Page 1 of 1

Quota mbi tolerancën dhe mirkuptimin ndërfetar ke Shqiptarët

Posted: Tue Nov 08, 2011 1:24 am
by CERMENIKASI
On nous méconnaît. On répand sur nous des calom-
nies. Avez-vous lu les journaux d'Europe? On raconte qu'en
Albanie, les musulmans molestent les chrétiens. Et pour-
tant Nous avons trois religions (1) au Nord, les Malissofes
et les Mirdites catholiques, les orthodoxes au centre et au Sud,
les musulmans un peu partout. Et nous sommes des frères.
Des frères. Les Régents, les ministres, les députés, 'les
notables, les paysans, tous, ils ont dit cette parole,
Burimi:Revue des deux mondes - 1922

Përkthimi së shpejti.

Re: Quota mbi tolerancën dhe mirkuptimin ndërfetar ke Shqipt

Posted: Wed Nov 09, 2011 9:38 pm
by CERMENIKASI
PERKTHIMI:

Nuk na njofin si duhet.
Përhapin shpifje mbi ne.
A i keni lexue të përditshmet e Evropës?
Thuhet që në Shqipni,muslimanët i ngasin krishterët.
Ndërsa neve kemi 3 fe,në veri Malsorët dhe Mirditorët katolik,ortodoksit në qender dhe në jug,muslimanët gati çdokund.
Dhe neve jemi vëllazën.

Vëllazën.Regjentët,ministrat,deputetët,paria,katundarët,të gjithë e kanë thonë ketë fjalë.

Revue des deux mondes - 1922

Re: Quota mbi tolerancën dhe mirkuptimin ndërfetar ke Shqipt

Posted: Sun Jan 08, 2012 12:02 am
by CERMENIKASI
Quels qu'ils soient, les Albanais musulmans, grecs ou catholiques (les mirdites), savent se reconnaître et faire corps dans l'intérêt commun.
Përkthim:Si do qofshin,Shqiptarët musliman,ortodoks ose katolik(Mirditorët),dijnë të njofin njani tjetrin dhe me u bashkue për hirë të interesit të përbashkët.

Shënim:Fjalën "grecs" e kam përkthye me fjalën "ortodoks" sepse atë kuptim ka.

Burimi:Les Nationalités Européennes
M. d'Argenson 1859

Re: Quota mbi tolerancën dhe mirkuptimin ndërfetar ke Shqipt

Posted: Tue Jan 15, 2013 9:59 pm
by CERMENIKASI
Il semble même que la conscience d'une souche com-
mune ait aboli, chez les Albanais, les dissensions qui
naissent, d'ordinaire, de la diversité des croyances. Ils
Professent, en effet, trois religions, la catholique, l'ortho-
doxe et la musulmane, mais, à la différence des autres
Peuples balkaniques, pour qui la religion et la nationalité
forment une seule chose, ils ne sont pas séparés par des

divergences de foi. Il est même de tradition pour les hom-
mes, dans certaines tribus catholiques, de s'unir avec les
femmes des tribus musulmanes. Coutume- qui montre à
quel point la famille albanaise forme un tout indissoluble.
BURIMI:Shkrim i WHITNEY WARREN
La Renaissance 1913
(përkthimi së shpejti)

Re: Quota mbi tolerancën dhe mirkuptimin ndërfetar ke Shqipt

Posted: Wed Jan 16, 2013 10:04 pm
by CERMENIKASI
Përkthim i citimit të sipërshënuem:

Gjithashtu duket që vetëdija që kanë Shqiptarët që janë të gjithë i të njajtit trung ka hjek ke ata përçamjet që zakonisht lindin prej besimëve të ndryshëm.
Ndër ta gjinden tri fe,feja katolike,feja ortodokse dhe feja muslimane, por ,ndryshe prej popujve të tjerë ballkanas për të cilët feja dhe kombi përbajnë të njajtën gja,ata (Shqiptarët v.i.) nuk janë të ndamë prej besimëve të ndryshëm.
Biles asht traditë në disa fise katolik që burrat martohen me femna të fiseve musliman.Ky zakon tregon qartas sesa Shqiptarët përbajnë nji tanësi të pandashme.

Burimi:La Renaissance(Paris 1913)
Citim prej artikullit të WHITNEY WARREN