"Moreover, you scorned our people, and compared the Albanese to sheep, and according to your custom think of us with insults. Nor have you shown yourself to have any knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where this Pirro came from, whose force could scarcely support the Romans. This Pirro, who Taranto and many other places of Italy held back with armies. I do not have to speak for the Epiroti. They are very much stronger men than your Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If you want to say that Albania is part of Macedonia I would concede that a lot more of our ancestors were nobles who went as far as India under Alexander the Great and defeated all those peoples with incredible difficulty. From those men come these who you called sheep. But the nature of things is not changed. Why do your men run away in the faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬ Skanderbeg, October 31 1460

SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

Flisni për gjuhën shqipe, magjinë e saj, evoluimin, lidhjet e saj me gjuhët e tjera, rreziqet që i kanosen.

Moderators: Hymniarber, bardus

User avatar
Zeus10
Grand Fighter Member
Grand Fighter Member
Posts: 4202
Joined: Thu Jun 04, 2009 6:46 pm
Gender: Male
Location: CANADA
Contact:

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#46

Post by Zeus10 » Thu Jul 18, 2013 9:58 pm

illyrianboyful wrote:
NOOR éshté shkruar né transkriptim anglisht, ndérsa po té dishé té lexojshé arabishtén do e dishé se éshté shkruar NUUR, me zgjatjen e gjermés U, dhe gjithashtu shqipotzohet né té gjitha gjuihét semitike, me zgjatjen e gjermés U dy heré UU.
Po, duket e sakte.
Por té thuhet se NOOR apo nuur apo nur éshté e barabart me FIRE éshté akoma edhe mé qesharake injorante apo pseudonjohuri.NUUR >nur> Noor éshté thjeshté e barabart me "drité" e kurrsesi me fire, mirpo kétu i ka fajet profesori interneti!
Une nuk e di ke po citon ketu dhe nuk e di kuptimin ne arabisht te fjales nur, por nese ajo perkthehet thjeshte drite, kjo nuk e perjashton mundesine, qe ajo te mos ta kete marre kuptimin nga fjala zjarr, sepse ky i fundit eshte personifikimi i drites dhe energjise.

Ndérsa NAAR po kjo éshté e barabart Me zjarré, apo mé saktésisht ZIARR apo mé saktésisht

ZI+ARR = ZHARR = ZIARR = zarr = rrezhit = rrezit
Ketu do te te them stop me bindje, rrokja zi ne termin zj(i)arr, perfaqson foljen ziej, ndersa zharr dhe zarr dhe rezhit, jane fantazi jotja, qe s'kane lidhje me elementet fjaleformues, brenda fjales zjarr.

Po, uné themé se éshté e mundur se drita né lashtési kishte emrin RE apo RI apo diçka e tillé, dhe po gjuhét semitike jan té aférta me shqipen, qé uné besoj se shqipja mund té ishte gjuha e paré, qé nga profeti NOEH = NIOH qé n`asnjé gjuhé tjetér pos né shqipen nuk mund e gjené kuptimin e kétij emri.
JO, drita ka lidhje vetem me nje folje shume te forte dhe shume te lashte shqip: di. Rrokja-folje re, eshte rrenja e kuptimeve rrjedh, qe nga ana e tij ka nje kuptim me te hershem ra(bie).
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

User avatar
illyrianboyful
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 285
Joined: Thu May 30, 2013 9:22 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#47

Post by illyrianboyful » Thu Jul 18, 2013 10:58 pm

Zeus10 wrote:
illyrianboyful wrote:
NOOR éshté shkruar né transkriptim anglisht, ndérsa po té dishé té lexojshé arabishtén do e dishé se éshté shkruar NUUR, me zgjatjen e gjermés U, dhe gjithashtu shqipotzohet né té gjitha gjuihét semitike, me zgjatjen e gjermés U dy heré UU.
Po, duket e sakte.
Por té thuhet se NOOR apo nuur apo nur éshté e barabart me FIRE éshté akoma edhe mé qesharake injorante apo pseudonjohuri.NUUR >nur> Noor éshté thjeshté e barabart me "drité" e kurrsesi me fire, mirpo kétu i ka fajet profesori interneti!
Une nuk e di ke po citon ketu dhe nuk e di kuptimin ne arabisht te fjales nur, por nese ajo perkthehet thjeshte drite, kjo nuk e perjashton mundesine, qe ajo te mos ta kete marre kuptimin nga fjala zjarr, sepse ky i fundit eshte personifikimi i drites dhe energjise.

