"Moreover, you scorned our people, and compared the Albanese to sheep, and according to your custom think of us with insults. Nor have you shown yourself to have any knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where this Pirro came from, whose force could scarcely support the Romans. This Pirro, who Taranto and many other places of Italy held back with armies. I do not have to speak for the Epiroti. They are very much stronger men than your Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If you want to say that Albania is part of Macedonia I would concede that a lot more of our ancestors were nobles who went as far as India under Alexander the Great and defeated all those peoples with incredible difficulty. From those men come these who you called sheep. But the nature of things is not changed. Why do your men run away in the faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬ Skanderbeg, October 31 1460

Pasardhesit e aleksandrit te madh (LEKA I MADH)?

Sillni fotografi historike që dëshmojne anët e panjojtura të një ngjarje, personi, apo fenomeni historik, ose që ndihmojnë në favor të një teze historike.

Moderator: Mallakastrioti

User avatar
Sally
Galactic Member
Galactic Member
Posts: 2062
Joined: Tue Jun 09, 2009 2:36 pm
Gender: Female

Pasardhesit e aleksandrit te madh (LEKA I MADH)?

#1

Post by Sally » Wed Sep 26, 2012 11:14 am

C'fare mendoni per kete...


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Sally on Wed Sep 26, 2012 11:31 am, edited 3 times in total.
Nuk jam vrasës, jam student shqipëtar, vrava një tradhtar të Atdheut tim.
(Avni Rustemi)

User avatar
Sally
Galactic Member
Galactic Member
Posts: 2062
Joined: Tue Jun 09, 2009 2:36 pm
Gender: Female

Re: Pasardhesit e aleksrandit te madh (LEKA I MADH)?

#2

Post by Sally » Wed Sep 26, 2012 11:17 am

Mbresat e një të huaji nga jetesa me kalashët.

Unë kam qenë i studjuar Kalash dhe ata duket të jetë shumë interesante. Gjëja më e mahnitshme është se si ata janë duke jetuar në Pakistan për mijëra vjet, por janë mezi changed.They janë përshtatur për mjedisin, por kultura e tyre dhe zakonet mbeten ende unchanged.They janë ndër historinë e pasur të zonave veriore të Pakistanit. njerëz shumë paqësore. Fisi i tyre daton Islamin. Ata janë një nga atraksionet turistike më të sigurta në Pakistan. Ju thjesht endet në fshatrat e tyre dhe ata duket për të shkuar në lidhje me biznesin e tyre. Pothuajse asnjë krime kanë qenë të angazhuar atje për dyqind vitet e fundit! Dhe po, një popullsi shumë të vogël ka një sfond të përzier mongoloid.
Nga ajo që unë kam mësuar:
-Ata jetojnë në pjesën veriore të Pakistanit dhe të pretendojnë të jenë pasardhësit e drejtpërdrejtë të Aleksandrit të Madh.
-Ngjashmëritë mes Kalash dhe kulturat greke përfshijnë hyjnive të përbashkëta, detaje arkitektonike, muzikë dhe lëkurë të drejtë.
-Ata besojnë në perëndi të njëjta, ata mbajnë festivale gjatë kohës korrjes dhe solstices.
-Vetëm para festivalit tyre kryesore, ushqime sezonale janë ofruar për shpirtrat stërgjyshore. Pas këtij rituali ushqimit, konsiderohet e papastër, është ofruar për gratë e moshuara të ngrënë.
-Ata janë të vogla jo-mysliman pakicë në Pakistan përbërë nga vetëm 3000 njerëz.
-Ata pinë verë manit, këndojnë dhe valle.
-Ata në thelb kanë jetuar atje për mijëra vjet, por nuk kanë ndryshuar kulturën e tyre.
-Disa prej burrave të tyre veshin kameez shalwar, por gratë e tyre veshin rroba të zeza të cilat janë shumë të dashuroj dhe headdresses bërë nga predha cowery, monedha, dhe rruaza.
-Ata janë të njohur për mënyrën se si ata intricately Brade flokët e tyre.
-Ndërsa gratë e tyre janë me menstruacione apo lindjes, ata të shkojnë në një kasolle të veçantë izolim quajtur një "Bashleni".
-Ata kanë dritë ngjyrë e flokëve dhe sytë të lehta.
-Disa prej tyre kanë qenë për fat të keq persekutuar, vrarë, dhe të detyruar për të kthyer (mullahëve)
-Sot, ka disa tolerancë nga qeveria pakistaneze (diçka atleast).
Në krye janë gratë maqedonase të Greqisë veriore, gratë në fund janë Kalash nga Pakistani ... Shikoni në ngjashmëritë.


