Page 1 of 1

Per shume vjet festen e Pashkeve

Posted: Sun Apr 24, 2011 11:36 pm
by CERMENIKASI
Per shume vjet festen e Pashkeve per velleznit e mij Shqiptar te besimit Krishter!

Re: Per shume vjet festen e Pashkeve

Posted: Mon Apr 25, 2011 1:18 pm
by Arbëri
Te gjithe besimtareve te krishtere,gezuar Pashket .

Re: Per shume vjet festen e Pashkeve

Posted: Mon Apr 25, 2011 1:59 pm
by Zeus10
Gezuar pashket gjithe te krishteret.

Re: Per shume vjet festen e Pashkeve

Posted: Mon Apr 25, 2011 9:29 pm
by ALBPelasgian
Gezuar festa e Pashkeve per te gjithe shqiptaret e besimit te krishtere!

Re: Per shume vjet festen e Pashkeve

Posted: Fri Mar 29, 2013 11:25 pm
by CERMENIKASI
SHQIPTAREVE të krishter u a uroj festën e Pashkëve