"Moreover, you scorned our people, and compared the Albanese to sheep, and according to your custom think of us with insults. Nor have you shown yourself to have any knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where this Pirro came from, whose force could scarcely support the Romans. This Pirro, who Taranto and many other places of Italy held back with armies. I do not have to speak for the Epiroti. They are very much stronger men than your Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If you want to say that Albania is part of Macedonia I would concede that a lot more of our ancestors were nobles who went as far as India under Alexander the Great and defeated all those peoples with incredible difficulty. From those men come these who you called sheep. But the nature of things is not changed. Why do your men run away in the faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬ Skanderbeg, October 31 1460

Enigma e gjuhes Shqipe.

Flisni për gjuhën shqipe, magjinë e saj, evoluimin, lidhjet e saj me gjuhët e tjera, rreziqet që i kanosen.

Moderators: Hymniarber, bardus

Post Reply
User avatar
Orakulli
Star Member
Star Member
Posts: 609
Joined: Sun Jun 14, 2009 5:40 am
Gender: Male
Location: USA

Enigma e gjuhes Shqipe.

#1

Post by Orakulli » Sat Nov 28, 2009 6:03 am

Diku kam shkruajt me pare reth afrimit enigmatik te disa fjaleve te gjuhes Itza maya me gjuhen Shqipe.kam deshire te perseris kete tem.Eshte teper e habitshme ajo cka kam gjetur,po te kuptosh mire pozicionin e rendesishem qe kane ato njesi ne cdo gjuhe.Le te shikojme vetem dy folje shume te rendesishme.Foljet *bej dhe *ha.Qe keto folje jane shume te vjetra ne gjuhen Shqipe,kete nuk e kam vene shume ne dyshim,por qe te vertetoja qe kane qene dikur njesi qe perdoreshin nga tere banuesit e tokes me duhej te shikoja fjalore te gjuheve shume te largeta ne distance hapesinore nga vendi ku flitet sot gjuha Shqipe.
Shikoni ne internet ne kete adresë:
http://www.famsi.org/mayawriting/dictio ... ng1991.pdf
Hidhuni ne zerin:
b’et, /v. make, do
Dime kuptimin e *do:
4 perform an action, activity, or job [transitive]
4a. to perform an action:
do something for someone
4f. to take action in order to deal with a situation:
do something about something:

11 make something [transitive]
Dime gjithashtu kuptimin e *make:
1.to create or produce something by working:
made in: This furniture is made in South America.
make something from something
make something out of something
made (out) of something: make someone something:
make something about someone/something:
1a. to cause something to be formed by breaking, cutting, or tearing an object or by pushing one object into or through another:

Dime dhe kuptimin e foljes tone *bej,bëj dhe format “E bët(e)?”.Format zgjedhuese te foljese dihet qe nuk jane ne fjalorin e shqipes.Dihet qe nuk jane dhe format dialektore te shqiptimit te saj si forma myzeqare me *e dhe format Gege me *a dhe *o.
Dihet qe kjo forme e foljes tone permbledh ted y format e foljes te gjuhes angleze;*make dhe *do
Si ka mundesi qe e njejta folje te ndodhet ne gjuhen e maya-ve te famshem???Ne nje Kontinent tjeter aq te larget.Ne nje kontinet,i cili mendohet nga shumica e publikut qe perpara Kolombit nuk ka pasur lidhje me Europen.Nese ka pasur lidhje emigruese,mendohet (disa zera shkencetaresh)te kete pasur te pakten perpara nje periudhe 10 mije vjecare.

Eshte valle rastesi?Perputhje rastesore??

Po keto njesi te tjera te kesaj gjuhe nga e kane origjinen:
’ätan, /sub. Wife=at an
ak’ä’, /sub. Night=n’ata
ah chiinche(çinke), /sub. insect, bug=Çimkë
ah tz’on, /agn. Hunter=Gjahtar,qe t’Zon eshte ne fakt kodiku.
’a’l, /v. say=fjal
al (1), /sub. young, child=djal
b’a-lah, /pref. now=Tanja(tzam)
-b’il, /suf. passive participle marker HO 36
»b’om-b’il painted
»han-b’il eaten=han bi(e)n
»kin-s-äb’il killed
»k’ax-b’il tied
b’ut’, /v. insert=fut
chach, /v. chew=bej çak(ç) tek fjala *Çumçakiz
chawak, /adj. long=I gjate
KAVAK m. sh. bot.
Lloj plepi i gjatë e i hollë, me degë të drejtuara
përpjetë, që rritet anës ledheve të arave ose anës
rrugëve dhe e duron thatësirën; plep i butë. Maja
e kavakut.
ch’up(çup), /sust. female, woman=çup
ÇUPË f. sh.
1. Fëmijë femër deri në moshën e pjekurisë, vajzë,
gocë.
2. Fëmijë femër kundrejt prindit të vet, bijë, vajzë.

’et’ok, /sub. companion, friend=tok(e)
»t-u-yet’ok-eh to his companion=tu je tok

TOK ndajf.
1. Bashkë, grumbull a grup, të gjithë së bashku, të
gjithë në një vend. Ecnin (rrinin) tok. U bënë tok. U
mblodhën tok.
2. Së bashku, bashkë me mua a me një tjetër.
Erdhëm tok. Isha tok me të.
* Së toku së bashku, bashkërisht.

han, /v. eat=ha
HA kal.
1. Përtyp dhe kapërdij diçka për t'u ushqyer .
2. Ushqehem; përdor si ushqim; marr ushqimin në një kohë të caktuar
han-al, /sub. food
tat, /sub. father
Image

Post Reply

Return to “Gjuha shqipe”