Duke kuptuar qe artikulli i mesiperm ishte nje perkthim me google, kerkova nga autorit qe e kishte postuar nese mund te me jepte materialin origjinal te ketij artikulli, ja ku eshte:

I’ve been researching the Kalash and they seem to be very interesting. The most amazing thing is how they are living in Pakistan for thousands of years, but have barely changed.They have adapted to the environment, but their culture and customs still remain unchanged.They are among the rich history of the northern areas of pakistan.Very peaceful people. Their tribe predates Islam. They are one of the safest tourist attractions in Pakistan. You simply wander in their villages and they seem to go on about their business. Almost no crimes have been commited there for the past two hundred years! And yes, a very small population has a mixed mongoloid background.
From what I’ve learned:
-They live in northern Pakistan and claim to be Alexander the Great’s direct descendants.
-The similarities between the Kalash and Greek cultures include common deities, architectural details, music and fair skin.
-They believe in the same gods, they hold festivals during harvest times and solstices.
-Just before their main festival, seasonal foods are offered to the ancestral spirits. After this ritual the food, considered impure, is offered to the elderly women to be eaten.
-They are the smallest non-Muslim minority in Pakistan consisting of only 3000 people.
-They drink mulberry wine, sing and dance.
-They basically have lived there for thousands of years but haven’t changed their culture.
-Some of their men wear shalwar kameez, but their women wear black dresses which are very fancy and headdresses made of cowery shells, coins, and beads.
-They are known for the way they intricately brade their hair.
-While their women are menstruating or giving birth, they go to a special seclusion hut called a “Bashleni“.
-They have light hair colour and light eyes.
-Some of them have unfortunately been persecuted, killed, and forced to convert(Mullahs)
-Nowdays, there is some tolerance from the Pakistani government(atleast something).
At the top are Macedonian women of northern Greece,the women at the bottom are the Kalash from Pakistan…Look at the similarities.


The Kalash: The Lost Tribe of Alexander the Great


When the great hero and general, Alexander, who was as great as the god Apollo and Zeus, left his troops here, he asked them to stay here in this land without changing their beliefs and traditions, their laws and culture until he returned from the battles in the East. This is a story that is told not in a village in Greece but on the the mountainsides of the great Hindu Kush. In this remote area of the northwestern region of Pakistan lives a peculiar tribe, the Kalash. The Kalash proclaim with pride that they are the direct descendents of Alexander the Great. There are many similarities between them and the Hellenes of Alexander the Great’s time. Similarities such as religion, culture, and language reinforce their claims to Hellenic ancestry.
The Kalash are a polytheistic people, meaning that they believe in many gods. The gods that they believe in are the twelve gods of Ancient Greece which makes them the only people who continue this worship! Gods such as Zeus, the god of gods, Apollo, the god of the sun, and Aphrodite, the goddess of beauty, are such gods that they pay homage to. Shrines which are found in every Kalash village remind us of the religious sanctuaries we would stumble across in Ancient Greece. They serve as houses of worship where prayers and sacrifices are offered. Oracles who played a major role in acting as mediators and spokespeople between the gods and the mortals still hold a position of importance in the social structure of the Kalash. Every question or prayer towards the gods is usually followed by a sacrifice of an animal. It is reminiscent of the sacrifices the Hellenes gave to the gods to assure them a victory over the city of Troy.
Religions always possess certain traditions and rituals which are observed by their followers. The Kalash practice a ritual that is celebrated on August 6th. This feast day is named the Day of the Transfiguration. It is the day where the grapes are brought out to the god Dionysus to be blessed and to guarantee them of a plentiful crop. This ritual can be traced back to Ancient Greece where it was practiced by the cult of Dionysus who paid their respect to the god of fertility and wine. An active member of the cult of Dionysus was Olympia, mother of Alexander the Great, who is said to have recruited many of her son’s soldiers and who in return practiced it throughout their expedition.
The Kalash also live a lifestyle that can be positively compared to that of the Ancient Greeks. Let us start with the observation of their homes. The Kalash are the only people in the East who make and use accessories such as chairs and stools that cannot be found anywhere else in the surrounding regions! Their chairs are decorated with drawings such as the ram’s horns which symbolize the horns that decorated Alexander the Great’s helmet. Battle scenes depicting Greek soldiers are also observed. In the recent archaeological discoveries in Vergina, Greek archaeologists found the exact same replicas as the ones the Kalash use in their homes.
As we know, Pakistan is a nation ruled by Islamic law. Under the law of the Koran alcohol consumption is prohibited. When we enter the region of the Kalash we encounter fields that are inhabited by grape vines. The Kalash are the only people who produce and consume wine and indulge themselves in feasts such as for the aforementioned feast of Dionysus. Greeks such as Socrates would participate in wine feasts such as we come across in the Symposium. Their feasts are always followed by songs and dances. The Kalash dance in a cyclical motion and the men usually follow it by loud cries of i-a and i-o which can be traced back to the battle cries let loose by Alexander’s soldiers. There is a saying held by the Pakistanis who state that only the Greeks and the Kalash whistle in such a way.
In 1896 a British explorer by the name of George Robertson visited the Kalash and did a study on them. He concluded that fifty percent of the Kalash’s language derives from Ancient Greek. Such similarities can be found in their gods’ names. Zeus is called Zeo, Aphrodite is called Frodait, the name Dionysus has kept the same pronounciation. The Kalash have words such as demos meaning city-state and use the word ‘ela’ as an imperative command meaning come here. There was recently a tablet found in a village of the Kalash whose message was in the form of hieroglyphics. When the code was deciphered the message read, “Alexander the Great lives forever.
In this article we have observed similarities between people of the past, the ancient Greeks and people of the present, the Kalash. Through these similarities the Kalash have justified their claim as descendants of Alexander the Great. Ancient Greece and the tales of Alexander the Great were once believed to exist only in history books. However as the article insists, these great legacies live on with the Kalash of the mountainous Hindu Kush.autori qe ka postuar kete eshte shqiptar, ja burimi artikullit: http://antonisraftis.wordpress.com/2012 ... -kalashet/
Nuk jam vrasës, jam student shqipëtar, vrava një tradhtar të Atdheut tim.
(Avni Rustemi)

