llogari të ushujzave parazite. Të drejtën e dhënjes së obligacioneve do ta kenë vetëm shoqëritë industriale, të cilat do të mund t’i paguanin kamatat nga të ardhurat e tyre, ndërsa shteti i cili huazon para vetëm për shpenzimet e veta, dhe jo për të prodhuar ope-racione, nuk do të benificohet.
Vlerat industriale
Shteti i ynë do t’i blejë vlerat industriale dhe tek borxhliu do të bëhet kujdestar i cili do të marrë kamatën nga paratë e veta, në vend se të paguajë për to. Kjo masë do të pengojë çdo ngecje në qarkullim të parasë dhe nuk do të nxisë më moskujdesin dhe përtacinë, të cilat kanë qenë të dobishme gjatë regjimit gojim, por të cilat nuk guxojnë të ekzistojnë më, kur ne të qeverisim.
Paaftësia e Paganëve në lëminë e taksimit financiar
Tanimë jeni në dijeni për korruptimin, ultësinë dhe marrinë e trurit shtazarak të Gojëve, kur të mendohet se ata as që mendojnë në atë se si një ditë do t’i akuzojë bota, për kreditë me obligim për t’i paguar kamatat dhe borxhin të cilat i kanë marrë tek ne, dhe se as që kanë dyshuar se, për të na kthyer ato para me kamata, duhet të nxjerrin paratë e xhepit!
Do të ishte më e thjeshtë për ta, sikur t’i tërhiqnin këto para nga obliguesit e tyre kreditorë, në vend se të na paguajnë borxhin në shumat të cilat për shkak të kamatave rriten çdo vit. Por ne kemi ditur t’i paraqesim kreditë në formën që ata i kanë konsideruar të përshtatshme. Kjo përsëri dëshmon për përparësinë gjeniale të shpirtit tonë. Metodat tona financiare, të paraqitura në çastin e duhur, në dritën e ndritshme të përvojës shekullore, për të cilën shtetet gojime na kanë dhënë material të bollshëm, do të theksohen me qartësinë dhe precizitetin e tyre, duke treguar efektin e sistemit tonë të ri. Ky sistem do të eliminojë të gjitha keqpërdo-rimet të cilat na kanë shërbyer për të shkatërruar Gojët, por të cilat nuk do t’i durojë qeveria e jonë. Kështu do të përcaktojmë që as Sovrani as nëpu-nësi më i vogël, nuk do të mund të abuzojë as me shumën më të vogël, dhe as ta përdorë për qëllime tjera nga ato të parapara me planin tonë.
Është e pamundur të qeverisësh pa një plan të definuar saktë: edhe trimat, por edhe njerëzit me zemër të forte, do të vdisnin gjatë rrugës, po të lëshoheshin nëpër rrugë të panjohura dhe pa rezerva të mjaftueshme.
Sovranët gojimë, të cilët dikur kemi synuar t’i dridhim nëpër shërbime publike dhe punë shtetërore nëpërmes pranimeve dhe dëfrimeve, kanë qenë vetëm perde e qeverisë sonë. Dhe, vërtet, të dhënat dhe raportet e simpatizuesve nga rrethi tyre i kanë përpunuar agjentët tanë, dhe atyre gjithnjë ju ka shkuar për dore t’i kënaqin shpirtrat e kufizuar, duke iu premtuar mbështetje dhe të mira në të ardhmen. Mund të kishin pyetur: çfarë mbështetje? Por ata këso pyetje nuk kanë bërë, duke lexuar këto raporte dhe të dhëna. Shikoni se deri ku i ka sjellur kjo mospërfillje, deri në çfarë dezorganizimi financiar kanë arritur, përkundër veprimtarisë çudibërëse të popujve të tyre.

Post Reply

Return to “Bota e misterit, fenomene paranormale”