Page 2 of 2

Re: Maqedonia, kjo province e quajtur Shqiperi

Posted: Mon Feb 13, 2017 6:28 pm
by Zeus10
Poeti grek i shekullit te 16 Tzanes Koronaios, ne poemen e tij Ελληνικα Ανεκδοτα, ne vargjet kushtuar stradioteve shqiptare te komanduar nga gjenerali Merkur Bua(1478 – 1542) tregon momentin kur Merkur Bua u zgjodh general, nga MAQEDONASIT e tij:

Image

"With a strong power made him a general,
the sir Mercurio commanding four hundred horsemen,
With special Macedonians, who all gave an oath
to be always faithfull to the king, and get killed for him"...


njezeri fuqishem e ben ate general
zotin Merkur komandant te katerqind kaloresave
me maqedonasit e tij te shquar, te cilet bene bashke nje betim
te jene besnik te mbretit dhe te vdesin per te


Pastaj ai tregon se ku banonin keta maqedonas, vend i quajtur Maqedoni, qe do te thoshte Arta, Angjelokastro, Janina dhe Shqiperia, dmth praktikisht Epir+Albani

Image

"And they were living in Macedonia,
(that is) Arta and Angellokastro, Iannina and Albania"...

Por ajo qe te ben me ben me pershtypje, eshte qe ai therret keta Maqedonas Stradioti, me emrin e tyre te lashte Laqedemonas ose Spartane

Image

"And gathered archonts, the Lacedaimonites
and other stradioti, Macedonians

se bashku me gjithe stratiotet e tjere maqedonas

Ja ku eshte historia: spartane, maqedonas, epirote, stradiote e albane, te gjithe bij te nje gjuhe nen nje bese e nje tradite trimerie.

Re: Maqedonia, kjo province e quajtur Shqiperi

Posted: Wed Aug 01, 2018 8:13 pm
by ALBPelasgian
Historiani humanist nga Venediku Marcus Antonius Coccius Sabellicus (1436–1506) ne vitin 1498 botoi nje komentar per veprat e klasikeve te antikitetit. Ne nje vend, ai e quan te nevojshme te bej nje digresion sqarues per te tashmen e tij, dhe thote, mes te tjerash, edhe keto:
Amurathes Mahomethis pater bello abstulit: Thessalonice Macedoniae & Dardanorum hodie caput Scopia, circa Dyrrachium, quae olim Macedonia suit: Albania nunc est, abiis qui ex Albanis
Pra, viset qe nga Shkupi deri ne Durres po i cileson si Shqiperi. Nese eshte i sakte interpretimi im, dhe perkthimi, atehere kjo evidence eshte e rendesishme sepse provon qe terthoret kufitare te Arberise se shekullit te pesembedhjete ishin deri n'Shkup.