Page 1 of 1

Haplogrupet e arberesheve te ndryshme nga shqiptaret

Posted: Mon Jul 27, 2015 5:58 pm
by Artian
Keta informacione te nxjerra nga tabelas3 dhe s4 rreth frekuencave te haplogrupeve http://www.nature.com/ejhg/journal/v...g2015138a.html
Krahasimi I haplogrupeve te Arbereshet nga ato te shqiptarve tregon qe ata mund te jen perzier gjate viteve me Italianet e jugut. Dallohet perqindja e madhe e haplogrupit E (Jo xV13) qe nuk egziston te shqiptaret. Po ashtu edhe perqindja e ulet te Arbereshet e E-V13, J2b, dhe R1b-L51 xP311 qe jane ne perqindje shume me te larte te shqiptaret.