Page 9 of 10

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Mon Mar 06, 2017 9:38 am
by Laberia
Mallakastrioti wrote:
Wed Mar 01, 2017 9:14 pm
Mendoj se duhet te jemi te kujdesshem ne keto raste pasi ne kete mbishkrim gjetur ne Finiq kemi te bejme me nje antroponim dhe jo me nje etnonim:

Άρβαϊος

καί Νικομαχος καί Μνασαρέτα καί Παμφίλα καί Ξενοτίμα...


Image
Del arbaios për arbër në një mbishkrim në Finiq.
Burimi:
Xhevat Lloshi, Periudhat historike të shqipes.
http://www.academia.edu/5700700/Periudh ... AB_shqipes
Shkarkojeni si libër, lexojeni me vëmendje sepse është shumë interesant. Është një libër i vogël por me shumë informacion brenda. Autori është një nga gjuhëtarët më të mirë që kemi.

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Mon Mar 06, 2017 2:41 pm
by Zeus10
Laberia wrote:
Mon Mar 06, 2017 9:38 am
Mallakastrioti wrote:
Wed Mar 01, 2017 9:14 pm
Mendoj se duhet te jemi te kujdesshem ne keto raste pasi ne kete mbishkrim gjetur ne Finiq kemi te bejme me nje antroponim dhe jo me nje etnonim:

Άρβαϊος

καί Νικομαχος καί Μνασαρέτα καί Παμφίλα καί Ξενοτίμα...
Del arbaios për arbër në një mbishkrim në Finiq.
Burimi:
Xhevat Lloshi, Periudhat historike të shqipes.
http://www.academia.edu/5700700/Periudh ... AB_shqipes
Shkarkojeni si libër, lexojeni me vëmendje sepse është shumë interesant. Është një libër i vogël por me shumë informacion brenda. Autori është një nga gjuhëtarët më të mirë që kemi.
shek. III para e.r. – Dalin emra të përveçëm ilirë, të shkruar me alfabetin grek. Del arbaios për arbër në një mbishkrim në Finiq. Mbreti Monun pret monedha argjendi.
Une mendoj se Profesor Lloshi, gabon ne kete pike dhe Mallakastrioti ka te drejte. Arbaios ne ate mbishkrim eshte qartazi nje antroponim dhe jo nje emri etnik i shqiptareve. Profesori i nderuar, mund te jete nje njohes i shkelqyer i gramatikes se gjuhes se sotme shqipe, por ka nje kuptim shume skolastik te gjuheve te vjetra dhe marredhenieve midis tyre. Nese ai dhe shume te tjere, nuk heqin dore nga teoria e rrenjeve te gjuhes Proto-indo-europiane dhe ne pergjithesi nga metoda e gjuhesise se krahasuar, jo vetem qe nuk mund te sherbeje si reference, por gjithe shkenca e gjuhesise dhe sidomos etimologjise, do hyje ne ngerc te papare.

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Mon Mar 06, 2017 3:00 pm
by Zeus10
Une nuk e di ku e mbeshtet Profesori idene kur thote:
Ndër huazimet e vjetra prej latinishtes janë: ar, pemë, herë,


Mire qe "ari' na qenka huazim, por dhe "peme", do te lindte nevoja ta huazoje nga jashte.

Pastaj thote qe shprehjet e meposhtme, na qenkan kalkim:
kalkimi e diel, kafshë, këmbë etj.
ndoshta Profesori di me shume, por mesa di une, kalkim eshte perkthimi nje per nje i fjaleve perberese te nje shprehje frazeologjike, ne perpjekje per te bere nje perkthim direkt te saj edhe pse rezultati do te ishte ne kuptim i ndryshem nga shprehja origjinale, ne gjuhen prej nga perkthehet.
Pse profesori nuk i citon keto kalkime dhe pse nuk na shpjegon pse shqipja i ka huazuar fjalet peme dhe here prej latinishtes?

