Page 1 of 1

Amfiteater

Posted: Thu Aug 04, 2016 2:45 am
by TeuAL
Ne pergjigje te pyetjes se cili eshte "Mesimi Moral" qe merret pas vizites ne nje monument kulture si "Amfiteatri" me vijne shembuj nga vepra te arteve. Po ngjis disa prej tyre, te gjitha jane nga www. Vargjet nga Lord Byron jane frymezuar nga skulptura e gladiatorit ne Muzeun Roman ne Kapitol. Emertimi "Amfiteatri Romak" i amfiteatrit te Durresit me duket i manget. Kapela e arenes e ndertuar ne periudhen e dyshes Perandorake Ilire Anastas - Justinian qe mbart mozaiket e jashtezakonshem murale me mesazhe madhore morale - kush nuk do krenohej - mendoj qe duhet te paraprije emrin e amfiteatrit tone.

vijon . . .

Re: Amfiteater

Posted: Thu Aug 04, 2016 2:49 am
by TeuAL
. . . vijon


vijon . . .

Re: Amfiteater

Posted: Thu Aug 04, 2016 2:57 am
by TeuAL
vijon . . .