Ndérsa NAAR po kjo éshté e barabart Me zjarré, apo mé saktésisht ZIARR apo mé saktésisht

ZI+ARR = ZHARR = ZIARR = zarr = rrezhit = rrezit
Ketu do te te them stop me bindje, rrokja zi ne termin zj(i)arr, perfaqson foljen ziej, ndersa zharr dhe zarr dhe rezhit, jane fantazi jotja, qe s'kane lidhje me elementet fjaleformues, brenda fjales zjarr.

Po, uné themé se éshté e mundur se drita né lashtési kishte emrin RE apo RI apo diçka e tillé, dhe po gjuhét semitike jan té aférta me shqipen, qé uné besoj se shqipja mund té ishte gjuha e paré, qé nga profeti NOEH = NIOH qé n`asnjé gjuhé tjetér pos né shqipen nuk mund e gjené kuptimin e kétij emri.
JO, drita ka lidhje vetem me nje folje shume te forte dhe shume te lashte shqip: di. Rrokja-folje re, eshte rrenja e kuptimeve rrjedh, qe nga ana e tij ka nje kuptim me te hershem ra(bie).
Po "Zi" éshté e barabart me zierje, kjo éshté edhe bindja ime. Ndérsa pér :

- Ziarre(alb)

- Zharre >>> po-zhar>>éshté e ngat me ziarre, e mos mé thuaj se éshté fantezi imja, por saktési imja.

- ndérsa ziarri né rotullimé Rrezze, rezitje nga rezet e diellit, rezhitje e mishit, té gjitha kéto jan té ndérlidhura me zhar té sllavishtés, qé sipas gjitha gjasave e ka marré nga shqipja, ( e mos mé akuzo me paranoj se po nénkuptoj se shqipja e ka marré nga sllavishtja) .

Dhe gjithashtu siè e ke théné né mé postimin e méparshém Ziarre mund té keté rrénjén nga Ar, = Naar(arab,aramaik,semitik) =Zh-ar(sll) té gjitha jan té ndérlidhura por shqipja e mba kuptimin e rrénjés AR
Nuk është i forti ai që ngadhënjen njerëzit, por i forti është ai që ngadhënjen vetëvehten!!!

User avatar
illyrianboyful
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 285
Joined: Thu May 30, 2013 9:22 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#48

Post by illyrianboyful » Sun Aug 18, 2013 11:25 pm

Fjala: çoravë = i verbër = qorrë

besoj se kjo fjalë gjthashtu është e krijuar nga rrënjët e gjuhës shqipe nga: QË+ERRË
=që u errë = që i ra erri syve.

si dhe fjala: CRNO = ZI nga të njëjtat rrënjë
Nuk është i forti ai që ngadhënjen njerëzit, por i forti është ai që ngadhënjen vetëvehten!!!

User avatar
illyrianboyful
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 285
Joined: Thu May 30, 2013 9:22 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#49

Post by illyrianboyful » Thu Aug 22, 2013 11:25 am

Fjala e sllavishtës:

KOMSHI-ja[/b] = kujshi = fqinjë

Nga rrënët e Shqipes KOM+SY.

Apo jo themi, në qoft se do të dishë se çfar bëhet në shtëpin tënde pyte f'qinjin. Pyte fqinjin sepse ai i shehë të tërat që bëhet në shtëpin tënde, është syri ytë, KE-SY.
Mos të harrojmë se Fjala SY në të folurit shqipëtohet SHY, si shyqoje, k'shyre, shyfe të gjitha këto varijanta marrin rrënjën në fjalën rrënjë SY, pra edhe KOMSHI.

