"Moreover, you scorned our people, and compared the Albanese to sheep, and according to your custom think of us with insults. Nor have you shown yourself to have any knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where this Pirro came from, whose force could scarcely support the Romans. This Pirro, who Taranto and many other places of Italy held back with armies. I do not have to speak for the Epiroti. They are very much stronger men than your Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If you want to say that Albania is part of Macedonia I would concede that a lot more of our ancestors were nobles who went as far as India under Alexander the Great and defeated all those peoples with incredible difficulty. From those men come these who you called sheep. But the nature of things is not changed. Why do your men run away in the faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬ Skanderbeg, October 31 1460

Ancient Greek - Albanian Lexicon

Diskutim profesional për gjuhën.

Moderators: Mallakastrioti, bardus

Post Reply
User avatar
rrëqebull
Grand Star Member
Grand Star Member
Posts: 1158
Joined: Sat Oct 06, 2012 12:29 pm
Gender: Male

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#151

Post by rrëqebull » Sat Nov 01, 2014 6:08 pm

rrëqebull wrote:Në këtë rast thom se ξ = /c/ [ose /x/]:
ndoshta kësaj here -ξ = -ks < -kës
pra: rrudhak > rrudhakës > rrudhaks > rrudhac
Në fakt ke të drejtë ti kur thua se kësaj radhe
bardus wrote:ξ < - ' st , sht`'
sepse nuk flitet për një njeri po për një lloj toke që natyrisht duhet të mbarojë me -shtë [si p.sh.: torishtë, gjethishtë, burishtë ose`UDHISHTË: rrugë e ngushtë, shteg kalimi nëpër një arë, në një pyll, në një faqe mali etj.`, që madje ka të bëjë edhe me vet fjalën μικραῦλαξ]

Por kjo puna e kësaj ξ-ës nuk përfundon këtu dhe është jashtë mase kureshtjekallëse!

User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#152

Post by bardus » Mon Nov 10, 2014 4:06 pm

Ciklopi Polifem i verbuar nga Odiseu filloi te therriste me ze te larte dhe kur ciklopet e tjere u afruan dhe e pyeten se pse bertiste ai u tha :


'' ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφι!''

o shokë, JO-Kush (Askush) po me vret me dredhi dhe jo me force !

Fjala e perdorur nga Homeri Οὖτίς ,shqip duhej te ishte ''JO-kush = Askushi'' < nga pj.mohuese jo, e cila nuk vjen nga turkcja jok por eshte shume me e vjeter.

User avatar
rrëqebull
Grand Star Member
Grand Star Member
Posts: 1158
Joined: Sat Oct 06, 2012 12:29 pm
Gender: Male

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#153

Post by rrëqebull » Thu Nov 20, 2014 6:43 pm

Image

Ndryshimi tingullor mj- >< nj- që hasim tek mjegull >< njegull, është i një rëndësie madhsimare për zbërthimin e një tjetër fjale që gabimisht quhet "greke" dhe që është veçse ilirishto-Shqipe: μόνος.

Kjo fjalë, për mendimin tim, është e ndërtuar porsi përemri i pakufishëm që ka në rrënjë numrin njô > njôni, pra rrënja e μόνος është `mjô-`, që është motërzim i rrënjës njô- (numri një). [Prapashtesa -νος është mbaresa e natyrshme ilir-Shqipe -osh e pararendur nga një -n-ë që mbin vetiu për të ndarë dy zanoret]

User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#154

Post by bardus » Tue Dec 09, 2014 2:32 pm

Pajtohem me ty Rreqebull dhe mund te them qe eshte mjaft interesante,flm.


