"Moreover, you scorned our people, and compared the Albanese to sheep, and according to your custom think of us with insults. Nor have you shown yourself to have any knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where this Pirro came from, whose force could scarcely support the Romans. This Pirro, who Taranto and many other places of Italy held back with armies. I do not have to speak for the Epiroti. They are very much stronger men than your Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If you want to say that Albania is part of Macedonia I would concede that a lot more of our ancestors were nobles who went as far as India under Alexander the Great and defeated all those peoples with incredible difficulty. From those men come these who you called sheep. But the nature of things is not changed. Why do your men run away in the faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬ Skanderbeg, October 31 1460

Origin of the language.

Diskutim profesional për gjuhën.

Moderators: Mallakastrioti, bardus

Post Reply
User avatar
Orakulli
Star Member
Star Member
Posts: 609
Joined: Sun Jun 14, 2009 5:40 am
Gender: Male
Location: USA

Origin of the language.

#1

Post by Orakulli » Sun Mar 13, 2011 8:48 am

Gjuha Veneto e qytetit te Venecias, Friulit,Friuli-Venezia Giulia (qender Trieste ), ende nuk eshte lejuar nga qeveria Italiane si gjuhe e veçante ne shtetin Italian.Eshtë I habitshmë qëndrimi I Shtetit italian në këtë rast. Normalisht, nuk ka asnji gjë te keqe të shkruhet nji “dialekt” nese njerëzit që e flasin duan ta shkruajnë, e cila perveç të tjerave duhet lejuar te mesohet nepër shkolla. Perse qeveria dhe parlamenti Italiane nuk e lejon nji gjë të tillë?
Nuk e lejon duke thënë që Veneto është vetëm nji dialekt I Italishtes, megjithëse ai nuk rjedh prej gjuhes italiane dhe ka morfologjonë, sintaks dhe leksikun e vet, si dhe fjalori i Veneto është i pasur më fjalë me etimologji tjetër.
Ç’ farë sekreti gjuhësor mban kjo gjuhë?
Thuhet deri me sot që njesia e Shqip /goja/ ( Çame. Gola) ne gjuhen Shqipe ka ardh nga Latinishtja /gula/. Italishtja e sotme e ka njesine si shqiptimi I dialektit Çam.
Po ku qëndron gabimi në këtë vlërësim?
Gabimi qëndron që /gula/ kuptonte fytin dhe aspak /gojën/. Duket qartë ne performancat kuptimore te Latinishtes të vetëm shkruar, si edhe Italishtes ku perveç kuptimit kryesor /fyt/ ka edhe kuptimin “ kalim i ngushtë” i cili vërteton dhe mbështet kuptimin bazë /fyt/ te kesaj fjale ne Latinisht. Për njësinë /goja/ latinishtja ka pas njesinë /bucca/, e cila vjen ne italishte si nji/bocca/.
Enigmatike eshte ndërtimi I gjuhës kineze me口 me shqiptimin / kou/ për kuptimin e njësisë /goj/ dhe jo /fyt/.
Këtu duhet të ndalojme per arsyen e thjeshtë që në qoftëse kemi nji huazim për kuptimin e veçantë /goj/, duke ditur që gjuha Kineze është më e vjetër se gjuha Latin, burimi më I vjetër I tij është gjuha Kineze. Gjithashtu ekzistenca e kesaj njesie me kupti të ndryshuar tek gjuha Latine tregon qartë që Latinishtja e ka të huazuar atë, përderisa i ka humbur kuptimi I drejpërdrjtë bazë i saj.
Nga na tjetër mund të shikojmë se është përhapur kuptmi gola= “fyt” I latiinishtes ne gjuhët e reja europiane, ku: /gola/ e Katalan; /горло/;[глотка,гортань,горловина, колошник] të Rusishtes, /grlo/ të Serbishtes, Bullgarishtes dhe Maqedonishtes, e tjera, kanë të njëjtin kuptim me “fyt”’ të Latinishtes dhe aspak me /goj/. Të paktën Rusishtja me vendfolje shumë më të afërt me Kinën duhet ta kishte si gjuha Kineze, goj, nëse burimi i parë do të ishte gjuha Kineze. Kjo tregon që kuptimi ‘fyt’ I saj ka ardhur nga drejtimi I kundërt ne gjuhën Ruse, prej gjuhws latine.
Po si mund të shpjegohet shpërndarja e saj në distancë aq të madhe?
E vetmja mundësi përhapje te kësaj fjale me atë kuptim eshtë mundësia e gjuhës Kishtare, e cila shpjegon në nji masë të madhe edhe Indo-Europianetitetin e lartë të grupit Slavonik në këtë njësi, por i cili në të vertetë nuk është real sepse shpjegon vetëm Indo_europianitetin e Gjuhës së shpërndarë në mënyrë te unfikuar nga Kisha dhe jo gjuhën reale të folur nga populli gjatë brezave ne vëndet përkatëse.
Kjo të çon detyrimisht tek bërja e pyetjes:Prej cilës gjuhe e ka marrë latinishtja këtë njësi?
Gjuha më e afërt si vëndfolje dhe vjetërsi me të është gjuha Shqipe,por e cila ruan të njëjten kuptim të pandryshuar me gjuhën Kineze.

