Page 1 of 1

Re: Universalizmi ose Nacionalizmi

Posted: Mon Sep 15, 2014 11:40 am
by rrëqebull
Të lexosh këtë shkrim të shkurtër është si të lexosh dhjetëra libra me vlerë në 3 minuta.
Lexim të këndshëm.