Ne nje barazim qe ka dhene Hesychius ku spjegon fjalen λακίς,

λακίς = ραγάς, ραφή ,τραΰμα ,σχίσμα

gjenden si sinonime ραφή ,τραΰμα - shq. rrafje , trauma , ku duket se ndertimi i τραΰμα eshte bere me parashtesen t(ë) - te shqipes ( taft - t`aht - afsh, h > f , eh > teh , err > t(ë) err) dhe po ta transliterojme do te kishim t(ë)`rrah`ma = τραΰμα ose rrahje, , të rënët ,ne kete rast duket njesoj si ne shqip edhe shkarja e tingullit h > f sikur mpreh - mpref , rrahje - rrafje,ραφή , pra

τραΰμα = t(ë)`rrah`ma

User avatar
Zeus10
Grand Fighter Member
Grand Fighter Member
Posts: 4226
Joined: Thu Jun 04, 2009 6:46 pm
Gender: Male
Location: CANADA
Contact:

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#155

Post by Zeus10 » Wed Dec 10, 2014 4:15 pm

bardus wrote:Pajtohem me ty Rreqebull dhe mund te them qe eshte mjaft interesante,flm.


Ne nje barazim qe ka dhene Hesychius ku spjegon fjalen λακίς,

λακίς = ραγάς, ραφή ,τραΰμα ,σχίσμα

gjenden si sinonime ραφή ,τραΰμα - shq. rrafje , trauma , ku duket se ndertimi i τραΰμα eshte bere me parashtesen t(ë) - te shqipes ( taft - t`aht - afsh, h > f , eh > teh , err > t(ë) err) dhe po ta transliterojme do te kishim t(ë)`rrah`ma = τραΰμα ose rrahje, , të rënët ,ne kete rast duket njesoj si ne shqip edhe shkarja e tingullit h > f sikur mpreh - mpref , rrahje - rrafje,ραφή , pra

τραΰμα = t(ë)`rrah`ma
Vete kuptimi i fjales λακίς qe ne nje nga kuptimet e saj perkon me fjalen anlgeze rent(rending):

To cause pain or distress to: tales that rend the heart.

v.intr.

mund te kete lidhje me fjalen shqipe:

LEQENDIS kal. bised.1. Dobësoj shumë; ia shkreh trupin. E leqendisi sëmundja.
2. E bëj të vuajë dikë, e hidhëroj dhe e dobësoj a e trondit shpirtërisht; e merakos shumë, e brengos; e mërzit shumë. E leqendisi keq. E leqendisi në zemër. E leqendisi vdekja e djalit.

Po te vihet re me vemendje dhe fjala angleze ka ne rrenje te saj rre-h(rra-h):
rent=rending=ραγάς, ραφή ,τραΰμα

nderkohe qe σχίσμα= shqy-ej

SHQYEJ kal.1. E çaj, e ndaj në copa duke e tërhequr me forcë; e shkul nga vendi, e shkallmoj.
E shqeu bisha dhinë. E shqyen ujkun qentë. E shqeu bukën (mishin). Shqyej një dërrasë (një degë). Ia shqyen derën (gardhin). Të shqyen të gjallë. Të shqeva dysh! Luga e madhe të shqyen gojën. fj. u.

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

User avatar
rrëqebull
Grand Star Member
Grand Star Member
Posts: 1158
Joined: Sat Oct 06, 2012 12:29 pm
Gender: Male

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#156

Post by rrëqebull » Mon Dec 22, 2014 11:35 pm

llupásh = âsht dikush që llup
*llup: rrënjë ilirishto-Shqipe që i ka kaluar latinishtes për të thirrur ujkun: "lupus" < *llupúsh]
Rrënjë kuptimore që gjëndet edhe tek ""greqishtja"": ἀλώπηξ, ἀλωπός

User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#157

Post by bardus » Thu Feb 12, 2015 3:07 pm

Homeri foljen vete .. lëviz në një drejtim të caktuar, shkoj.. e ka rregulluar ne vet. e III të së kr.thj. njesoj si ne shqipen dialektore vanë (= vajtën),p.sh. tek Iliada :

βὰν δ' ἐπὶ Τυδεί̈δην Διομήδεα: τὸν δὲ κίχανον ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης..
dhe vanë m`bë Diomedin e Tydeut , dhe (a)-tëne e gjajtën hjekt pe kese ..

pak a shume ne rreshtin e dyte u mundova ti bej nje paraqitje nje per nje te fjaleve duke i qendruar besnik vargut te Homerit.
________________
βὰν ' vanë, vajtën' ; δ' ' lidh. dhe' ; ἐπὶ ' bë, mbë, mbi ' ; τὸν ' të , atë , atëne ; ἐκτὸς ' nd. hjekt = jashtë' ;

User avatar
rrëqebull
Grand Star Member
Grand Star Member
Posts: 1158
Joined: Sat Oct 06, 2012 12:29 pm
Gender: Male

Iliroshqiptarësía e fjalëve "gr". ἐπὶ, ἔνθα, ἐκτὸς, dhe "lat." ex, iactare etj.