[b]Përgëzimë shqipëtarëve për gjuhën e tyre, le të krenohen me të
Nuk është i forti ai që ngadhënjen njerëzit, por i forti është ai që ngadhënjen vetëvehten!!!

User avatar
illyrianboyful
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 285
Joined: Thu May 30, 2013 9:22 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#50

Post by illyrianboyful » Fri Aug 23, 2013 1:07 pm

Fjala e sllavishtës: RUKA = dora

ruka(slav) = rroka(alb) = ru+ka = ajo që run? kap dhe run, nuk e l'shon
Nuk është i forti ai që ngadhënjen njerëzit, por i forti është ai që ngadhënjen vetëvehten!!!

User avatar
illyrianboyful
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 285
Joined: Thu May 30, 2013 9:22 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#51

Post by illyrianboyful » Thu Oct 24, 2013 10:31 am

Nishan-iti = nishan = shënjestër

Nga rrënjat e gjuhës shqipe " në+shenjë " Mendoj se s'ka si të jetë ndryshe, në gjuhën sllave nuk shpjegohet kurrsesi kjo fjalë.
Nuk është i forti ai që ngadhënjen njerëzit, por i forti është ai që ngadhënjen vetëvehten!!!

User avatar
illyrianboyful
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 285
Joined: Thu May 30, 2013 9:22 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#52

Post by illyrianboyful » Sun Oct 27, 2013 11:21 am

Brani (sll)= m'broj = ruaj = p'ruaj

Mendoj se edhe kjo fjalë gjithashtu ka shumë gjasa të jetë e huazuar nga gjuha shqipe, apo nga proto-shqipja, nga fjla e Shqipes:

- M'bron = brani
Nuk është i forti ai që ngadhënjen njerëzit, por i forti është ai që ngadhënjen vetëvehten!!!

User avatar
illyrianboyful
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 285
Joined: Thu May 30, 2013 9:22 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#53

Post by illyrianboyful » Fri Nov 08, 2013 8:21 am

Po e sjellë një diskutimë me mikun timë mano këtu posht, në të cilin rastësisht duke diskutuar dola në fjalën e sllavishtës:

LET= fluturimë

Që unë mendoj( dhe mund ta vreni në diskutimin posht), se është e ndërlidhur me fjalën e gjuhës Shqipee LET = lehtë,
F+LET = sheet.
Kemi fjalen Flutur e cila fjen nga Fluturimi. Ne duam tja japim shqipes kete fjale por ja qe kjo fjal ka me kuptim dhe eshte me e perhapru nga gjuhen angleze e cila e ka marr nga Gjermanishtja.

Ne anglishte kemi 'Fly' pra nji rrokshen, kemi Flight kemi Flee, float=pezull ne ajer apo uje, Flutter=rrafja e kraheve. Ne anglishte ka me rrjedh ese ne gjuhen shqipe.
Fjala "flutur" për të u lidhur afruar me "fly" duheet ndarë në dy flu+tur, çka jepë se pjesë e dytë e fjalës është "tur" që në gjuhën shqipe ka domethënjen ee vetë turrje=e lëshuar me shpejtësi të peshës(masës trupore) pa kontrollë.

Keemi në gjuhën shqipe edhe fjalën FLET = sheet, që shpjegohet në gjuhën shqipe ashtu si edhe mendoj se supozon F=frymë dhe LET=lehtë, F+LET = frymë e lehtë, apo, aq e let sa që e banë fryma, e fluturon fryma, që kjo më çoi mëse në momentin që po shkruaj tek fjala e sllavishtës LET=fluturimë.
Nuk është i forti ai që ngadhënjen njerëzit, por i forti është ai që ngadhënjen vetëvehten!!!

User avatar
illyrianboyful
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 285
Joined: Thu May 30, 2013 9:22 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#54

Post by illyrianboyful » Mon Dec 09, 2013 9:50 am

Nji shpjegimë pak më komplet sa i përket fjalës [b]"kraj-l"[/b] = mbret.