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Mon Mar 06, 2017 3:07 pm
by Zeus10
Gjeneza e popullit shqiptar dhe e gjuhës së tyre ndodh në mesjetën e hershme. Sipas K. Kaser-it, “Formimi përfundimtar i etnosit shqiptar është kryer në shek. VII-XII, kur mori fund dallimi i fiseve dhe dialekteve të ndryshme dhe ka filluar një bashkësi territoriale e arbërve.”15 Shqipja u formua nëpërmjet evoluimit të shkallëshkallshëm të një grupi jugperëndimor dialektesh ilire nga faza e fundit e ndikimit të latinishtes dhe me ardhjen e sllavëve.
Zhvillohen tipare të reja të shqipes. Ndodhin ndërrime morfonologjike (metafonia kryesisht a>e, apofoni, diftongizime, qiellzorëzimi i bashkëtingëlloreve në shumësin e emrave); rrëgjohen zanoret e patheksuara, sidomos në fillim të fjalës; kalimi [y] në [I} në zonat periferike; përgjithësisht theksi ngulitet në një rrokje të caktuar. Përftohen veçoritë morfologjike të lakimit e të zgjedhimit, që do të mbeten si tipare të shqipes në evoluimin e tyre: lakimi i dyfishtë i shquar dhe i pashquar; lakimi në ballë të fjalës; pjesëza e paravendosur trajtëformuese dhe fjalëformuese pas trajtave të gjinores, emrave të farefisnisë, mbiemrave (shfaqen mbiemrat e nyjshëm krahas mbiemrave të panyjshëm), numërorëve (shfaqja e nyjës së përparme dhe ndryshimi i saj gjatë lakimit); përftohet tema e veçantë e shumësit; prapavendosja e përcaktorëve të pavetëmjaftueshëm; riorganizimi i zgjedhimit jovepror; krijimi i kohës së kryer analitike; përzierja e së kryrës së hershme sintetike me aoristin; ndërtimi i trajtave të pashtjelluara. Sistemi i zanoreve ishte më i thjeshtë, me zanore të shkurtra e të gjata. Ndërpritet rotacizmi, nuk dëshmohet për huazimet sllave, ndërsa është i lidhur edhe me hundorësinë përpara tij në grupin verior dhe me kalimin e [a] në [ë] në grupin jugor. Rrjedhimisht, përvijohet ndarja e mëvonshme në dy kryedialekte.
Mua me duket se paku e pakuptimte, qe profesori e vendos gjenezen e kombit shqiptar ne Mesjete, duke mos lene te hapur mundesine qe ne jemi nje komb i vjeter, me karrakteristika te vecanta etnike, shume me te hershme se Mesjeta. Kjo e ben protoshqiptarin bashkekohes me protosllavin dhe eshte nje teori, per te cilen akademia serbe lufton prej kohesh.
Ndarja e mevonshme? Nese ka dicka qe intuita jone mund te na udheheqe si te sigurte, kur studjojme dialektet, ne pamundesi te shqyrtimit te dokumenteve te shkruar, eshte qe ndarja dialektore eshte shume me e hershme, se ajo qe nenkupton profesori.

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Tue Apr 04, 2017 10:15 pm
by TeuAL
TeuAL wrote:
Mon Feb 27, 2017 1:08 am
Nje prodhues-tregetues qeramike(tjegulla) me emrin ARBERI, ne periudhen shek. I - V pas Krishtit. Ne ngjitje eshte nje tjegull me stampen e tij e cila eshte gjetur ne Cirencester-UK, prane rruges qe ndertoi ushtria Romake.
Raste te tjera, edhe me heret se shembulli me lart, ku permenden popuj me emra " Arvii " dhe " Arverni " (ngjitjet jane nga libri: The Discovery of Middle Earth, Graham Robb).

vijon ...

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Tue Apr 04, 2017 10:18 pm
by TeuAL
. . . vijon

Fleta 196 ku permendet "Arverni".