#158

Post by rrëqebull » Fri Feb 13, 2015 8:33 pm

Punim shumë i vyer bardus! sepse e nxjerr në pah që kemi të bëjmë me një të folme ilirishtojugore që mund të quhet "greqishte" veçse në lidhje me gjeografinë ('e folme/dialekt i Greqisë'), por jo në kuptimin "gjuhë tjetër" e ndryshme nga ilirishtoveriorja/"barbarishtja"/"katundarishtja".

{ Në lidhje me ἐπὶ }
Tek fjalori i Manit gjejmë disa trajata të veçanta të marra nga Buzuku, ku shohim një dy-tingullsím të bashkëtingëllores nistore ën >< m:

Image

Kjo tregon se edhe tek trajta ἐπὶ mund të kemi një parazanërosím të bashkëtingëllores p/b:
mbí/pí >< ënbí/ëpí (ku mb >< p porsi tek mbas >< pas)

Ky dytingullsím nistor na ndihmon [madje e zgjidh përfundimisht] edhe në rastin e ndë >< ëndë e cila, me shtesën e r-ës, ka dhënë parafjalën tjetër ndër >< ëndër, duke vërtetuar kalimin e një tjetër fjale që nga ilirishtoShqipja i ka shkuar latinishtes si "inter".
Por me sa duket nuk është fare mbëhia e një rindërtimi të llojit #ën+ter (ndonëse nuk mund të përjashtonet), por të llojit *ëndë+(ë)r [sikurse sipër > *s(ë)+hip+(ë)r].

Image

Kurse trajta ἔνθα, ndonëse ngjan shumë me ëndë mund të ketë të bëjë me një ndërtim tjetër që ruhet sot në gegërishte si en+tá (= në të ku është trajta e shkurtuar e përemrit atë që gjejmë edhe tek togjet fjalíare «i ra në të», «nuk është në të», «s’ka gjë në të» etj.)

Pra mund të kemi një gërshetim fjalëhetimor në këtë rast, nuk është e thënë që të jetë vetëm njëra zgjidhja e saktë.
(Ja vlen të theksonet që zgjidhja e fundit mbështetet edhe nga shëmbulli i anglishtes into < in+to)

Po ashtu, në lidhje me ἐπὶ, veç shpjegimit të sipërdhënë < (ën)bi/mbi, (ë)pí, mund të kemi edhe një rrënjë të llojit *h(j)epí ku bën pjesë folja hipi.
Dytingullsimi i zanores i >< je është i natyrshëm për Shipen (p.sh. ipni >< jepni, dirsë >< djersë etj):

Image
Image

Kshuqë nuk është jashtë mëndjes që parafjalën mbi ta kemi pasur edhe në trajtat *hipí >< *hjepí.
[Binjakëzímin kuptimor të çifteve e zëshme >< e pazëshme veç tek mbi >< *pí, e gjejmë për shëmbull tek nga >< ka(h)].


{ Në lidhje me ἐκτὸς }

Një tjetër gjetje e shkëlqyer dhe jashtëmasisht e mbëhishme kjo bardus!!

Përkthimi yt dhe përshtatja gërmësore është tejetej i saktë ἐκτὸς nd. hjekt = jashtë, dhe vë në dukje se si Shqipja është e vetmja gjuhë që shpjegon se si ka mundësi që kjo fjalë të ketë pas njëkohësisht kuptimin parafjalësor pa dhe atë ndajfoljor jashtë!