Ekzistenca tek gjuha Latine me kuptimin të tjetërsuar, por e gjendur ne zonën e gojës, si edhe në nji pjesë të madhe të gjuhëve Indo_europiane më të njëtin kuptim me atë të latinishtes, si dhe ekzistenca në gjuhën Kineze me të njëjtin kuptim me atë të Shqipes, ndihmon konkluzionin që burimi i parë ndërtimor ka qënë Shqipja.
Ç’rëndësi ka /goj/ dhe çfarë lidhje ka me gjuhën Veneto?
Njesia /goj/ ka shumë rëndësi sepse ka përcaktuar njesine /gjuhë/=lingua, ndërsa gjuha Veneto mban sekretin kodik të ndërtimit të njësisë me termin /lengoa/ per italinen /lingua/, I cili duke përdorur Shqipen në zbërthimin e tij tregon fare qarte kuptimin ndërtimor. Gjuha është ndërtuar si bashkim i /len/ me /goj/. Pra vjen nga nje koncept mbiemeror i shqipes “len goja”, e cila me performancat e sotme gjuhesore tw latino_italishtes eshte objekti të cilin Shqipja e quan kodikisht “gjuhë”, ndersa ne tw vertete me kodin me te gjere te Shqipes eshte e folura, e cila "lihet, e len goja".
Shikohen qartë ndryshimet e thella të kuptimit te njësive , si të vertetën që është:Huazimet e Latinishtes prej Shqipes. Shihet qarte perdorimi i gjuhes Shqipe si gjuha fjaleformuese, si edhe shihet qarte artificialiteti dhe riniësia e njësise së latinishtes “lingua”. Kjo ndihmon per te të çuar në konkluzionin e manipulimit të bërë me gjuhën Latine dhe historinë e saj dhe tendecen per te vdekur gjuhen Veneto. Gjuha Veneto deshmon pjeshem te verteten gjuhesore.
Image

faon perrovarri
Honored Member
Honored Member
Posts: 300
Joined: Sat Oct 31, 2009 7:15 pm
Gender: Male

Re: The origin of the language.

#2

Post by faon perrovarri » Sun Mar 13, 2011 8:34 pm

Ne te foluren e çamurise shpesh perdoren shprehjet ''κα je mo la'' ose ''ka erdhe'' etj ku dollojme qe njesia ''ka'' zevendeson ''nga''te gjuhes letrare ,ose themi ''kaje kete'' ne vend te ngacmoje ,ngije ose godite ate.Ky dhe shume shembuj te tjere na tregojne se bashketing. G eshte nje mutacion fonetik endogjen, dhe si i tille determinohet nga faktori i tedences fonetike i cili me kalimin e kohes u konsolidua me perfeksionimin e gjuhes si mjet komunikimi.Kalimi nga 'k'-ja si bashketing e shurdhet ne te zeshme i ka sherbyer ne thelbe,ne menyre krejte spontane,natyrale ,funksionit themelor te gjuhes ,ate te transmentimit ne distance te reagimit.Pra nepermjet G-se pa ndryshuar esencialisht karakterstikat fizike te nje qiperimi(ekfoneme), brenda nji rrokje,fjale,fjalie ,ose me nje fjale te intonacionit behet e mundur transmetimi me i qarte dhe ne nje distance me te madhe se sa perdorimi e 'K'-ese te shurdhet ,kjo perforcohet dhe me shume ne shtimin e N-se ,perdorimi i te ciles para G-ese ka po te njejtin qellim.Pra dua te them qe G-ja nuk ka gjeneze te mirefillte por eshte nje adoptim spontan i k-ese.

faon perrovarri
Honored Member
Honored Member
Posts: 300
Joined: Sat Oct 31, 2009 7:15 pm
Gender: Male

Re: The origin of the language.