User avatar
Sally
Galactic Member
Galactic Member
Posts: 2062
Joined: Tue Jun 09, 2009 2:36 pm
Gender: Female

Re: Pasardhesit e aleksrandit te madh (LEKA I MADH)

#3

Post by Sally » Wed Sep 26, 2012 11:26 am

foto ne vazhdim...
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Nuk jam vrasës, jam student shqipëtar, vrava një tradhtar të Atdheut tim.
(Avni Rustemi)

User avatar
arianmarku
Regular Member
Regular Member
Posts: 67
Joined: Wed Jul 21, 2010 9:44 pm
Gender: Male
Location: Finland

Re: Pasardhesit e aleksrandit te madh (LEKA I MADH)

#4

Post by arianmarku » Tue Dec 04, 2012 2:28 am


User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: Pasardhesit e aleksandrit te madh (LEKA I MADH)?

#5

Post by bardus » Tue Sep 24, 2013 6:56 pm

Cfare gjuhe flisnin ata ushtaret e Aleksandrit?

Ja nje fjali e plote e Kalasheve te sotem.

tu kia may ne pashis day e? [Kalasha]

Ti c`ka mua nuk pashe he ? [SHQIP]

Perkthimi :Can't you see me? ;

User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: Pasardhesit e aleksandrit te madh (LEKA I MADH)?

#6

Post by bardus » Tue Sep 24, 2013 7:55 pm

Nen te njejten sintakse te kalasheve ,kjo fjali ,tek gjuhet e pretenduesve fyroms dhe grek paraqitet keshtu:


tu kia may ne pashis day e? [Kalasha]
Ti c`ka mua nuk pashe he ? [SHQIP ]
ви што не ме види-vi što ne me vidi [FYROM ]
τι μη δω-ti mi do? [GREEK].

Kuptohet qe gjuha shqipe eshte e vetmja qe lidhet fort me kalashet(kaloresit)

User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: Pasardhesit e aleksandrit te madh (LEKA I MADH)?

#7

Post by bardus » Sat Sep 28, 2013 9:49 am

PI kal.1. Thith me gojë dhe e kapërdij në stomak një lëng (ujë qumësht etj.)
2. Pi duhan (cigare). E pi me llullë (me filtër).

Ky perdorim i vecante ne shqip i foljes, pi uje ,pi duhan, nuk gjendet ne gjuhet tjera,pervecse ne gjuhen e Kalasheve.

piik V.
1 • To drink water; cucu piik V. 1 • To breastfeed,shq. 'pi cicë'
2 • To smoke 'pi duhan'
k-ja fundore ka ardhur nga forcimi i prapaqiellzores H te meparshme ,piih→piik,prandaj nga rrenja *pii origjinojne pike,pikoj,pikturoj,ger.fajka,bojë [poj] etj.

Disa ngjashmeri te Kalashes me gjuhen shqipe jane te habitshme ,se nqs jane pasardhesit e ushtareve te Aleksandrit te shkuar atje jane me origjine nga '' Tsiam [Çamëri,shen.im] N. Country from which the Kalasha claim they emigrated''dhe ne 2400 vjet akoma jane ruajtur te paprekura shume fjale te vjetra si:

-Parafj.rrjedh. prej ,ne dialekt.shqip eshte edhe pi ,'pi Dibre' ,'pi kah je' edhe ne Kalasha pi 'from' ,shq.pi ''prej''

-Pj.mohuese mos, ne dialekt eshte mo, p.sh. 'mo`m luj' mos me luaj,e njejte edhe ne
Kalasha mo ' Don't'!, -prohibitive particle;
Kalasha :''mo ta '' -Shqip ''mo(s) ate''

-mumuret , N. Bumburet Valley, njesoj si dial.shqip mumriim 'bubullimë'