Image

Edhe kësaj radhe na ndihmon dyshësími i shtjelluar më lart i >< je, falë së cilit mund të rindërtojmë, duke u nisur nga folja Image (h)iki , trajtën *(h)jeki .
Kjo trajtë arkaike ruhet tek pasthirrma jakë dhe sidomos, me ruajtjen e e-së (që nuk është domosdoshmërisht pararendëse, por na duhet për trajtën ἐκτὸς), tek folja nd-jek, ku është e parashtesuar për të treguar përzënien nga shoqërimin me shikim apo me hapa të (lëvizjes së) dikujt, diçkaje.

Pra, kuptojmë që ndajfolja ἐκτὸς, në kuptimin 'jashtas' / 'jashtë', është ndërtuar në mënyrë përfytyrimore nga folja `iki / *jeki`, duke rrjedhur nga kuptimi i saj 'dal/largohem/ndahem nga diku' = *iktas / *jektas (në mënyrë të *iktë, të *jektë, siemthënë: *"iktazi, ikurazi")
[Për t'u vënë re që rrënja ilirishtoShqipe *jek-të, i kaloi latinishtes për foljen "iactare" /*jekt-are/, ndërsa në Shqip kemi pasur ndryshimin e natyrshëm k > dh, pra *jek > *jedh/hjedh/hedh.
Fakti që Çabeji e lidh foljen ec me fioljen hedh, është një matës shumë i mirë i aftësive të tijë dhe i njohjes së tij të Shqipes, le «t'i japim Qesarit atë që është e Qesarit»!]


Prej këndej mund të shohim se rrjedha fjalëhetimore e ndajfoljes jashtë është pikërisht kjo:
jashtë < *jakshtë >< *jekshtë (ndyrshimi ksh-të > sh-të është i vërtetuar).

Në rastin e ἐκτὸς nuk kemi një mpiksje të foljes `është` si tek *jak(ë)sh-të, por kemi drejtpërsëdrejti rrënjën kuptimore jekt- (ἐκτ-), me prapashtesën ndajfolje-ndërtuese -as (-ὸς) (si përshëmbull afras, shëshas etj.).

T-ëja në këtë rast është mbiemërore (si për shëmbull tek ndajf. çeltas = 'në mënyrë të çeltë'; gemtas > gem+t(ë)+as etj, ku natyrisht rrënja është përkatësisht çel-, gem- dhe jo #çelt, #gemt).

Pra rrënja është jek- (ἐκ-), dhe falë saj përftojmë edhe një të dhënë tjetër të rëndësishme: faktin që edhe folja ec(i) i përket po kësaj rrënjë.

Kur më parë kam shkruar se
kisnja ndërmënd pikërisht lidhjen (tashmë më se të qartë) midis *ja-ksh-të dhe *jekës >> *jeks >> (j)ec, të cilat e përligjin leximin e asaj ξ-ës edhe si ksh-ë edhe si ks > c /*x/-ë.

Dhe ky është një tjetër rast huamarrjeje i latinishtes nga ilirishtoShqipja! —
[ç'është e drejta altinishtja parake duhet quajtur dialekt iliroperëndimor, duke shmangur damkosjen si "huamarrje" për atë që në të vërtetë është njërrënjshmërí!]
— sepse rrënja ilirishtoShqipe *(j)eks > ec është sak parashtesa "latine" ex (“out of, from”)(!!!) e cila është veçse një ngurtësim parafjalor i rrënjës kuptimore ilirishtoShqipe *(j)ek-ës >> *(j)eks = 'me prejardhje nga, i dalë nga, i shkaktuar nga etj'.

Ndërsa, në rastin e kuptimit parafjalor pa të fjalës ἐκτὸς, ndoshta kemi të bëjmë me një lloj 'daltonizmi dëgjimor' të atyre që e kanë shkrimizuar ("transkriptuar"), sepse ka gjasa që në këtë rast, edhe pse e shkruar njësoj, rrënja kuptimore të ketë lidhje me foljen hjek (heq), pra
ἐκτὸς = hjektas (*hjektë+as = 'në heqje/në mungesë të diçkaje, pa', *'hequrazi', *'heqtas").