#3

Post by faon perrovarri » Sun Mar 13, 2011 9:08 pm

Goja eshte nje bashkesi segmentesh artikulare nepermjet se ciles pervec te folmes , si rol paresor ka realizimin e aktit te te ushqyerit ,pra eshte segmenti i pare a aparatit tretes .Nuk mund te vihet ne dyshim se roli kryesor qe i dedikoi natyra jane te ushqyerit dhe frymemarja, ndersa artikulimi i fjales eshte nje ardhje spontane . SI e tille njeriu shume para se te filloje te ''belbezoje'' ,te artikuloje pra kodifikimit fonetik artikulativ i paska prire kodifikimi vizual, kod.fonetik jo artikulativ dhe ai ndjesor(sentimental).
Por cfare ishte ajo qe kish kodifikuar ne mendje njeriu per gojen si organ i te ushqyerit,cfare kishte pare dhe cfare kishte degjuar? Si thoni ju,pa mendohuni te pergjigjeni pa vazhduar te lexoni me poshte,stop ketu;
Pergjigjia ime eshte kjo;

faon perrovarri
Honored Member
Honored Member
Posts: 300
Joined: Sat Oct 31, 2009 7:15 pm
Gender: Male

Re: The origin of the language.

#4

Post by faon perrovarri » Sun Mar 13, 2011 10:28 pm

Une them qe njeriu prehistorik kish te depozituar ne mente kod.fonetik ose qiperimin ''kër,kër,gër,gër,kërç,krëc,kërc,kërsh'',qiperime te cilat per nje fonolog shume thjesht mund te transkriptohet fonitkisht 'GËR,GËR,GUR,GUR,GOR,GOR,,GAR,GAR'' etj....
Le te vime tek loja e fjalve;
shqip................greqisht..................vlache
goje,gole..........stoma.....................gurë
gluhe...............gllosa......................limbë
gryke,gurmaz.....lemo........................gurmaz,gurçuman,gurshtuman
Ne nje replike ne 'Sami Frasheri dhe etimlogjia e ...... kam thene se ne kod. 'M' shqipja simbolizon ushqimin dhe mëmën ndersa ne kod.'L' simbolizon me radhe gjuhen si organ artikular,se dyti si mjet komunikimi dhe se treti levizjen,per momentin sjell vetem keto te cilave u jam referuar.
Nga shembujt e me siper shikojme se kod i njeriut ''prehistorik'' gër,gur... etj na jepet ne gjuhen vlache gurë=golë,goje shikojme fjalen GURMAZ- te perdoret ne te dya gjuhet ketu kemi shtimin e M-ese me kuptimin e asaj qe simbolizon ushqimin pas gër,gër.
Tek fjala gurçuman,gurshtuman kemi konvergjimin e tre kuptimeve o se perceptimeve ,te gojes ,te shtypjes,shtytjes te M-ESE .TE greqishtja kemi lemo =leviz M-ja,ushqimi ndersa me fjalen STOMA =shtyn masen,M- USHQIMIN
Shikojme kod.'L' ne rolin e simbolit te gjuhes si organ artikular, ne vlache nuk eshte perfshire G-ja ne formimin e fjales, ndersa GLLOSA e greqishtes nuk ka dyshim qe eshte adaptuar prej shqipes plotesisht duke qene se ne te nuk ndeshim G-ne dhe pike se dyti se deshifrimi i smbolit ,kod.'L' une e kame realizuar ne deshifrimin e gjuhes shqipe.

User avatar
Orakulli
Star Member
Star Member
Posts: 609
Joined: Sun Jun 14, 2009 5:40 am
Gender: Male
Location: USA

Re: The origin of the language.

