Page 1 of 1

Shqiptarët në Kanada

Posted: Thu Apr 11, 2013 10:57 pm
by CERMENIKASI
Si mbas regjistrimit të 2006-tës,në Kanada kishte 22.395 Shqiptar prej të cilëve 11.385 në Toronto

Burimi: The Canadian Encyclopedia