Page 1 of 1

GREGORY OF DURRËS

Posted: Sat Oct 06, 2012 6:14 pm
by Orakulli
Ime njëme më kuvëndon, ma nesër ma s'munç të më gjoftsh. Njëme më shef shëndoshë, ma nesër ke për të më pam vdekun. Si të shofç këto gjithë, ende tepër kij durim. Errini koha, o mama ime, të të laa. Këjo është të dashuni të tem e të prindit, qi të vde[s][----------]p më ende ti urdhën e uratënë tande të vdes. Tye thanë këto fjalë ZT ΧSHt s'amësë ju err e vote ndajtë, e tye qam thoshte: o biri im i pa fajçimi, qish fjalë është këjo qi më flet të të ap urdhë të vetesh të kryqzohesh? Cia amë i ka dhanë urdhën të birt të vritet? Qi të t'ap ende u tyj?

Now you can speak with me, but tomorrow you will no longer be able to recognize me. Now you see me healthy, but tomorrow you will see me dead. When you see all this, have even more patience. The time has come, oh mother of mine, for me to leave you. This is the will of my Father, that I die............ [give] me your permission and blessing, too, for me to die. While Christ the Lord was saying these words to his mother, she became distressed and went and sat down, and said, weeping: Oh, my innocent son, what talk is this, that you say to me that I should give you permission to go and be crucified? What mother has [ever] given her son permission to be killed? And I should give it to you?

njëme>njime=tani: Elbasan dialect

gjoftsh?....

Mama ne fjaline e trete dhe amë nëfjalinë e parafundit.??????

qish fjalë është këjo qi më flet të të ap urdhë të vetesh të kryqzohesh[/u]? TOSKERISHT?????????????????

Cia amë i ka dhanë urdhën(GEGENISHT?) të birt të vritet? Qi të t'ap ende u tyj????????????????