-shq. RRAH m.. Tokë që hapet në pyll duke prerë drurët e shkurret ose duke i djegur. Rrah në mes të pyllit. Rrah në mal. Hapën (çelën) rrahe. U bë rrah.
-Kalasha ra N. Way; ''RRUGË .Brez ose rrip toke i rrahur''

-mëz ,e ditur qe eshte ilire MËZ,MËZAK MËZAT ''Viç mashkull ''
Kalasha mes' N. 1 • Ram, male sheep (one and a half years old and older);

-mayak [majah] N. Sourdough starter, yeast - shq.maja

uskurdi Adj. Short ' i shkurte'

- tu kias bati- ti ça bahesh -What are you

-ey arwahan, ita, zhui zhe pio para.
ej arbahan,eja ,ha dhe pi [per]paro
O ancestors, come, eat, drink, then go.
arwahan-arban(? ); zhe 'dhe' ; pio 'pij' ; para 'per-paroj'[ ne Kalasha ka nje b > w ]

Parafj.pa ne Kalasha be ,we ;
wehasi ; be, we 'shq.pa' ''without'' ; hasi shq.''ha'' ; be hash -shq. pa hash 'pa ngrënë';

po ashtu, weberuu ‘spinster’,shq. grua e pamartuar ,weberuu-pa burre

weugu 'pa-ujë' Adj. Non-irrigated (land).

etj..

User avatar
ALBPelasgian
Galactic Member
Galactic Member
Posts: 2113
Joined: Sun Jun 28, 2009 7:57 pm
Gender: Male
Location: Prishtinë (Prima Justiniana)
Contact:

Re: Pasardhesit e aleksandrit te madh (LEKA I MADH)?

#8

Post by ALBPelasgian » Sat Sep 28, 2013 12:42 pm

bardus wrote: Kuptohet qe gjuha shqipe eshte e vetmja qe lidhet fort me kalashet(kaloresit)
Jane shume etni te haperdara ne Azine Qendrore deri ne Ultar Pradesh (Indi verilperendimore) qe e konsiderojne veten te prejardhur nga Leka i Madh ose ushtria e tyre. Por pretendimi me i forte ngritet nga kalashet (Nuristan - zona kufitare mes Afganistanit dhe Pakistanit), burushet (Pakistani verior, rajoni i njohur si Hundza) dhe pamirianet (etnia uakhi), e cila pretendon se eshte e lidhur me kalashet e Afganistanit. Meqe kam bere nja dy tri studime ne lidhje me etnine e tyre, por edhe ne saje te hulumtimeve te tjera mund te them se vetem gjuha e kalasheve ka elemente te shenueshme ilire e frigje.

Me e pelqyeshme me duket modeli i akademikut skocez, W.W.Tarn i cili mendon se keto fise u detyruan te shprengulen ne thellesite malore te Baktrise e Sogdianes si pasoje e invazioneve mongole e skythe qe rrenuan pergjithmone ato qe konvencionalisht quhen 'Greaco-Bactrian kingdoms' ne te cilat sundonin njerez te caktuar drejtperdrejte nga Leka i Madh. Kuptohet qe shumica e territoreve lindore te Perandorise i takuan Seleukut, i njohur nder popujt lindor, perfshire edhe Kalashet si Shalak-shah (Shalak > Seleuk; shah - mbret). Por kjo s'eshte baze e mjaftueshme per te shpjeguar elementin 'maqedon' (maqedon proper, ilir e thrak) qe mbeti atje. Leximi i vepres se Bosworth m'i ka sqaruar plot prej pikepyetjeve qe kisha ne kete drejtim (Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great). Ai permend fiset peone e agriane qe u shquan ne ekspeditat e Lekes sidomos per sherbimet e tyre si shigjetare. Nderkaq ne vitin 331, kur Leka i kerkon Demetrit (regjentit qe kish lene ne Maqedoni) perforcime te reja, ai mundi te mbledh vetem ilire te cilet u derguan ne Suza. Vete Leka i Madh per arsye strategjike e taktike nuk e konsideronte te mencur kthimin e rivaleve te tij krahinor, te cilet shume lehte mund te kryengriteshin sapo te ktheheshin ne atedhe. Shume nga ushtaret ilir e thrak nuk e konsideronin gje te mire kthimin ne atdhe: rivalitetet e padurueshme krahinor, resurset e varfera ekonomike e sidomos kercenimi i kelteve krijonin nje gjendje ankthi te perhershem:
ushtritë e Aleksandrit u ndeshën me ato vendase. E luftërat mbaronin me përfundimin e aktit të nënshtrimit, bashkëpunimit dhe aleancën me Aleksandrin, i cili nga ana e tij krijoi një rrjet të tërë qytetesh të populluar me veteranë të ushtrisë së tij dhe koloni helene me fise të tjera, që falë Aleksandrit gjetën paqen e shpëtuan nga fqinjët armiq të papajtueshëm. Pasardhësit e këtyre protagonistëve, që luftuan, u pajtuan, u krushqizuan deri në atë shkallë sa Aleksandri me miqtë e tij e ushtrinë u bënë dhëndurë e me fëmijë të lindur nga këto martesa, u krijuan armata të rinjsh të edukuar me kulturën helene e artin ushtarak maqedonas, me të cilët Aleksandri synonte ta çonte deri në fund ëndrrën e tij të sundimit...

