Page 1 of 1

ORIGJINA IRANIANE E KROATEVE

Posted: Sat Dec 12, 2009 1:10 pm
by ALBPelasgian
Evidenca gjuhesore ngrene nje piste mundshme te origjines zanafillore te Kroateve. Me gjase, nje piste e mundshme eshte edhe origjina zanafillore Iranaiane/avare e Kroateve me c'rast 'hrvat' nenekupton 'shok/aleat'. Ne te mire te kesaj teorie te mundshme po sjell disa shkrime interesante studiuesish te ndryshem!

Re: ORIGJINA IRANIANE E KROATEVE

Posted: Sat Dec 12, 2009 1:13 pm
by ALBPelasgian
Ky shkrim i perfshin edhe Serbet ne kuadrin e popujve iraniane:

http://www.iranchamber.com/history/arti ... s_jats.php

Re: ORIGJINA IRANIANE E KROATEVE

Posted: Thu Mar 25, 2010 5:11 pm
by Zeus10
Although Old Church Slavonic (OCS) is the oldest documented Slavic language, it is not the language from which the other Slavic languages evolved any more than Sanskrit is the language from which the other Indo-European languages evolved. Rather OCS is now thought to be a dialect of one of the branches of the Slavic languages.

We may imagine that the community which later became Slavic speakers was at some time a dialect group of Proto-Indo-European (PIE).
Serbet mund te jene me origjine te cfaredoshme dhe te shumellojshme etnikisht, por ajo qe i vecoi ata si grup etnik, eshte aktivizimi i gjuhes OCS, e folme qe me kalimin e kohes krijoi gjuhen serbe. Ata nuk jane popull IE dhe gjuha e tyre nuk eshte gjuhe natyrale popullore. Gjuha e tyre eshte nje zhvillim krahinor i gjuhes te vjeter kishtare skllavonike.
Prandaj teksti i mesiperm eshte i gabuar.