Foljet *jeki (iki) dhe hjeki (heq) ka muncí që zanafilltas të kenë qënë fare mirë e njëjta folje. Por gjithsesi këtë dykuptimësí:
Image

mund ta sqarojë vetëm Shqipja dhe kjo e vërteton çdo lloj qëndrimi apo teze shqiptare që mbiemërohet si »Nacionaliste» [nga 'kushdo' qoftë, Faleminderit!] si të drejtë dhe të bekuar me vërtetshmërí!

P.S.{Nacionalizmi dhe e Vërteta janë pandarësisht të lidhura. E them këtë sepse si shpesh keqpërdoret fjala "nacionalist" si "sharje" kundrejt gjuhëtarucëve që këpusin profka të llojit #Aleksandër = "ka le si andër"#.
Nuk mund dhe nuk duhet të ngargonet me përgjegjësi nacionalisti apo Nacionalizmi shqiptar për sulmin që i bën të Vërtetës gënjeshtari etnomazokist!}

User avatar
Zeus10
Grand Fighter Member
Grand Fighter Member
Posts: 4226
Joined: Thu Jun 04, 2009 6:46 pm
Gender: Male
Location: CANADA
Contact:

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#159

Post by Zeus10 » Thu Feb 19, 2015 5:08 pm

Shume llogjike Bardus. A mendon se g(j)-ja para jashtë, ka ardhur si rezultat I tjetersimit tq "që jashtë"-->
q'jashtë--> gjashtë?
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

User avatar
Zeus10
Grand Fighter Member
Grand Fighter Member
Posts: 4226
Joined: Thu Jun 04, 2009 6:46 pm
Gender: Male
Location: CANADA
Contact:

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#160

Post by Zeus10 » Fri Feb 20, 2015 2:52 pm

Bardus, akoma beson ne trajtat e PIE-es ? Mendoj se duhet ta kesh kuptuar me kohe, qe teoria PIE, eshte nje teori raciste me suport politik dhe aspak shkencor. Te gjitha fjalet per gjuhet vernakulare, jane krijuar ose nga imitimi I tingujve natyrore, ose nga akumulimi I para-prapashtesave te rrokjeve te thjeshta njekuptimbajtese.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#161

Post by bardus » Fri Feb 20, 2015 5:14 pm


User avatar
Zeus10
Grand Fighter Member
Grand Fighter Member
Posts: 4226
Joined: Thu Jun 04, 2009 6:46 pm
Gender: Male
Location: CANADA
Contact:

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#162

Post by Zeus10 » Fri Feb 20, 2015 9:26 pm

Falemnderit Bardus. E lexova studimin dhe e para gje qe vura re, eshte mosprezenca e dialektit geg, ne grafikun e gjuheve, nen degen e shqipes, por prezenca vetem e arvanitika-s, qe ceshte e verteta eshte vecse nje nendialekt, por ka me shume vend se dialekti kryesor I shqipes, qe eshte ai geg.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#163

Post by bardus » Mon Mar 02, 2015 2:11 pm


User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#164

Post by bardus » Fri Apr 17, 2015 1:40 pm

VEDËR f.Enë ..

VIDËR f.1. zool. Lundër. Vidër lumi.

ὑδρία water-pot, pitcher,;

Te dyja, vedër dhe vidër , origjinojne nga fjala ujë .

User avatar
Zeus10
Grand Fighter Member
Grand Fighter Member
Posts: 4226
Joined: Thu Jun 04, 2009 6:46 pm
Gender: Male
Location: CANADA
Contact:

Re: Ancient Greek - Albanian Lexicon

#165

Post by Zeus10 » Fri Apr 17, 2015 6:50 pm

bardus wrote:VEDËR f.Enë ..

VIDËR f.1. zool. Lundër. Vidër lumi.

ὑδρία water-pot, pitcher,;

Te dyja, vedër dhe vidër , origjinojne nga fjala ujë .
Perveç kesaj, ne te ashtequajturen atikishte, fenomenin e renjes se shiut e therrisnin:

ύει

Eshte jashte cdo dyshimi, qe kjo eshte e lidhur drejtepersedrejti me fjalen: 'ujë'
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

Post Reply

Return to “Linguistikë”