George Radet 'Aleksandri i Madh'
Bosworth , nder dhjetera raste te ngjashme, permend kur Leka i Madh kishte lene nje garrizon thrakas diku ne Indine veriore. Nga ky rast mund te induktojme se edhe garrizione te tjera ishin lene te shprendara neper vende strategjike.

Ne lidhje me etnonimin Kalash une mendoj se ai mund te shpjegohet nga emri Κάλας ose Κάλλας (qe sipas studiuesve gjerman atestohet si ne Ilir ashtu edhe ne Maqedoni). Vendlindja legjendare neper sagat kalashe eshte:
The Kalash say that they came from a place called Tsyam, but nobody knows where that place is or was.
...i cili mbase mund te jete i njejte me lumin Θύαμις, e cili ne zhvillimin e tij fonetik ka krijuar emrin Çam/Çamëria. Nje personazh mitik me emrin Thyamis permendet ne ekspeditat e Dionisit kunder Indise:
In Greek mythology, Thyamis was a commander, along with his brothers, the Cyraioi, who fought together with Deriades against Dionysus in the Indian War. He was son of Tarbelus and is mentioned in Nonnus Dionysiaka. Another individual named Thyamis was a warrior in the army of Dionysus during the Indian War. He was killed by King Deriades of India
Bile ishte nje autore (emrin e te ciles s'e kujtoj) qe tek Dashahara, hyjnesha e permendur ne tekstet vedike, shihte nje element ilir (fisi Dasaretii).

Ne lidhje me temen:
Ne nje nga gjuhet me ne verilindje te Hunzes ne gjuhen 'Shina', shprehja shqipe 'me pi uje' te ajo gjuhe ben: 'Weyi pi'

uej pi => pi uj/uj pi
Ne sot po hedhim faren me emrin Bashkim,
Qe neser te korrim frutin me emrin Bashkim!

User avatar
arianmarku
Regular Member
Regular Member
Posts: 67
Joined: Wed Jul 21, 2010 9:44 pm
Gender: Male
Location: Finland

Re: Pasardhesit e aleksandrit te madh (LEKA I MADH)?

#9

Post by arianmarku » Mon Jul 13, 2015 9:27 pm

Kalashët e hundëzakëve në rrezik
nga zhdukja e përhershme

Qafirstani shihet si parajsë e tokës në Pakistanin Verilindor, e
mbushur me liqene të bukur, ujëvara mahnitëse, pyje të gjelbra e të
paprekura, borë të përhershme dhe diell të butë. Por nuk është vetëm
vendi që të magjeps por edhe bukuria femërore e Qafirstanit. “Femra
kalashe me bukurinë e saj e bën edhe mashkullin jo vetëm kalash, të
humbë edhe fenë e tij. Kur një grua kalashe pi ujë, i shihet uji duke
gjarpëruar teposhtë fytit e saj të gjatë e të bukur”. Këto janë përshkrime
të zakonshme që i bëhen bukurisë dhe butësisë së femrës Qafire. Ato
besohet të jenë më të bardha se e bardha. “Nga lëkura e saj shihen edhe
venat të cilat gjarpërojnë nëpër trupin e saj të bardhë.”
Por kush janë qafirët?
Këta janë trashëgimtarët ilirë të Aleksandrit të Madh të cilët për
mbi 23 shekuj i bënë ballë islamizimit, duke u ruajtur si grup i izoluar
(i veçuar) etnik pagan. Gjatë sundimit anglez, historianët perëndimorë
u befasuan kur panë ngjashmërinë me vetveten, dhe një kohë të gjatë
atyre iu lejua praktikimi i veseve pagane si dhe pirja e alkoolit, verës
së përzier me ujë, pije tipike e ilirëve. Por momenti kritik i historisë
së hundëzakëve ishte nga fundi i shekullit XIX-të kur atyre iu desh që
të islamizohen ose të “zhduken nga faqja e dheut”. Por në këtë vazhdë
ishte edhe ndërrimi i emërave paganë të fshatrave dhe çdo gjëje të
trashëguar të parëve të tyre.
Mediat pakistaneze filluan së pari të shkruajnë për këtë grup
njerëzish gjatë viteve të 70-ta kur Qafirstani u ballafaqua me uri. Duke
iu falenderuar kryeministrit Zylfiqar Ali Bhutto ( i cili ishte me origjinë
nga hundëzakët), u shpall tragjedia dhe paganët shpëtuan, ndërsa Ali
Bhutto ishte hero i tyre.
Por, me ardhjen e deobandëve në fuqi, viti 1979 shënoi fillimin e
fundit të qafirëve (hundëzakëve). Kush janë deobandët? Një version
Ëahabi i islamit, të cilët mëndojnë se vetëm ata dhe ëahabitë duhet të
ekzistojnë, kurse sektet e tjera fetare islame duhen të zhduken. Gjenerali
Zija Ul Hak (edhe vetë pjesëtar i sektit Deobant) shkoi aq larg sa me
anën e tablirrëve (tablirrët, rrjedhë e deobantëve) islamizoi çdo skutë

