Page 1 of 1

Pjesët e trupit të njeriut

Posted: Sat Jun 23, 2018 10:55 pm
by KAONIAN
video për pjesët e trupit të njeriut në gjuhën Shqipe.

https://www.youtube.com/watch?v=rZFMTf4TBfk&t=4s