Page 1 of 1

VATIKANI DHE DORËSHKRIMI SHQIP I VITIT 1210 I TEODORIT NGA SHKODRA

Posted: Sun Jan 18, 2015 2:40 am
by Strokulli
A do të nxirret nga Arkivi Sekret i Vatikanit ndonjë herë ky dorëshkrimi?
«Nje doreshkrim ne pergamene, i lidhun me kopertina te forta druni, me 208 flete. 28 x 39.5 cm. Nuk ka damtime, pos qe ka filluo te fshihet ngjyra ne fletet 188, 189 dhe 192. I gjithe doreshkrimi asht me shkronja latine. Ka iniciale shume te bukura, shumica te kuqe, dy blu dhe tri prej florini. Ka edhe tri miniatura, te perpunuome me flori, qe paraqesin momente biblike. Doreshkrimi ndahet ne tre kapituj, ne f. 1r – 97r mbi teologjine; f. 98r – 146r mbi filozofine dhe 147r – 208r mbi historine. Te kapitulli i trete autori citon edhe vepra qe ka konsultuo dhe mbeshtetet edhe ne kronika shqiptare te qyteteve te ndryshme. Ne fleten e fundit me pergamen, f.208, permendet emni "Theodor Shkodrani" dhe data "9 Mars 1210"».Jane shume 100 mije euro qe kerkohen per nje doreshkrim te thjesht 200 faqesh. Po nuk gjeten nje rruge tjeter, rrezik te mos nxirret kurre nga Arkivat e Vatikanit ai doreshkrim.