#5

Post by Orakulli » Sun Mar 13, 2011 10:50 pm

Perrovari,
Do t'me fallesh per ndonji kontradikte argumentimesh te meparshme midis nesh. Shikoj qe keni ne gjak talentin gjuhesor, ose me sakte /gjenius/ linguistic, per te cilin nuk do t'me kundershtoni duke thene qe nuk ka lidhje me konceptin "gjej,gjen", megjithese kundershtimi nxit mendimin e metejshem, zhvillimin e tij.
Te falenderoj per ndricimin e kesaj pike me ndihmesen tuaj, te cilen une nuk e konsideroj te vogel.
Dihet qe *o-ja tenton te sgendrohet ne nji *U, dhe vertetetimin e japin njesite e perbashketa te dy gjuheve Shqipe dhe vllahe ne "gurmaz. Nuk duhet te harrojme dhe njesine aq shume te njohur /gush/, e cila do nji trajtim te vecante teorik , sepse pervec /gushes/ kupton edhe dicka tjeter, te "ngushten", e cila ne fakt eshte "fyti" dhe jo "kou" ,ose "goj/gol/, megjithese ato kane lidhje midis tyre.
Ku qendron lidhja midis tyre/
Pikerisht tek koncepti "Y".
Kur eshte thjesht nje "ko", pa pjesmarjen e "Y"-se, eshte nji /goj/, ndersa kur bashkangjitet koncepti "Y", i cili ka thelbin kuptimor pictogramik "ngushtice", krijohet fjaleformim tjeter qe ka kuptimin "ngushtice ne goj", e cila jep nocionin e ri "fyt".
Sipas meje eshte krijuar fillimisht koncepti "ko" dhe pas tij koncepti me i zhvilluar "ngushtica e gojes", ose "ko"-ja me 'y"-ne.
Nese hidhemi tek gjuha kineze kemi njesine , me shqiptimin /hou/ per kuptimin /fyt/.Po te analizojme pictogramin kinez shikojme qe fillon me nji Signific
口 kou/goj/ dhe pastaj me piktogramin bashkangjitur qe duket qarte pictogrami i "Y"se se fshehur Kineze, e cila e lidh ate me albaberin Shqip(te quajtur qellimo-gabimisht Latin).
Ngaterresa e sotme ndodh pikerisht nga tranformimet fonetike, sepse si "o" dhe 'Y" kane per tranformin fonetik pasoje ne kohe te njejte- "U"-në.
Eshte nje njesi tjeter ne gjuhen Shqipe qe verteton unicitetin dhe origjinen e kesaj "njesie" eshte njesia /hoje/, qe sic e dini, ka lidhje me vendin ku BLETA leshon mjaltin, ose dhoma e mjaltit.
Sic shkruan gjeniu Alberto Areddu, kjo njesi ka lidhje me:
" Anzi, se da una esigua traccia se ne deve pur trarre un qualche elemento deduttivo, io ritorno ad Oliena e chiedo retoricamente: "un territorio che ci consegna dall’antichità una statuetta consacrata a una divinità dell’apicoltura, potrebbe avere una qualche intima ragione a definirsi come “luogo di favi”? Mi rispondo di sì, perché il lettore albanese sa bene, ma sopratutto lo sa bene quello arbëresht (gli albanesi d’Italia), che ha conservato una variante più pura, il nome del favo nella sua lingua suona: hol-i !!! E anche questa (ce lo dicono i vari Meyer, Çabej, Demiraj e Orel) è voce indeuropea, parente del latino alveus, del greco aulos, e sopratutto dello slavo ulьjь e del lituano aulys che valgono 'favo delle api'."
Por, dua te theksoj, qe ende nuk e dine qe gjuha Kineze eshte teresisht e lidhur me kete koncept dhe ai koncept nuk ka te beje drejpeserdrejti me konceptin /krimb/, madje ai koncept eshte dytesor ne ate fjaleformim, si dhe me konceptin /kanal/, i cil eshte me afer se krimb, dhe eshte derivat i atij koncepti te pergjithshem baze.
Image

faon perrovarri
Honored Member
Honored Member
Posts: 300
Joined: Sat Oct 31, 2009 7:15 pm
Gender: Male

Re: Origin of the language.

#6

Post by faon perrovarri » Thu Mar 17, 2011 7:34 am

Historikisht ironia e fatit per ne shqiptaret qendron ne ate se ,nga njera ane kemi shembullin ideal ku arsyeja,llogjika qe mbreteron kanunin e Leke Dukaginit triumfon mbi gjakun,dhe nga ana tjeter, ne sot,nuk kemi mundur te gjejme fjalet per tju afruar njeri tjetri tryezen per te bashkerenduar perpjekjet per te mire te shqiptarizmes.Personalisht nuk me pezmaton fjala e keqe kur shoqerohet nga nje vijushmeri logjike te mendimit ,me trishton fakti qe arrogante te ndergjegjies perpiqen te udherefejne ndjenjat e mases te paditur,dhe ta shfrytezojne ate per te amortizuar c'ekuilibrimet patologjike te qenies se tyre.

land
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 257
Joined: Wed Sep 30, 2009 4:30 pm
Gender: Male

Re: Origin of the language.