Pakistanit. Si rezultat i kësaj, tablirrët (talebanët), u futën me forcë
në Qafirstan duke marrë mbi 70 përqind të territorit, duke shkatërruar
çdo gjë autoktone hundëzake dhe duke ia imponuar Islamin në
mënyrat më të vrazhda.
Rrëmbimimi i femrave hundëzake-kalashe dhe martesat me dhunë
për t’i konvertuar në islame, ishin dhe janë një prej metodave të përdorura
edhe sot e kësaj dite. Femrave të rrëmbyera dhe të martuara me
dhunë, nuk iu lejohej të shihnin të afërmit e tyre përderisa edhe ata
nuk e merrnin islamin si fe të tyre. Por nuk janë as fsheftësi dhe as të
padëgjuara rastet kur femrat janë shitur sipas mënyrës “se kush paguan
më shumë”. Hundëzakëve nuk iu lejohet bartja e armëve.
Varfëria e qafirëve është po ashtu faktor tjetër i madh për përqafimin
e tablirri-Islamit. Qeveria nuk jep kredite për qafirët, kurse policia dhe drejtësia
shtetërore e Pakistanit nuk kundërvihet kurrë kur sulmohet prona e
hundëzakëve. Tablirret luajnë edhe me një letër tjetër duke iu dhënë
hundëzakëve para me fajde (që është kundër parimeve), dhe kur ata
nuk mund t’i kthejnë më ato, s’u mbetet gjë tjetër ose të islamohen ose
të humbasin pronën. Uji i ujësjellësit dhe rryma elektrike është vetëm
për myslimanët, kurse kalashët janë të privuar nga ato të mira. Dimri
i Qafistanit është Siberik, e kushtet e jetës janë të papërshkruarshme.
Xhamitë dhe mejtepet janë të ngrohta dhe me ujë nga ujësjellësi, kurse
shtëpitë e kalashëve mërdhijnë e bora duhet shkrirë për t’u pirë.
Gjatë dimrit kalashët flejnë dhe jetojnë së bashku me shtazët e pakta
shtëpiake që kanë. Për ta s’ka spitale e as dispanseri. Zmadhueset e zërit
nga mejtepet, ditë e natë lexojnë vargje kuranike, kurse shumë kalashë
vdesin sepse iu mungon kujdesi edhe më elementar shëndetsor, bile së
fundi vdekje janë numëruar edhe gjatë lindjes së grave.
Duke iu falenderuar tablirrëve, kultura autoktone kalashe thuaja se
nuk ekziston më. Në vitët e 80-ta flitej se deri në fund të shekullit XXtë,
do të arrihet deri te shuarja e kalashëve, por ja që janë ende gjallë
nja dy deri tre mijë sish.
Qeveria e Pakistanit ka formuar “Fondacionin Kalash” për
shpëtimin dhe propagandimin e kulturës Qafire. Por faktet flasin ndryshe.
Vizitorët e Luginës së kalashëve duhet të paguajnë mirë për t’i parë
ato vende e ata njerëz.
Bileta që i jepet vizitorit quhet me nënçmim “biletë e kopshtit
zoologjik”. Duke iu falenderuar këtij fondacioni kalashët janë shndë-
rruar në artifakte antropologjike.
Dhe ironia më e madhe qëndron në faktin se shoqatat për mbrojtjen
e kafshëve vajtojnë për zhdukjen e ndonjë lloji të caktuar, ndërsa
askush nuk e ngren zërin në mbrojtje të tyre. E tablirrët vazhdojnë
shlyerjen e paganëve të fundit evropianë.
Fahri Xharra
"Antika e mohuar"

User avatar
arianmarku
Regular Member
Regular Member
Posts: 67
Joined: Wed Jul 21, 2010 9:44 pm
Gender: Male
Location: Finland

Re: Pasardhesit e aleksandrit te madh (LEKA I MADH)?