Nëse krajl është lindje nga kraj=fund = mbarim= krye, shembullë: na kraju = në fund, apo, na kraj-u=në kryj-e, kraj-u=kryj-e, dhe se fjala krajl është e barabart me KRYESUS=krye, mbetet gjerma "L" e kraj-L që mund të jetë shprehja YLLË, kraj-krye dhe L=yllë

krajl=kraj+L = kryeyllë = krye+yllë

Në freskat e vjetra ortodokse vërejmë njerëz të reprezentuar me krye të ndritshëm, krajl=krye yllë, ai që është m kry të ndriturë!

Apo,
Kraj i thëjn edhe krahinës dhe gjerma L mund të ketë gjithashtu kuptimin e yllit, çka jepë kraj+L = Ylli krahinës=mbreti krahinës = shenjti krahinës( krahinë = vendë)!?
__________________
Nuk është i forti ai që ngadhënjen njerëzit, por i forti është ai që ngadhënjen vetëvehten!!!

User avatar
illyrianboyful
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 285
Joined: Thu May 30, 2013 9:22 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#55

Post by illyrianboyful » Mon Dec 09, 2013 9:52 am

Fjala e radhës,

- Pleme = fis = p+leme

- pleme,->plieme->plijeme (të trija këto forma përdoren në sllavisht në popuj të ndryshëm)
Nga shqipja "pielme" = fis, P->B+leme = lindje, nji e pielme = nji pjellë

Fjala tjetër,

- plemenit =i mençur = i urtë
është drejtë për së drjeti e lidhur me pjalën pleme=fis, plemenit = i urti(mençuri) i fisit, pjellës
Nuk është i forti ai që ngadhënjen njerëzit, por i forti është ai që ngadhënjen vetëvehten!!!

User avatar
illyrianboyful
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 285
Joined: Thu May 30, 2013 9:22 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#56

Post by illyrianboyful » Sun Dec 15, 2013 9:48 am

Fjala e radhës

- Lubi-ti = Puthë-je

Është intresante dhe shumë e ngatë me fjalën e gjuhës shqipe :

-LËPI (lëpirje)= lubi = puthë (P->B)

Pa pretenduar diçka të paluhatur, parashtrojë vetëm ngjashmërin dhe afërsin e fjalës LUBI = puthë me fjaln e gjuhës shqipe "lëpij"=lubi,(alterimë) P->B, apo jo puthja është një llojë lëpirje !
Nuk është i forti ai që ngadhënjen njerëzit, por i forti është ai që ngadhënjen vetëvehten!!!

User avatar
illyrianboyful
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 285
Joined: Thu May 30, 2013 9:22 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#57

Post by illyrianboyful » Sun Dec 15, 2013 9:56 am

Fjala e radhës,

- Zanimanje = të mirresh me diçka = përkushtim= të mbushish kohën duke bër gjë.

vizualisht vërejmë rrënjën e gjuhës Shqipe ZAN+im-anje = të jeshë i zanën me punë, themi në gjuhën shqipe jam i ZANËM=zanima-nje? ZAN+imanje=zan(alb)=okupacion dhe IMANJE(sll)=paturi.


Kjo fjalë është një derivat i fjalës "zanima"=m'intereson, por më duket tani se më mirë e kuptojmë nga ku rrjedhë fjala , zanima dhe zanimanje, sepse sllavët përdorin dhe fjalën intereson=interesuje.

Zanima me siguri në thellësi duhet të kishte për kuptimë se : më bëri që të zihem me k'të, = me atë,=me atë që the,=me atë çështje, me k'të punë, nga fakti që gjejmë rrënjën e gjuhës shqipe, ZA, ZAN
Nuk është i forti ai që ngadhënjen njerëzit, por i forti është ai që ngadhënjen vetëvehten!!!

User avatar
illyrianboyful
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 285
Joined: Thu May 30, 2013 9:22 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#58

Post by illyrianboyful » Mon Dec 16, 2013 8:21 am

Postim i një mikut timë,
fjala,Krave-lope

rave-nga shqipe krah-ve.
Përshëndetje (anonim),

Nuk mendoj se fjala "krava" vjen nga "krahve"!