#7

Post by land » Thu Mar 17, 2011 8:05 pm

Gjuha Veneto e qytetit te Venecias, Friulit,Friuli-Venezia Giulia (qender Trieste ), ende nuk eshte lejuar nga qeveria Italiane si gjuhe e veçante ne shtetin Italian.Eshtë I habitshmë qëndrimi I Shtetit italian në këtë rast. Normalisht, nuk ka asnji gjë te keqe të shkruhet nji “dialekt” nese njerëzit që e flasin duan ta shkruajnë, e cila perveç të tjerave duhet lejuar te mesohet nepër shkolla. Perse qeveria dhe parlamenti Italiane nuk e lejon nji gjë të tillë?
Nuk e lejon duke thënë që Veneto është vetëm nji dialekt I Italishtes, megjithëse ai nuk rjedh prej gjuhes italiane dhe ka morfologjonë, sintaks dhe leksikun e vet, si dhe fjalori i Veneto është i pasur më fjalë me etimologji tjetër.
Mendoj qe je gabim.
Dialekti venecian eshte qartesisht nje dialekt italian, arkaizma ne kete dialekt ka, por jane shume te pakta.
Po te flas nga pervoja personale sepse e kuptoj kete dialekt dhe kam jetuar ne Venezia. Venetet jane te vetmit ne itali qe kur flasin italishten standarte nuk i shqiptojne germat doppio, kete problem e kemi dhe ne shqiptaret kur flasim italisht, vete kam mesuar ti shqiptoj vetem pas disa vjetesh ne itali...Ja te te jap nje shembull, nga dialekti venecian.

No ghe xe gnente de mèjo che el dialeto veneto par scaenare la fantasia. On fià parché, da quando che xe finia la Serenissima, la parlada nostrana la xe passà da léngoa ufiziale a dialeto e, quindi, a uso del popolo; on fià parché el veneto el score mèjo del 'talian; on fià parché me piase a mi de no catarghe difeti, fatostà che i nostri modi de dire i xe fantasia e colore fati parola. Lèzare par crédare! Qua li go divisi par argomento, oltre che missi da la A
a la Zeta.


Kupton???!!! dialekti antik i (v)eneteve ilire eshte zhdukur qe ne kohen qe rajonin e invaduan romaket....Ne popullsine e Venezia-s kane mbetur vetem genet Ilirike, por dhe keto te perzjera me longobarde, kelte, romake.

PS.Deshmia me e forte qe Venetet kane qene fis ilir eshte...... Erodoto ricorda gli Eneti tra le tribù illiriche....Herodoti i permend Eneti(Venetet) ndermjet tribuve ilirike.
"They are Nietzsche's over-men, these primitive Albanians — something between kings and tigers."
- Henry Noel Brailsford

land
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 257
Joined: Wed Sep 30, 2009 4:30 pm
Gender: Male

Re: The origin of the language.

#8

Post by land » Thu Mar 17, 2011 8:36 pm

faon perrovarri wrote: shqip................greqisht..................vlache

gluhe...............gllosa......................limbë
lingua(lat+it)... por interesant eshte huazimi i te njejtes fjale ne dy forma te ndryshme ne anglisht....language & tongue
"They are Nietzsche's over-men, these primitive Albanians — something between kings and tigers."
- Henry Noel Brailsford

User avatar
Orakulli
Star Member
Star Member
Posts: 609
Joined: Sun Jun 14, 2009 5:40 am
Gender: Male
Location: USA

Re: Origin of the language.

#9

Post by Orakulli » Fri Mar 18, 2011 3:29 am

Land,
Propagandat nocianaliste Italiane duan ta quajne ate nje dialekt, ndersa gjuhetaret e panashem merren me hollesite gjuhesore dhe jo me pergjithesime politike-gjuhesore. Per mos tu zgjatur po te jap me poshte nje gje interesante prej Wikipedise:
Venetian or Venetan is a Romance language spoken as a native language by over two million people,[1] mostly in the Veneto region of Italy, where of five million inhabitants almost all can understand it. It is sometimes spoken and often well understood outside Veneto, in Trentino, Friuli, Venezia Giulia, Istria and some towns of Dalmatia, an area of six to seven million people. The language is called vèneto or vènet in Venetian, veneto in Italian; the variant spoken in Venice is called venexiàn/venesiàn or veneziano, respectively. Although referred to as an Italian dialect (diałeto dialetto) even by its speakers, like other Italian dialects it is a sister language of the national language, not a variety or derivative of it. Venetan (and Venetian proper, the language of Venice) display notable structural and lexical differences from Italian. Typologically, Venetan belongs only partly to the Northern Italian group within Romance languages.
http://en.wikipedia.org/wiki/Venetian_language
Image

martin3456
Member
Member
Posts: 19
Joined: Mon Feb 21, 2011 9:14 am
Gender: Male

Re: Origin of the language.