#10

Post by arianmarku » Mon Jul 13, 2015 9:33 pm

Hundëzakët – Leshkuqët
e Lekës së Madh

Aty ku piqen Afganistani, Pakistani, Taxhikistani dhe Kina, aty
është Hundëza. Hundëza është mbi 2.500 metra mbi nivelin e detit dhe
rrethohet me male 7 mijë metra të larta. Po në këtë lartësi mbidetare
e krejtësisht malore prodhohen perimet, pemët dhe drithërat e ndryshëm.
Aty prodhohen disa produkte prej të cilave sigurohet jetesa,
si psh.: patate, fasule, grurë, elb, shalqi, rrush, qershi, mollë, dardhë,
pjeshkë dhe kajsi.
Banorët janë arëbërës (bujq) të mrekullueshëm dhe kanë krijuar
sistemin e vet të vaditjes dhe kullimit, kanalet kulluese që quhen
KULLSE. Mali i lartë i mbuluar me akullnaja quhet RAKAPOSHI (ra
kah poshtë) dhe furnizon luginën me ujë të pijshëm. Banorët që jetojnë
në harmoni të plotë dhe kanë shëndet të mirë, të painfektuar nga
sëmundje të kohës, janë të njohur në botë se rrojnë gjatë.
Hundëzakët jetojnë rreth 40-100 vjet. Një fëmije të lindur djalë,
nëna i jep gji deri në tre vjet, kurse vajzës vetëm dy. Në Hundëzë nuk
ka ndarje të çifteve të martuara. E quajnë veten hundëzakë, sepse lugina
mes malesh ku jetojnë ka formën e hundës. Gjuha e folur prej tyre
është BURRUSHASKI (burrërrishtja), gjuhë e cila nuk shkruhet.

Burrat veshin SHALVARE (shal-vare), ndërsa gratë bluzën e tyre e
quajnë KAMISHA. Vallet e tyre shoqërohen nga tupanë, fyej apo pipë-
za kurse vallëtarët kërcejnë të kapur dorë për dore në rreth. Në raste
festash, burrat veshin pelerinë leshi të quajtur çuka. Në tetor është festa
e verës (pije alkoolike). Gratë nuk janë të mbuluara me perçe.
Festa më e rëndësishme është ajo e Vitit të Ri Diellor. Ky festim
quhet NA UROSH. Në një ditë të vetme të dhjetorit kryhen të gjitha
martesat e vitit. Hundëzakët e tregojnë brez pas brezi historinë e tyre se
si kanë mbetur aty që nga shekulli III p. e. s. dhe se e kanë prejardhjen
që nga koha e Aleksandrit të Madh.
Historiani arvanitas Aristidh Kola, në librin e tij “Arvanitasit”
shkruan: Aleksandri i madh, ilir nga nëna e tij, e kishte rritur ushtrinë e
tij me ushtarë të zgjedhur ilirë. Por pas vrasjes së Klitit nga ana e Lekës
së Madh, atë periudhë e veçojmë se rreth 6 mijë ushtarë ilirë u ndanë
nga ky i fundit dhe u veçuan duke u pozicionuar të veçuar në Braktane
deri sa u përqëndruan në Qafirstanin e sotëm.
Pra fjalën e kemi për një mori ilirësh ( e sot rreth 50 mijë sish) që
kanë mbetur aty që nga koha e Lekës së Madh, nga koha e pushtimit
të Mbretërisë së Persisë të Dariusit. Vendi i hundëzakëve u quajt Qafirstan
për shkak se nuk e pranuan islamizimin. (Qafirstan –vend i
jobesimtarëve). Hundëzakët jetuan me mijëra vjet si paganë deri në
fillim të shekullit XIX, deri sa Emiri Abdur Rrahman Khan i konvertoi
qafirët në islam. (1895-1896).
Pas pushtimit të Emirit të Kabulit, vendi u quajt Nuristan (Vend i
Dritës). Qafirstani ishte pushtuar shpesh edhe para Emirit dhe sigurisht
që identiteti i tyre u degradua, “priftërinjtë” e tyre u vranë, qendrat fetare u dogjën, të rinjtë u morën me zor në ushtri kurse vajzat u detyruan
të shkojnë nëpër haremet e khanëve.
Është i pranishëm fakti se hundëzakët edhe sot e kësaj dite, e pinë
verën të përzier me ujë si të parët tanë ilirët. Janë popull trupgjatë, me
lëkurë të bardhë dhe mollëza të kuqe, shumica e tyre me sy të kaltër, të
gjelbër dhe hiri, flokët e verdhë deri në ngjyrëkafe, gjë që i dallon nga
afganët, tagjikët apo pakistanezët. Shumë prej tyre edhe leshkuq.
Lart në male jeton fisi karakteristik i Kalashëve. Kalashët janë
animistët e fundit të Azisë Qendrore. Si një grup i vogël prej 5 mijë
vetash, ata kanë një histori më ndryshe nga hundëzakët e tjerë. Me
kalimin e shekujve Qafirstani u nda në dy zona: ajo e qafirëve të zinj që
sot janë kalashët, dhe qafirët e kuq, pasardhësit e të cilëve sot jetojnë në
Nuristan e që iu nënshtruan xhihadit të Emirit të Kabulit.
Qafirët e zinj jetojnë edhe sot me besimin e tyre Animist sipas të
cilit besohet se edhe druri ka shpirt. Me mijëra vjet kalashët kanë ruajtur
dhe kanë mbijetuar me kulturën e tyre unike, identitetin social dhe
gjuhësor, por shekulli i ri i ka përballur ata me dy sfida të reja: fundamentalizmi
fetar dhe ndryshimet klimatike.
Studimi i Hundëzës dhe hundëzakëve ka rëndësi të madhe për
kulturën shqiptare sepse ata kanë jetuar me mijëra vjet të veçuar nga
rrethi dhe në këtë mënyrë kanë ruajtur të paprekura tiparet popullore,
gjuhësore dhe zakonore iliro-shqiptare.
Është interesant që fqinjët tanë kanë guxim që “të pathirrur të kërcejnë
në dasmën tonë”. Grekët me vite të tëra dërgojnë mësues, hapin
shkolla greke dhe e bindin botën për lidhjen e prejardhjes së tyre greke
prej hundëzakëve, kurse sllavo-maqedonasit që nga viti 1996 dërgojnë linguistë sllavë në vendin e kalashëve, për të gjetur kështu vazhdimësi
gjuhësore mes gjuhës sllavo-maqedone dhe asaj burrërrishte.
Kurse ironia edhe më e madhe është ajo e vitit 2008 kur kryeministri
i FYROM-it, Gruevski, thirri në vizitë princin hundëzak Gacanfer
Ali Khanin dhe princeshën Roni Atika, si pasardhës të Lekës së Madh e
kjo vetëm e vetëm për të treguar vazhdueshmërinë sllavo-maqedonase
me hundëzakët (!). Kurse ne shqiptarët, “dasmës sonë ia vëmë vellon e
harresës dhe të mospërfilljes”.
Fahri Xharra
"Antika e mohuar"

