Page 1 of 1

Edward Frederick Knight shkruan ketu edhe per Shqiptarët

Posted: Mon Feb 29, 2016 4:29 pm
by TeuAL
Lexova librin e Edward Frederick Knight:
------------------------------ Libri -----------------------------------------
Title Turkey: the awakening of Turkey; the Turkish revolution of 1908
Volume 21 of Oriental series
Volume 21 of Trübner's oriental series

Author Edward Frederick Knight
Publisher J.B. Millet Company, 1909

Length 324 pages
Subjects Eastern question (Balkan), Turkey.
------------------------------------------------------
Tregohet per Shqiptarët ne kohen e Lidhjes se Prizrenit.