Page 4 of 4

Re: KISHAT DHE MANASTIRET ORTODOKSE - TRASHEGIMI SHQIPTARE!

Posted: Sun Aug 18, 2019 1:19 am
by Arbëri
Manastiri i Deçanit
68815929_2438504329568677_440537016048812032_n.jpg

Re: KISHAT DHE MANASTIRET ORTODOKSE - TRASHEGIMI SHQIPTARE!

Posted: Mon Sep 30, 2019 3:33 pm
by Arbëri
Kisha e Deqanit është shqiptare,në tokën shqiptare.
71781248_506756953451471_4115957117846814720_n.jpg