Por kjo që solle më shtyri që të shkoj mjaftë thellë në zbërthimin e rrënjës së kësaj fjale, dhe dalë më gjëra shumë interesante! Dhe mund të themi se kjo fjalë rrjedhë nga një Shqipe shumë e lasht!

Krava ka sinonim:

-krava = k'rava = lopa(alb)

-trava = t'rava = bari(alb)

-ravnina = rav-nina = rraf-shina(alb)

-rrafsh(alb) = rrav-sh(alb)

-rraf(alb) = rrahje(alb)

-travailler (lexo, travaje)(fr) = t-rava-je(fr) = me punu(alb)

-Ravanija=rava-nija(alb) = ëmbëlsir shqipëtare e rrafshët

-Ravain(fr)=rava-in = shpat(alb)

Siç vërejmë një grupë fjalësh që kan të bëjn me RAVA ->rafa->rrafa, nuk ka dyshim se fjala rrënjë është fjala RAVA apo RAFA = rrafa, është pakëz jo lehtë por mund të supozojmë të mundshme se kan të bëjn me "rrafshin" që mund të ket burim tek rrahja e tokës, rrahimë tokën për ta rraf-shuar, ndërsa fjala frenge t'ravaje=me punu na tregon kiartë se "RAV" ka të bëj edhe me punë RRAF-JE.

Po, mund të themi se i zbuluam edhe nja dy tri fjalë sllavisht që marrin rrënjë nga gjuha Shqipe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Qëllimi imë është që të i gjejmë nja dy tre qind fjalë sllave me origjinë nga Shqipja, dhe pastaj të i publikojm!

-krava=lopa

-trava=bari

-ravnina=rravshina

(argumentimi shihë lartë)

Që të trija këto fjalë kan burim tek "rrafshi" apo rravshi, tani shtohet pytja a është fjala rravsh shqipe apo jo? Unë mendoj se po, nga rraf-sh, tokë e rrahur, e shtruar!
Nuk është i forti ai që ngadhënjen njerëzit, por i forti është ai që ngadhënjen vetëvehten!!!

User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#59

Post by bardus » Tue Dec 17, 2013 7:19 pm

illyrianboyful wrote:-krava=lopa

-trava=bari

-ravnina=rravshina

(argumentimi shihë lartë)

Që të trija këto fjalë kan burim tek "rrafshi" apo rravshi, tani shtohet pytja a është fjala rravsh shqipe apo jo? Unë mendoj se po, nga rraf-sh, tokë e rrahur, e shtruar!
illyrianboyful, per fjalet e mesiperme desha te them se ,

me fjalen Bar eshte marre edhe Pokorny dhe ja se cfare tha:

''O.Ind. barhís ''sacrificial grass'' .alb. bar `grass, ' , prandaj gjuha shqipe eshte pasardhese direkte e Sanskrites.''


ndersa per fjalen lope e di qe alfabeti fenikas germen e pare e ka patur Alepa ''lopa''

prandaj nuk e di nese lidhen me "rrafshi" apo rravshi.

Me perfundimin qe solle ''rraf-sh, tokë e rrahur, e shtruar!'',besoj se ke te drejte rrah eshte edhe shteg i hapur
po per cudi arbereshet e perdorin edhe si koder.

amathia
Regular Member
Regular Member
Posts: 56
Joined: Sat Oct 05, 2013 5:59 pm
Gender: Male

Re: SLLAVISHTJA NGA RRËNJAT E GJUHËS SHQIPE

#60

Post by amathia » Wed Dec 18, 2013 8:50 am

Illyrian boy

e pash ci kie dia-gno(s) per guen slave ene po i nxier burimin e tyne nga gua scype.

Kisha me t'lut nse munes me dhan naj shtiellim per fialen uje n'guen scype ene ne guen slavice voda

Uje-voda?

Post Reply

Return to “Gjuha shqipe”