Page 1 of 1

Gjuha Shqipe- metri

Posted: Sun Sep 15, 2013 11:59 am
by Bashkim S.
Te nderuar forumiste,
do ta pershkruaj nje rast.
Isha duke sqaruar se cilet jane madhesite dhe kisha ne mendje qe te sqaroj edhe per instrumentet per matjen e madhesive . Cdo gje ishte ne regull por kur nisa te sqaroj per instrumentin apo mjetin per matjen e gjatesisie, me shpejtesi te madhe u ndala dhe pasi qe nuk gjeta fjale te pershtatshme per te sqarova se ne gjuhen shqipe nuk kemi fjale qe percakton instrumentin apo veglen per matjen e gjatesise.

I takova koleget qe ligjerojne gjuhe dhe ua pershkruva rastin. Njeri prej tyre tha se nuk eshte me rendesi dhe se me rendesi eshte qe te kuptohet se cka eshte gjatesija dhe se shkenca i ka fajet qe nuk kemi fjale adekuate.

Do te kisha dashur qe te diskutoni edhe ju per kete rast.

Re: Gjuha Shqipe- metri

Posted: Sun Sep 15, 2013 2:14 pm
by faon perrovarri
Shume me vend shtrohet ceshtja ,meqe jo te gjithe merremi me madhesite thuana historine e metrit ,dhe po pate mundesine na argumento konczeptin .

Re: Gjuha Shqipe- metri

Posted: Sun Sep 15, 2013 3:43 pm
by Mallakastrioti
Nuk kishin nevoje shqiptaret e lashte te masnin me meter, pasi perdornin instrumenta shume me efikase:

KËMBALEC m.
Mjet për të matur sipërfaqen e tokës së punuar, të korrur, të prashitur etj., që përbëhet nga dy shkopinj të mbërthyer në trajtë kompasi. Këmbaleci i normistit.
Mat me këmbalec.


Re: Gjuha Shqipe- metri

Posted: Sun Sep 15, 2013 4:43 pm
by Zeus10
Bashkim S. wrote:Te nderuar forumiste,
do ta pershkruaj nje rast.
Isha duke sqaruar se cilet jane madhesite dhe kisha ne mendje qe te sqaroj edhe per instrumentet per matjen e madhesive . Cdo gje ishte ne regull por kur nisa te sqaroj per instrumentin apo mjetin per matjen e gjatesisie, me shpejtesi te madhe u ndala dhe pasi qe nuk gjeta fjale te pershtatshme per te sqarova se ne gjuhen shqipe nuk kemi fjale qe percakton instrumentin apo veglen per matjen e gjatesise.

I takova koleget qe ligjerojne gjuhe dhe ua pershkruva rastin. Njeri prej tyre tha se nuk eshte me rendesi dhe se me rendesi eshte qe te kuptohet se cka eshte gjatesija dhe se shkenca i ka fajet qe nuk kemi fjale adekuate.

Do te kisha dashur qe te diskutoni edhe ju per kete rast.
Per morfologjine e foljes mas apo mat, ne kemi folur gjere e gjate. Ajo eshte nje folje tipike e gjuhes shqipe si ne strukture dhe ne kuptim. Emri meter ka buruar nga kjo folje, duke ju bindur rregullave te fjaleformimit te shqipes. Folja mat ka lidhje me fjalet i(e) madh apo i(e) math, sepse vete veprimi i matjes ka te beje me percaktimin e madhesise ne numra. Ky i fundit, pra percaktimi i madhesise ne numra, jep ate qe ne e quajme math+e+math-ik, qe do te thote nje vleresim i vazhdueshem i permases, ose largesise, intensitetit dhe shume sendesh apo fenomenesh qe dallohen nga te tjeret, pikerisht zakonisht nga permasat e tyre.

Re: Gjuha Shqipe- metri

Posted: Mon Sep 16, 2013 4:47 pm
by Mollos
Bashkim S. wrote:Te nderuar forumiste,
do ta pershkruaj nje rast.
Isha duke sqaruar se cilet jane madhesite dhe kisha ne mendje qe te sqaroj edhe per instrumentet per matjen e madhesive . Cdo gje ishte ne regull por kur nisa te sqaroj per instrumentin apo mjetin per matjen e gjatesisie, me shpejtesi te madhe u ndala dhe pasi qe nuk gjeta fjale te pershtatshme per te sqarova se ne gjuhen shqipe nuk kemi fjale qe percakton instrumentin apo veglen per matjen e gjatesise.

I takova koleget qe ligjerojne gjuhe dhe ua pershkruva rastin. Njeri prej tyre tha se nuk eshte me rendesi dhe se me rendesi eshte qe te kuptohet se cka eshte gjatesija dhe se shkenca i ka fajet qe nuk kemi fjale adekuate.

Do te kisha dashur qe te diskutoni edhe ju per kete rast.
Te pakten ne popull thuhet ,ma jep metrin,venja metrin,dmth meter eshte instrumenti mates i gjatesise,po ashtu

Ampermeter,Voltmeter mesa mbaj mend ne fizike.