Page 1 of 1

Francezët këndojnë “Janinës ç’i panë sytë”

Posted: Thu Nov 20, 2014 1:40 pm
by Adriana
Francezët duke interpretuar një nga perlat e Polifonisë Shqiptare, Janinës ci panë sytë.