Page 1 of 1

Zoti përderdh, e nieri mbëledh.. Të matëthët t'onë..

Posted: Tue May 21, 2013 4:50 pm
by Strokulli
Zoti përderdh, e nieri mbëledh..
Të matëthët t'onë..

Image