Page 3 of 3

Re: Trashegimi e jona Perandorake dhe Papnore

Posted: Tue Aug 27, 2019 4:52 am
by TeuAL
. . . vijon

Zanafilla e Manastirit te Shen Katerines se Sinait eshte nje kishe e shek. te 4-t qe u mor ne mbrojtje nga Perandoresha Elena, nena e Perandorit Ilir Konstantin i Madh. Perndori Ilir Justinian ndertoi baziliken e madhe, muret mbrojtese, konfirmoi mbrojtjen perandorake per personelin dhe dekretoi autonomi per Manastirin e Shenjte te Sinait.

Mendoj qe Justiniani ishte arkitekti i infrastruktures se mbijeteses se shkrimeve te lashta.

Re: Trashegimi e jona Perandorake dhe Papnore

Posted: Mon Sep 09, 2019 12:49 pm
by TeuAL
Albanesius, nje profesor i shquar i shek. XVII.

Re: Trashegimi e jona Perandorake dhe Papnore

Posted: Sat Oct 26, 2019 6:34 pm
by TeuAL
Arkeologet kane zbuluar nje tjeter kishe, prane Jeruzalemit, ndertuar nga Perandori Ilir Justiniani i Madh. Artikulli i dates 23 Tetor 2019 eshte ngjitur.

Re: Trashegimi e jona Perandorake dhe Papnore

Posted: Mon Oct 28, 2019 2:29 am
by TeuAL
Theodorias, qyteti Bizantin i krijuar ne vitin 539 nga Perandori Justinian dhe emertuar keshtu per nder te gruas se tij, Perandoreshes Theodora. Ngjitur eshte nje fragment nga dekorimet me mozaik zbuluar ne Theodorias .

Re: Trashegimi e jona Perandorake dhe Papnore

Posted: Wed Dec 18, 2019 7:46 pm
by TeuAL
Nje gjeografi e Vendeve Biblike ne nje katedrale te ndertuar ne Madaba nga Perandori Ilir Justinian i Madh.
vijpn . . .

Re: Trashegimi e jona Perandorake dhe Papnore

Posted: Wed Dec 18, 2019 7:51 pm
by TeuAL
TeuAL wrote:
Wed Dec 18, 2019 7:46 pm
Nje gjeografi e Vendeve Biblike ne nje katedrale te ndertuar ne Madaba nga Perandori Ilir Justinian i Madh.
vijpn . . .
. . . vijon

Pamje nga muzeu.

vijon . . .

Re: Trashegimi e jona Perandorake dhe Papnore

Posted: Wed Dec 18, 2019 7:54 pm
by TeuAL
TeuAL wrote:
Wed Dec 18, 2019 7:46 pm
Nje gjeografi e Vendeve Biblike ne nje katedrale te ndertuar ne Madaba nga Perandori Ilir Justinian i Madh.
vijpn . . .
. . . vijon

Detaj nga mozaiku:

Re: Trashegimi e jona Perandorake dhe Papnore

Posted: Thu Mar 12, 2020 5:47 pm
by TeuAL
Ananias - Martir i Finiqit

Historia e Ananias, martir i Finiqit, permendet ne dokumentin " Passio of Hilarius and Tatianus ", klerike nga Aquileia, shek. 9.