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Sun Apr 22, 2018 12:30 pm
by TeuAL
Harta "Tabula Peutingeriana" dhe stacionet "Addianam" dhe "Amatria"

Harta ngjitur eshte nga libri:
---------------------------------------
Travel and Geography in the Roman Empire
Ed.: C. Adams, R. Laurence
Publ. by Routledge, 2001
----------------------------------------
Jane dy stacione, "Addianam" dhe "Amatria ", qe i shoh per here te pare.

vijon . . .

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Sun Apr 22, 2018 12:36 pm
by TeuAL
. . . vijon
Nje harte tjeter, e identifikon Addianam me Miraken ndersa Amatrian nuk e permend.

vijon . . .

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Sun Apr 22, 2018 12:42 pm
by TeuAL
. . . vijon

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Fri May 18, 2018 6:05 am
by TeuAL
TeuAL wrote:
Sun Apr 22, 2018 12:30 pm
Harta "Tabula Peutingeriana" dhe stacionet "Addianam" dhe "Amatria"

Harta ngjitur eshte nga libri:
---------------------------------------
Travel and Geography in the Roman Empire
Ed.: C. Adams, R. Laurence
Publ. by Routledge, 2001
----------------------------------------
Jane dy stacione, "Addianam" dhe "Amatria ", qe i shoh per here te pare.
Ne nje tjeter vend, per "Addianam" eshte thene qe ndodhet ne Spathari(e), po citoj:
====================================
Ad Dianam: (Segm. VI, 3-4), Spathari in Albania,
(TIR: Naissus - Dyrrhachion - Scupi - Serdica - Thessalonike, pub. Ljubljana 1976, p. 11).
====================================
shenim: (TIR = Tabula Imperii Romani)

---------- Skeda --------------
Tabula Imperii Romani : Naissus, Dyrrhachion, Scupi, Serdica, Thessalonike
Publ: Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1976
----------------------------------

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Sun Aug 26, 2018 1:13 pm
by TeuAL
DARE_2015: Atlasi Digital i Perandorise Romake

Rruget antike ne vendin tone sipas atlasit DARE_2015.

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Mon Apr 01, 2019 8:53 am
by TeuAL
Po ngjis nje harte te viteve 14xx nga libri qe vijon:

Arcangelo Ghisleri, 1855-1938
Atlantino Storico d'Italia
part 2, Medio Evo
----------------------
Atlantino storico d'Italia in 36 tavole colorate e più di 200 carte e cartine con testo illustrativo di ciascuna tavola : Espressamente compilato per tutte le scuole secondarie, classiche, tecniche, normali, . . .
by Ghisleri, Arcangelo, 1855-1938

Publication date 1892
Topics Italy -- Historical geography -- Maps
Publisher Bergamo : Fratelli Cattaneo
-----------------------------------------
http://archive.org/details/altantinosto ... d%27Italia

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Tue Jun 25, 2019 9:52 am
by TeuAL
Atlas nga Simon Pinargenti tek www.searchworks.stanford.edu

Po ngjis nje flete te hyrjes te ketij libri ku tregohet permbajtja, aty jane edhe harta nga vendi yne. Hartat jane shume te imtesishme dhe cilesia e shtypit shume e mire, leximi ishte per te gjithe i hapur. Mu duken shume interesante dhe nuk kam kontrolluar nese ka rinovim per kete autor ne biblotekat tona.

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Thu Sep 05, 2019 6:28 am
by TeuAL
Nje harte e Ptolemeut ne librin:
---------------------------
Titulli: The Marvel of Maps: Art, Cartography and Politics in Renaissance Italy
Autore: Francesca Fiorani
Ed: illustrated
Publ: Yale University Press, 2005
---------------------------------

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Mon Sep 09, 2019 12:26 pm
by TeuAL
Harta te shekujve XVII dhe XVIII

Durresi.

vijon . . .