Page 1 of 1

Turkery VS Serbia [FIBA 2010]

Posted: Mon Aug 30, 2010 10:04 am
by ErjonH.


thanks turkey.

Re: Turkery VS Serbia [FIBA 2010]

Posted: Mon Aug 30, 2010 6:54 pm
by Dardhani
Hahahahaha i kane kalle shkijet

Kur e shtojme edhe rrahjen me gayrek kenaqesia dyfishohet...