User avatar
Artian
Member
Member
Posts: 22
Joined: Tue Jul 14, 2015 8:28 pm
Gender: Male

Re: Pasardhesit e aleksandrit te madh (LEKA I MADH)?

#11

Post by Artian » Wed Jul 15, 2015 1:52 pm

A eshte gjuha e ketyre shqip?

User avatar
Aleksandri I Madh
Member
Member
Posts: 19
Joined: Fri Aug 07, 2015 7:14 pm
Gender: Male

Re: Pasardhesit e aleksandrit te madh (LEKA I MADH)?

#12

Post by Aleksandri I Madh » Fri Aug 07, 2015 7:47 pm

bravo djema

Arban bArbArian
Regular Member
Regular Member
Posts: 95
Joined: Thu Aug 13, 2015 12:44 am
Gender: Male

Re: Pasardhesit e aleksandrit te madh (LEKA I MADH)?

#13

Post by Arban bArbArian » Thu Aug 13, 2015 4:52 am

un nuk mendoj qe kta jan prej lekes , kta duhet tjen prej dardanve 'para lekes' argument per kete eshte emertimi qe ju ka dhan prej studiusve 'Dardic'

User avatar
Zeus10
Grand Fighter Member
Grand Fighter Member
Posts: 4224
Joined: Thu Jun 04, 2009 6:46 pm
Gender: Male
Location: CANADA
Contact:

Re: Pasardhesit e aleksandrit te madh (LEKA I MADH)?

#14

Post by Zeus10 » Thu Aug 13, 2015 2:00 pm

Arban bArbArian wrote:un nuk mendoj qe kta jan prej lekes , kta duhet tjen prej dardanve 'para lekes' argument per kete eshte emertimi qe ju ka dhan prej studiusve 'Dardic'
Ceshtja qe na intereson per ta eshte: "A ka ndonje fije lidhjeje, ne ndergjegjen e tyre me shqiptaret, nepermjet parardhesve tane te perbashket, nese do te marrim ata te mireqene"?
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

Arban bArbArian
Regular Member
Regular Member
Posts: 95
Joined: Thu Aug 13, 2015 12:44 am
Gender: Male

Re: Pasardhesit e aleksandrit te madh (LEKA I MADH)?

#15

Post by Arban bArbArian » Fri Aug 14, 2015 3:53 am

Zeus10 wrote:
Arban bArbArian wrote:un nuk mendoj qe kta jan prej lekes , kta duhet tjen prej dardanve 'para lekes' argument per kete eshte emertimi qe ju ka dhan prej studiusve 'Dardic'
Ceshtja qe na intereson per ta eshte: "A ka ndonje fije lidhjeje, ne ndergjegjen e tyre me shqiptaret, neprmjet parardhesve tane te perbashket, nese do te marrim ata te mireqene"?
nuk di per ndergjegjjen e tyre vetem nje fis shqiptar e kam gjet ne Pakistan , fisin Hot ja nje person i fisit hot
http://i.dawn.com/large/2015/04/552dfc7 ... 2121292381
ky fis gjendet ne provincen Mardan te Pakistanit , edhe mARdan mund te jet nga gjuha shqipe
https://en.wikipedia.org/wiki/Hoti,_Pakistan

Post Reply

Return to “Fotografi historike”