#10

Post by martin3456 » Fri Mar 18, 2011 8:29 am

Nga nje bise qe kame bere me nje venecian para disa vitesh me rezultoj se dialekti i tyre eshte shume i ngjajshem me shqipen. Biseden po e benim te ulur ne tavoline dhe te gjitha sendet mbi te ishin: pirun,thik,got,karig(jo kadrega si te aldo, giovani e gioacomo :) ) etj.
Kerkova ne internet qe te gjeja ndonje lidhje, dhe e vetmja lidhje qe gjeta ishte, emigrimet shqipetare drejt venecias ne vitet 1479-1552. http://www.youtube.com/watch?v=QaMFngIXfj8
A mundet vetem kjo gje, te ket influencuar kaq shume ne dialektin vendas?
Po ashtu interestant eshte fakti qe zona bregdetare nga mali i zi deri ne kroaci quhej Albania Veneta. http://it.wikipedia.org/wiki/Albania_Veneta
Mos valle shqiptaret qe banonin ne keto zona jane detyruar qe te emigrojne me pas drejt venecias?

land
Poster Grande Member
Poster Grande Member
Posts: 257
Joined: Wed Sep 30, 2009 4:30 pm
Gender: Male

Re: Origin of the language.

#11

Post by land » Fri Mar 18, 2011 10:24 am

Orakulli wrote:Land,
Propagandat nocianaliste Italiane duan ta quajne ate nje dialekt, ndersa gjuhetaret e panashem merren me hollesite gjuhesore dhe jo me pergjithesime politike-gjuhesore. Per mos tu zgjatur po te jap me poshte nje gje interesante prej Wikipedise:
Venetian or Venetan is a Romance language spoken as a native language by over two million people,[1] mostly in the Veneto region of Italy, where of five million inhabitants almost all can understand it. It is sometimes spoken and often well understood outside Veneto, in Trentino, Friuli, Venezia Giulia, Istria and some towns of Dalmatia, an area of six to seven million people. The language is called vèneto or vènet in Venetian, veneto in Italian; the variant spoken in Venice is called venexiàn/venesiàn or veneziano, respectively. Although referred to as an Italian dialect (diałeto dialetto) even by its speakers, like other Italian dialects it is a sister language of the national language, not a variety or derivative of it. Venetan (and Venetian proper, the language of Venice) display notable structural and lexical differences from Italian. Typologically, Venetan belongs only partly to the Northern Italian group within Romance languages.
http://en.wikipedia.org/wiki/Venetian_language
Varet se cfare definojme dialekt dhe cfar definojme gjuhe me vete! Sigurisht separatistet nuk mungojne as ne itali...ajo qe di une te te them me siguri te plote eshte qe dialekti(gjuha sipas teje) venecian derivon nga fuzioni i latino volgare me venetico(dialekt mesjetar), i cili dhe ky eshte nje derivat latin.
Ka tekste te venetico te shekullit te XIII kur nuk ekzistonte akoma ne itali hegjemonia e dialektit toskan.
Elementet arkaike ne kete dialekt jane te pakta, gjuha qe kane folur venetet-ilire te lashte ka humbur krejtesisht.
Sic te thashe ne nje postim me pare, kam jetuar ne venecia, kur kam shkuar ne fillim isha ne gjendje te kuptoja pak a shume dialektin venecian duke ditur vetem italishten standarte dhe latinisht.

sipas meje veneto eshte nje dialekt dhe jo gjuhe, ose perndryshe une ngre tezen qe tropojanishtja eshte gjuhe me vete meqe ka diferenca me shqipen standarte dhe une kam ca veshtiresi ta kuptoj:p
"They are Nietzsche's over-men, these primitive Albanians — something between kings and tigers."
- Henry Noel Brailsford

Post Reply

Return to “Linguistikë”